Problem i devijacije u društvu

Dijalog između šejha Muhameda Hassana i tekfirovca

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

“Rekoše mi da je došla skupina u autobusu i žele da razgovaraju sa mnom. Nazvao sam mu selam a on mi nije htio odvratiti. Reče mi jedan od njih da žele da razgovaraju sa mnom. Rekoh im: “Izvolite! Samo sad dođite na ders, pa poslije dersa ćemo sjesti da razgovaramo.” Reče mi jedan od njih: “Ne! Mi ne klanjamo za njima. Upitam: “Jesu li oni nevjernici?!” Odgovoriše: “Da, oni su nevjernici.” Upitam ih: “A šta je sa mnom?” Rekoše: “I ti si nevjernik.” Odgovarao sam im uz osmijeh. Nakon što se završila jacija – namaz i nakon što su ljudi napustili sijelo, ostali smo sami, a sa njima je bila i skupina naših dobrih sestara od njihovih žena i djece. Rekao sam mu: “Ahi, prije nego li počnemo razgovor, da li sam ja kod tebe nevjernik?” Odgovori: “Da, ti si nevjernik!” Dobro lijepi moj. On dođe meni kao moj sin, jer nema više od 30 godina. Rekoh mu: “Sine moj, želim da uđem u islam!” “Allahom se kunem, želim ti dobro kao što i želim svome sinu.” “Neću se oholiti nad tobom, niti uzdizati.” “Reci mi šta da uradim, s tobom sam!” On se začudi!

Reče mi: “Izgovori šehadat!” Ja izgovorim šehadet i kažem: “Vjerujem u Allaha, i Njegove Meleke, i Njegove knjige, i Njegove Poslanike, I Sudnji dan, i vjerujem u određenje, bilo dobro ili loše i vjerujem da se iman sastoji iz riječi i djela i da se povećava i smanjuje, povećava se sa pokornosti a smanjuje sa grijesima, i vjerujem u smrt, i vjerujem u proživljenje, i vjerujem u kabur, i vjerujem u obračun, i vjerujem u kaznu, i vjerujem u sirat ćupriju, i vjerujem u džennet, i vjerujem u džehennem, i vjerujem da će vjernici vidjeti svoga Gospodara u džennetu,…i nabrojao sam mu ubjeđenja koja podučavam ljude dugo godina. Držao sam predavanja iz; Tahavijske akide, Tedmurijje, Kavaidel-musla, Haqiqat-tewhid, hadis Džibrila u 286 predavanja i rekoh mu da sam u ovo ubijeđen.” Kaže mi: “Dobro, sad si postao musliman.” Rekoh mu: “Nisam još! Želim da obavim prvi rukn poslije šehadeta a to je namaz.” Zaklinjem te Allahom da ustaneš i klanjaš akšam i jaciju kao imam, a ja ću klanjati iza tebe kao džematlija, da bi se ti uvjerio da sam ušao u Islam djelima a ne samo šehadetom.” I on je klanjao, a ja sam klanjao iza njega, bez pretvaranja. Rekoh mu: “Završeno?” Odgovori: “Završeno.”

Rekoh mu: “Dobro, da raspravimo ako mi dozvoliš?” Kažem mu: “Sine moj, dali si naučio cijeli Kur’an napamet?” Odgovor: “Nisam!” Upitah ga: “Da li si zapamatio pola Kur’ana?” Odgovori: “Ne!” Upitah ga: “Da li si naučio deset džuzeva?” Odgovori:”Ne!” “Pa šta si onda nauči napamet?” “Naučio sam neke sure iz amme džuza i neke sure iz džuza tebareke.” Rekoh mu: “Voljeni moj, ovo ti je osnova šerijatskih dokaza – knjiga našeg Gospodara, dželle ve”ala. “Da li poznaješ 10.000 hadisa napamet?” Čudno me pogleda i reče da nije. “Da li poznaješ 1000 hadisa?” Odgovori: “Ne!” “Da li si naučio 500 hadisa napamet?” Reče: “Ne.” Upitam ga: “Da li si naučio 100 hadisa?” Reče: “Ne.” Razgovarali smo sa lijepim manirima i reče da je naučio neke hadise napamet.

“Voljeni moj, da li si u stanju da napraviš razliku između dokaza; jasnog i podrobno pojašnjenog, općeg i posebnog, dokinutog i dokidajućeg i da li si u stanju da prepoznaš korist i štetu?” Odgovori mi: “Ne, ne, ne! Prvi put čujem za te stvari!” Upitam ga: “Hoćeš li uzeti od mene knjigu da je čitaš jedan mjesec, pa da se sastanemo poslije toga, a ja sam ubijeđen da će ti Allah učiniti prsa širokim za istinu?” Poklonim mu knjigu “pravila u tekfiru kod ehlus-sunneta vel-džema’ata”. Dogovorili smo se da se sastanemo poslije mjesec dana. Allaha mi, dođe mi poslije sedam dana i reče mi: “Allah te nagradio svakim dobrom!” Allah je i njemu i ovoj skupini učini prsa širokim za istinu,”

Šejh dr. Muhammed Hassan, šefahullah
Preveo: Amir Duraković

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta