Dove i zikr

Dove za razne prilike II

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Dove protiv potistenosti

-“La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-l-Arši-l-azimi, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-l-Erdi ve Rabbu-l-Arši-l-kerim”

– Nema boga osim Allaha, Velikog i Blagog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Prijestolja velikog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Prijestolja milostivog.
______________

– “Allahumme rahmeteke erdžu fe la tekilni ila nefsi tarfete’ ajnin ve aslih li še’ ni kullehu, la ilahe illa Ente”

– Allahu, za milost Tvoju molim, I zato ne prepusti me samom sebi ni jednog trenutka. Udobri mi cijelo moje stanje. Nema boga osim Tebe
_____________

– “La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine”

– Nema boga osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio među grješnicima.

Dove prije spavanja

– Poslanik je, pošto bi položio svoju desnu ruku pod desnu sljepoočnicu, proučio: “Allahumme kini azabeke jevme teb’ asu ibadeke”

– Allahu, sačuvaj me od kazne Svoje na dan kada budeš oživio Svoje robove. (3x)
______________

– Kada se odlučiš ići u postelju, prethodno se abdesti poput abdesta za namaz, potom lezi na desni bok i prouči dovu: “Allahumme eslemtu nefsi ilejke ve fevvadtu emri ilejke ve vedždžhtu vedžhi ilejke ve eldže tu zahri ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke, la meldžee ve la mendža minke illa ilejke. Amentu bi Kitabike-l-lezi enzelte ve bi Nebijjike-l-lezi erselte”

– Allahu, Tebi predadoh dušu svoju, i oporučih stanje svoje, i upravih lice svoje, i prepustih (sklonih) leđa svoja iz želje i straha, jer nema skloništa ni spasilišta pred Tobom osim kod Tebe. Vjerujem u Tvoju Knjigu, koju si spustio, i u Tvoga Vjerovjesnika, koga si poslao. (Pa ako umreš, umrijet ćeš u vjeri islamu.)
_________________

– Svake noći kad bi, Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, pošao na spavanje i legao u postelju, sastavio bi otvorene dlanove prema licu, puhnuo u njih i proučio (u njih) suru Ihlas, Felek i Nas, te potom potrao dlanovima svoje tijelo koliko može dohvatiti, počevši od glave i prednjeg dijela tijela; to bi ponovio tri puta.

RAZNE DOVE:

-Gospodaru, cuvaj me zla mog sluha i vida, zla mog jezika i srca i zla mog nefsa.

Allahumme inni euzu bike min sherri sem’i ve besari ve sherri lisani ve kalbi ve sherri menijji.

***********

Gospodaru, zastiti me zla koje znam i zla koje ne znam.

Allahumme inni euzu bike min sherri ma ‘alimtu ve min sherri ma lem a’lem

************

U jednoj dovi Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, se kaže:

“Ja, Rabbi! Pokloni mi ljubav prema Tebi i prema onima koji Tebe vole, kao i prema svemu onome što me vodi do Tvoje Ljubavi.
Daj da mi ljubav prema Tebi bude draža od ljubavi žednog za hladnom vodom.”

**********

Bože, nemoj me uciniti od onih koji, kada obole, tada se kaju, a cim ozdrave, opet u iskušenje padaju, a kada osiromaše, tužni budu! Bože, podari mi zadovoljstvo onoga koji je Tobom zadovoljan! Cuvaj me u ovom mom životu, a i poslije moje smrti!

*********

Bože, ja od Tebe molim da mi daš od dobra koje je od tebe molio Tvoj pejgamber Muhammed a.s., a tražim, da me sačuvaš zla, od kojeg je od Tebe zaštitu tražio Tvoj pejgamber Muhammed a.s. Ti si onaj, od kog se pomoć traži, od Tebe su blagodati. Nema nikakve promjene niti moći bez Allaha dž.š.

ALLAHUME INNI ES’ELUKE MIN HAJRIN
MA SE’ELEKE MINHU NEBIJJUKE
MUHAMMEDUN SALALLAHU TE’ALA ‘ALEJHI
WE SELLEME, WE E’UZU BIKE MIN ŠERRI
MESTE’AZEKE MINHU NEBIJJUKE
MUHAMMEDUN SALALLAHU ALEJHI WE
SELLEME WE ENTEL – MUSTE’ANU WE
‘ALEJKEL – BELAGU WE LA HAWLE WE LA
KUVVETE ILLA BILLAHI.

**********

Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe. Stvorio si me i ja sam Tvoj rob. Ja se držim obećanja što sam ih Tebi dao, koliko mogu. Zaštiti me od zla koje počinim. Ja priznajem Tvoje blagodati prema meni, a priznajem i svoje grijehe. Oprosti mi, jer osim Tebe, grijehe niko oprostiti ne može.

ALLAHUMME ENTE RABBI, LA ILAHE ILLA ENTE, HALAKTENI WE ENE ‘ABDUKE, WE ENE ‘ALA ‘AHDIKE WE VE’ADIKE MESTETA’TU, E’UZU BIKE MIN ŠERRI MA SANA’TU, EBUU LEKE BI NI’AMETIKE’ALEJJE, WE EBUU BI ZENBI, FAGFIRLI FE INNEHU LA JAGFIRUZ-ZNUBE ILLA ENTE.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta