Kur'an
red rose on white paper

Kur’an nije poezija / Sura Šu’ara’ (Pjesnici)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

Eš-Šuara – zbog govora o pjesnicima u suri

El-Zulleh – oblak, zbog kazne koja se spominje u suri

El-Džami’ah – Ona koja sakuplja, jer je prva sura koja je sakupila kazivanja o poslanicima i narodima

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Jasni ajeti i dokazi mu’džiza koje je Allah slao prijašnjim narodima i jasni Kur’anski dokazi koji se objavljuju Muhammedu, sallallahu alejhi we sellem, što iziskuje da svi ljudi povjeruju, a posebno pjesnici zbog stilistike Kur’ana i nevjerovatne jezičke konstrukcije.

Suru dijelimo u 3 teme:

1. Uvod u kojem Allah spominje stanje nevjernika koji utjeruju Kur’an u laž uprkos jasnim dokazima istinitosti

2. Kazivanja koja pokazuju stav naroda prema ajetima objave koje im je Allah slao

3. Zaključak koji povezuje prethodno

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje dokazima istinitosti Kur’ana uz prijetnju nevjernicima da ih očekuje kazna. Sura se završava govorom o pjesnicima koje bi trebala njihova elokvencija i poznavanje arapskog jezika uputiti da prvi povjeruju u Kur’an koji nadmašuje njihovu poeziju i koji je na najvećem stepenu arapskog jezika, koji je na najvećem stepenu u odnosu na ostale jezike, uz ponavljanje prijetnje nevjernicima.

Povezanost početka i kraja:

Sura odiše nevjerovatnom stilistikom i gradacijom u kazivanju. U suri Allah spominje brojne mu’džize i činjenicu da je ovaj Kur’an posebna mu’džiza i da je na arapskom jeziku, najbogatijem jeziku. U suri Allah na dosta mjesta spominje riječ Mubin – što znači jasan, a to je od načela stilistike. Sve ovo se potpuno podudara sa nazivom sure Pjesnici, jer su oni važili za najelokventniji i najodabraniji sloj arapskog društva jer su arapi najviše vodili računa o rječitosti i besjedništvu. Pjesnici su se najbolje izražavali, u njihovom govoru su bila “čuda”. Kur’an dolazi i ostavlja govor pjesnika u prašini džahilijjeta, i nadmašuje mudrosti koje su arapi pomno čuvali u njihovom jeziku. To je ultimativna mu’džiza ovog ummeta, nadmašuje najrečitije ljude, arapske pjesnike, i ukazuje na istinitost Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i njegove misije.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta