Kur'an

Dominacija Kur’ana nad prethodnim objavama

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Allah, Svemogući, je objavio Kur’an kao Njegovu posljednju, sveobuhvatnu Svetu knjigu koja sadrži konačnu manifestaciju Njegovog zakona. To znači da će ga Allah zaštititi od ruku ljudi i od svake izmjene. Ova zaštita je stvarnost od kada je Kur’an objavljen pa sve do danas i tako će ostati zauvijek. Ništa iz njega nije oduzeto, niti išta dodano. To je do nas stiglo mnogim i provjernim lancima prenosilaca. Zabilježen je i zapamćen nebrojeno puta.U njegovom tekstu tijekom vremena nije bilo promjene, čak ni u jednom slovu.

Allah je zajamčio očuvanje kur’anskog teksta, kao što On, Uzvišeni, kaže: Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti! (Kur’an, El-Hidžr, 9.)

Riječi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde; Njegove riječi niko ne može promijeniti i On sve čuje i sve zna. (El-En’am, 115.)

Što se tiče prethodnih objava, one su bile na ograničeno vrijeme. Allah je ljudima dao odgovornost da ih čuvaju, a oni su ih izgubili kroz kvarenje, mijenjanje i skrivanje. Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi, i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu, i oni su nad njom bdjeli. Zato se, kada budete sudili, ne bojte ljudi, već se bojte Mene, i ne zamjenjujte riječi Moje za nešto što malo vrijedi! A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici. (Kur’an, El-Ma’ide, 44.)

U Kuranu nas Uzvišeni Allah obavještava da je Tevrat (Tora) – Allahova objava objavljena Musau, a.s., (Mojsiju) za narod Izraela izmijenjena. O tome govori u 79. ajetu El-Bekare: A teško onima koji svojim rukama pišu Knjigu, a zatim govore: ‘Evo, ovo je od Allaha’ – da bi za to korist neznatnu izvukli. I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju!

Zakon koji je došao s  Isaom, a.s., (Isusom), ukinuo je dio Zakona koji je došao s Mojsijem, a.s. Prenoseći riječi Isusa, a.s. , Uzvišeni Allah kaže: “‘Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, voljom Allahovom, prava ptica. I iscijeliću slijepa od rođenja, i gubava, i oživljavaću mrtve, voljom Allahovom, i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate; to će, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete; i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg – zato se Allaha bojte i mene slušajte – Allah je doista i moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je Pravi put!(Ali Imran, 47.-51.)
___________________

Islamski zakon je trajan, ostaje prikladan za svako mjesto i vrijeme, te potvrđuje prethodne objave: A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od Istine koja ti dolazi; svima vama smo zakon i pravac propisali. A da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali, On hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natječite ko će više dobra učiniti; Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas On o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti.“ (El-Maide, 48.)

Kur’an se razlikuje od prethodnih objava u sljedećim aspektima:

Kur’an je čudesan i neponovljiv

Ništa slično tome ne mogu proizvesti ljudska bića. Allah je pozvao i ljude i džine da naprave nešto slično Kur’anu:Reci: ‘Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, takav kao što je on, na bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.’ (El-Isra, 88.)

On, Svemogući, je također izazvao nevjernike među Arapima da naprave makar jednu suru (poglavlje) slično surama iz Kur’ana. Allah kaže: A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite.(El-Bekare, 2.)

Nakon Kur’ana, Allah više neće spuštati objave

Baš kao što je Poslanik Muhamed, sallallahu alejhi ve sellem posljednji poslanik, Kuran je posljednja objava.

Allah je dao obećanje da će zaštiti Kur’an

Allah je dao obećanje da će zaštiti Kur’an od izmjena, od kvarenja i od iskrivljavanja kao što je navedeno u Kur’anu. S druge strane, prethodne objave su pretrpjele izmjene i izobličenja i nisu ostale u svom izvornom obliku. O tome govori Uzvišeni u 46. ajetu sure En-Nisa: “Ima jevreja koji izvrću smisao riječima i govore uvijajući jezicima svojim i huleći pravu vjeru: ‘Čujemo, ali se ne pokoravamo!’ i ‘Čuj, ne čuli te!’ i ‘Rā‘inā’ A da oni kažu: ‘Čujemo i pokoravamo se!’ i ‘Čuj!’ i ‘Pogledaj na nas!’ – bilo bi za njih bolje i ispravnije; ali, Allah je njih zbog nevjerovanja njihova prokleo, jer malo ko od njih vjeruje.”

Kur’an je pečat i potvrda prethodnim objavama

Časni Kur’an s jedne strane potvrđuje rane spise, a s druge je pouzdan svjedok o njima: A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od Istine koja ti dolazi; svima vama smo zakon i pravac propisali. A da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali, On hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natječite ko će više dobra učiniti; Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas On o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti.(El-Maide,48.)

Kur’an prethodne objave ukida, što znači da poništava njihove odredbe, tj.derogira ih. U skladu s tim, Allah ne prihvata nijednu vjeru osim islama kao put do Njegovog zadovoljstva, kao što On kaže: A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati. (Ali Imran, 85.)

Izvor: www.islamweb.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta