Kur'an
person holding eyeglasses

Događaj Poslanika sa slijepcem / Sura Abese (Namrštio se)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

Abese – namrštio se, jer počinje ovim glagolom

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Suština Kur’anske misije i počasti onih koji se okite njome i poniženje onih koji se okrenu od nje, te ispravno poimanje vrijednosti i prioriteta kod daije.

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Uzvišeni govori o prijekoru Poslanika, sallallahu alejhu we sellem, u događaju sa Abdullah ibn Ummi Mektumom, radijallahu anhu.

2. Veličina Kur’ana i počasti onih koji se okite slijeđenjem Kur’ana, zatim propast onih koji se okrenu od Kur’ana uz spomen jasnih dokaza jednoće Onoga koji oblavljuje Kur’an i istinitosti Sudnjeg dana.

3. Zaključak u kojem Allah spominje strahote Sudnjeg dana.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje podsticajem na da’wu, i da ona daje plodove ondje gdje Allah hoće, ne gdje se daje nada. Sura završava konačnicom onih koji prihvate da’wu i konačnicom onih koji se okrenu od nje.

Povezanost imena i intencije sure:

Događaj u kojem se Poslanim, sallallahu alejhi we sellem, okrenuo od ibn Ummi Mektuma u želji da velikani kurejšija prime islam, i Allahove smjernice koje spominje u suri kao osvrt na dati događaj sadrže intenciju ove sure, te je događaj sažet u samo jednom glagolu kao ime sure “Abese”.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta