Tekstovi

Islam je najbolji način života

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Islam je sveobuhvatan način života. Pokazuje nam kako voditi sve ljudske aktivnosti na zdrav način. Ne dopušta hijerarhiju svećenika ili posrednika između Allaha i ljudskih bića, nikakve apstrakcije i komplicirane obrede ili rituale.

Svatko može lako razumjeti Kur’an i slijediti ga. Kada čitamo Kur’an ili vjerovjesničke predaje, nalazimo upute za sve aspekte života: političke, društvene, ekonomske, materijalne, etičke, nacionalne i međunarodne. Ove upute pružaju nam sve detalje potrebne za obavljanje određene radnje.

Ukratko, islam upravlja životom muslimana u svim njegovim aspektima. To je razlog zašto to nije samo religija nego način života.  Islam ne priznaje nikakvu vrstu razdvajanja između vjere i života. Otvoreno odbacuje zapadnjačku izreku: Caru carevo, a Bogu Božje”, jer sve treba biti posvećeno samo Bogu i od muslimana se traži da se popodredi Allahovoj volji u svim svojim poslovima: Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova….'” (Kuran 6:162)

Islam, kao čista objavljena vjera od Allaha, je sveobuhvatan i savršen. Kur’an je najopsežnija knjiga dostupna čovječanstvu za uputu i ništa nije izostavljeno iz nje.  

Kao što smo već spomenuli, kada čitamo Kur’an ili hadise, nalazimo upute o svim aspektima života. Slijede neki kur’anski ajeti i hadisi, koji odražavaju sveobuhvatnost islamskih ekonomskih, društvenih, vjerskih i kulturnih vrijednosti.

Pošteno poslovanje u trgovini, kupnji i prodaji

Allah kaže: O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!” (Kur’an 5:8)

Vaganje robe za poslovanje

Allah kaže: Daj punu mjeru kada mjeriš i važi ravnom (tj. poštenom) vagom. To je najbolji način i najbolji rezultat.”   (Kur’an 17:35)

Zabrana podmićivanja

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Blud se neće pojaviti među ljudima, a da ne budu kažnjeni glađu, ni mito se neće pojaviti među ljudima bez oni su kažnjeni terorom.”   (Tirmizi)

Izbjegavanje gomilanja

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ne zadržavajte svoj novac tako što ga brojite (tj. gomilajući ga), (jer ako biste to učinili), Allah bi vam također uskratio svoje blagodati.” (El-Buhari)

Isplata plaće radnika na vrijeme

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:  “Allah kaže: „Trojici ću biti parničar na Sudnjem danu, a kom Ja budem parničar pobijedit ću ga: Čovjeku koji mi je dao zavjet pa ga prekršio, čovjeku koji proda slobodnu osobu i za to uzme novac, i čovjek koji unajmi radnika pa kada mu ovaj posao završi on mu ne da nagradu.“ (El-Buhari)

Pomirenje

Allah kaže:Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli one koji nepravdu čine.”   (Kuran 42:40)

Poštovanje i ljubaznost prema ženama

Allah kaže: O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.”  (Kuran 4:19)

Poštovanje prema nemuslimanima

Allah kaže: “ I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način, ali ne i sa onima među njima koji su nepravedni – i recite: ‘Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno vama, a naš Bog i vaš Bog jeste – jedan, i mi se Njemu pokoravamo.’   (Kuran 29:46)

Zaključak

Ova kompilacija, iako je samo mali djelić, dokazuje da je islam kao savršena religija za cijelo čovječanstvo doista potpun i najbolji način života za sve. Služi kao najbolje rješenje za sve vrste problema koliko god oni bili zbunjujući. Islam je apsolutni odgovor za one koji traže savršenu vjeru i potpuni način života. On nas vodi u uravnotežen život, onaj koji nas čini sretnima i zadovoljnima na ovom i na budućem svijetu. To je put do postizanja vrhunskog uspjeha u vječnom svijetu koji dolazi. Ukratko, islam, kao potpuni put za sve, je Allahova milost prema cijelom čovječanstvu. 

Izvor: www.islamweb.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta