Odgovori

Da li je ženama dozvoljeno nošenje hlača

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE:

Da li ima ŠERIJATSKI DOKAZ, da žena može nositi pantalone (hlače-popularno nazvane). Allah vas pomogao i bio zadovoljan sa svima nama.

ODGOVOR:

Odjeća muslimanke mora biti široka i neprozirna, i da pokriva cijelo tijelo, a što se tiče konkretno nošenja pantalona one mogu doći u obzir samo ispod haljine ili ogrtača, kao vid zaštite ‘avreta/stidnog mjesta, u slučaju spoticanja ili padanja.

Alija r.a., kaže: „Bio sam s Poslanikom, sallalahu alejhi ve sellem, do groblja Bekije, jednog kišnog dana, kada prođe jedna žena jašući na magarcu, ali u tom naiđe na neskladni dio zemlje zbog čega pade s magarca – a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, namah okrenu glavu od nje. Rekoše mu: Allahov Poslaniče, odjevena je – ima hlače na sebi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Allahu, oprosti ženama iz mog ummeta koje oblače hlače!” (Musned el-Bezzar, br.898.; Musannef ‘Abdurrezzak, br.5043.; Medžme’ul-Zeva’id, br.8511.; Kenzul-‘Ummal, br.41244, 41245, 41246, 41247, 41838, 41839, 45141, 45147.; Kešful-Hafa’, br.255.. U djelu „el-Feva’id el-Medžmu’ah”, 1/189., stoji: Shodno svim sabranim putevima ove predaje – hadis je hasen.)

Ebu Hurejre r.a., kaže: „Dok je Allahov Poslanik, sallallahu alejh sellemi ve, sjedio ne jednim od vratima mesdžida, naiđe jedna žena na jahalici, i kada se zadesi naspram Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spotaknu joj se jahalica i pade. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, okrenu glavu od nje, jer se otkrila. Povikaše: Allahov Poslaniče, obučena je u pantalone/seravil. Reče: Alah se smilovao ženama koje nose pantalone!” (Šu’abul-Iman, br.7808.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., navodi ovaj hadis u svom fikhskom djelu „Šerhul-‘Umdeh”, 4/322., u poglavlju: „Mustehabb je ženi da klanja namaz u tri dijela odjeće“, gdje kaže da je bolje da žena ispod haljine ima izar ili seravil/pantalone – a Allah najbolje zna.

Sead ef. Jasavić, prof. fikha

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta