Tekstovi

Znaci Allahove dž.š. ljubavi prema Svojim robovima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Zaštita od dunjaluka i dunjalučkih fitni

Katade b. Nu’man r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kada Allah dž.š., zavoli nekog čovjeka – zaštiti ga od dunjaluka, isto kao kada neko od vas bolesniku ne daje vode!“ (Sunen Tirmizi)

Allah dž.š., kada zavoli Svog roba, čuva ga od fitni i iskušenja dunjalučkih bilo da su u pitanju rasipanja ili oholost ili odavanje porocima ili raskalašenost itd., i to na isti način kao što i mi uskratimo bolesniku da konzumira neke stvari jer mu škode a ponekada ćemo bolesniku zabraniti i vodu da pije jer će biti štetna po njegovo zdravlje. Allah dž.š., nam ponekada uskrati nešto radi našeg dobra, i u tome čovjek treba da potražuje znake Allahove dž.š., ljubavi prema Njemu!

2. Iskušenja (el-ibtila’)

Enes r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhu ve sellem, rekao: „Veličina nagrade je uvjek u skladu sa veličinom muke i iskušenja; kada Allah dž.š., zavoli nekoga On ga odmah stavi na probu i iskušenje – pa ko bude zadovoljan biće se s njime zadovoljno, a ko se bude srdio zaslužiće srdžbu!

Dakle, muke i iskušenja su uvjek u skladu sa ljudskim imanom i vjerovanjem. U hadisu stoji da je Poslanik s.a.w.s., bio upitan: „Koji ljudi su bili na najtežim mukama i iskušenjima? Poslanik s.a.w.s., odgovori: Poslanici, zatim oni koji su im najviše sličili, pa oni koji su im najviše sličili… Čovjek će biti iskušavan shodno jačini njegovog dina i vjere, pa ako je čovjek tvrđe vjere iskušenja će mu biti jača, a ako je čovjek tanje vjere iskušenja će mu biti lakša. Iskušenja će pratiti čovjeka na zemlji sve do momenta dokle se potpuno ne očisti od grijeha!

Allah dž.š., kaže: „Sigurno ćemo vas iskušavati strahom i glađu i time što će vam propadati imovina i životi i ljetine – a ti obraduj strpljive & koji, kada ih kakva nesreća pogodi, kažu: Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti. & To su oni nad kojima su blagoslovi njihova Gospodara i milost, i to su oni koji su upućeni!“ (el-Bekara, 155-157.)

Nekada će čovjek biti stavljen na iskušenja zbog svoje neposlušnosti i grijeha, a nekada će čovjek biti doveden u iskušenje zbog svoje pokornosti i ibadeta i dobrih djela, što će biti sami znak Allahove dž.š., ljubavi prema njemu, jer je Allah dž.š., odlučio da Svoga roba uzdigne na veći stepen i deredžu pa mu i daje tu šansu koja često puta ne zna da bude lahka!

3. Kabul i prihvat od strane ljudi na zemlji

Za vrijeme vladavine Omera b. Abdul-Aziza rhm., jedno dijete od tabi’ina reče svome ocu: „Allah dž.š., voli Omera b. Abdul-Aziza. Otac ga upita: Sinčiću, odakle ti to? On reče: Ljudi vole Omer b. Abdul-Aziza, pa mora da ga je Allah dž.š., zavolio prije nego su ga zavoljeli ljudi. Otac mu reče: Istinu si rekao sine moj – pa mu citira hadis u kojem je Poslanik s.a.w.s., rekao:

Kada Allah zavoli nekog čovjeka, pozove Džibrila i kaže mu: Ja sam zavolio tog i tog, pa ga zavoli i ti – te ga i melek Džibril zavoli, koji, nakon toga, doziva stanovnike nebesa, govoreći im: Allah je zavolio tog i tog, pa ga zavolite i vi – te ga stanovnici nebesa zavole – nakon čega taj čovjek biva opšte prihvaćen na zemlji!“ (Muslim)

Dakle, Allahovog dž.š., roba i miljenika ljudi poštuju i cijene zbog toga što su ga Allah dž.š., i meleki zavoljeli; takva osoba je draga i nebesima i zemlji, i to je nešto što se ne može kupiti novcem i parama. Na taj stepen i položaj se dolazi takvalukom i bogobojaznošću i dobrim djelima. Ljudska srca ne mogu voljeti onoga koga Allah dž.š., ne zavoli!

4. Blagost

Postojanje blagosti kod čovjeka je znak Allahove dž.š., ljubavi prema njemu, shodno riječima Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Kada Allah dž.š., zavoli ukućane – među njih ubaci blagost!“ – pa im sve stvari idu glatko i bez problema; muž je blag prema svojoj ženi, žena je blaga prema svome mužu, oboje su blagi prema svojoj djeci, djeca su blaga prema njima. Allah dž.š., im olakšava puteve nafake i opskrbe, i ona im dolazi odakle se i ne nadaju!

5. Allahova dž.š., pažnja i briga prema Svome robu

Allah dž.š., Svoga roba čuva i pazi od ranih dana, i tevfika i pomoći mu pruža na svakom koraku i u svakoj situaciji. Pred takvom osobom nema zatvorenih vrata, i nema tegobne situacije a da je lahkota odmah ne sustigne: „Doista je uz tegobu i lahkota & doista je uz tegobu i lahkota!“ (Inširah, 6.)

Kada Allah dž.š., zavoli nekog čovjeka On ga čuva za Sebe, i odabira ga za ibadet i robovanje Sebi, dovodeći ga u stalno stanje pripravnosti i svjesnosti o Sebi; njegov um i srce samo o Allahu misli, njegov jezik samo Allaha spominje, njegovo tijelo je cijelo u službi Allahu dž.š..

Allah dž.š., kada zavoli nekog roba – zauzme mu tijelo ibadetom i pokornošću Njemu, zauzme mu jezik zikrullahom, spominjanjem i veličanjem Njega, a misli mu neprestano idu u pravcu toga kako i na koji način Allaha dž.š., razi učiniti i kako Ga zadovoljiti!

Oni koji nisu zaslužili Allahovu dž.š., ljubav – njihovu dušu i srce i razum čereče i siluju raznorazna sitna božanstva i ideologije, njihov jezik je u stalnom govoru o ljudima i spominjanju njihovih postupaka i riječi, dok se njihovo tijelo slama i smara po šejtanskim putevima, i nikada odmorno nije!

Ljubav prema Allahu dž.š., ponajviše treba da proizilazi iz srca i tijela a ponajmanje sa jezika, dok je danas puno onih koji tvrde da vole i poštuju i cijene Allaha dž.š., dok crnilo njihove duše i srca je polako izvire kroz njihove riječi i djela.

Molimo Allaha dž.š., da nas zaštiti od dunjalučkih fitni kao i od iskušenja koja ne možemo podnijeti. Molimo Ga da nas Svojom neizmjernom ljubavlju obaspe, i da učini da nas stanovnici nebesa i zemlje zavole. Molimo Ga da nam podari blagosti, i da bude blag prema nama kako na ovome tako i na budućem svijetu. Molimo Ga, dž.š., da nam podari dovoljno znanja kako nam ne bi naše riječi i naši postupci protuslovili Njegovoj objavi – Kur’anu i Sunnetu.

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof. fikha

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta