Kur'an

Ko hizmeti Allahovu vjeru, neminovno će imati dunjalučki i ahiretski plijen / Sura El-Enfal (Plijen)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

  • El-Enfal – ratni plijen, zbog ratnog plijena kojeg su muslimani dobili na Bedru
  • Bedr – jer govori o Bedru
  • El-Kital – borba, jer govori o prvoj borbi u islamu
  • El-Furqan – ona koja radvaja istinu od neistine, jer je Allah nazvao dan Bedra danom Furqana

Intencije sure:

Glavna intencija sure: duševno i materijalno odgajanje vjernika za džihad

Teme sure: sura sadrži 3 teme:

1. Uvod koji sadrži propis o ratnom plijenu, što je konačnica borbe. Nakon ratnog plijena Allah spominje svojstva pravih vjernika, ukazujući time da su oni sposobni ponijeti emanet uzdizanja Allahove riječi, te da ih nikako ono što je prolazno, a to je ratni plijen ne okupira od onoga što je glavni cilj, a to je uzdizanje Allahove riječi. Jedini način kako da savladaju dunjalučke porive i da važe za prave mudžahide jeste da se okite svojstvima koja Allah spominje na početku sure, nakon ratnog plijena. Od mudrosti spominjanja ratnog plijena na početku, jeste i dunjalučka nagrada onima koji se okite osobina vjernika, koja dolazi u vidu ratnog plijena.

2. Pouke i poruke bitke na Bedru

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno

Povezanost imena sure sa intencijom:
Ko da sebe u usluzi Allahove vjere, poput učesnika Bedra, neminovno će imati dunjalučki i ahiretski plijen, zato se ime sure potpuno uklapa u njen sadržaj.

Povezanost početka i kraja:
Sura na početku govori o džihadu, i na kraju spominje propise džihada.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta