Allahova lijepa imena

El Vedud – Onaj Koji mnogo voli

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Korištenje Božjih imena u našoj interakciji i komunikaciji s Njim vrlo je važno. Sam je Bog odabrao ta imena i uputio nas je da ih koristimo. Koristimo ih kako bismo razumjeli Božju prirodu, razmišljali o Njegovoj uzvišenosti i skrenuli pozornost na naše potrebe i želje. Također ih koristimo za obožavanje Boga na način koji On smatra najprikladnijim.

Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima! (Ta-Ha, 8.)

Neka su nam Božja imena vrlo poznata. Često ih koristimo u našim  namazima i dovama, to su imena Milostivi i Samilosni (Er-Rahman i Er-Rahim) U ovom članku ćemo se osvrnuti na ime koje često zanemarujemo, a to je El-Vedud.  Prijevod tog imena na naš jezik bi bio „Onaj koji mnogo voli“ ili „Onaj Koji je pun ljubavi“.

Iako ne prođe dan da ne iskusimo manifestacije Allahove ljubavi prema nama, često ne uspijevamo definirati razne blagodati kao ljubav. Jedan od razloga mogao bi biti taj što se ime El-Vedud, ne nalazi u Kur’anu tako često kao neka druga Božja imena. Ovo ime se spominje samo dva puta – jednom u suri Hud, te jednom u suri El Burudž.

I tražite oprost od Gospodara svoga, i onda Mu se pokajte! – Gospodar moj je, uistinu, samilostan i pun ljubavi.“ (Hud, 90.)

i On prašta, i pun je ljubavi… (El Burudž, 16.)

Allahova Ljubav

Allah je El-Vedud, jer nam aktivno pokazuje da nas voli kroz manifestacije Njegovih imena i svojstava. Njegova je ljubav s nama kroz sve naše kušnje, nevolje, pobjede i blagoslove. Svaki dan smo okruženi podsjetnicima na našeg Stvoritelja i Njegovu ljubav prema nama.

Kada Allah zavoli nekog Svoga roba, pozove meleka Džibrila (Gabriela) a.s., i kaže mu: ‘Ja volim tog i tog Svoga roba, pa ga i ti zavoli!’, i Džibril ga zavoli. Potom Džibril pozove stanovnike nebesa (meleke) i kaže im: ‘Allah voli tog i tog Svoga roba, pa ga i vi volite!’, i oni ga zavole. Zatim se ta ljubav spusti i na Zemlju i takav čovjek bude prihvaćen kod ljudi.” (Buhari)
________________________

Razmislimo

Ako se odmorimo od naših užurbanih života i razmišljamo o čudima koja vidimo oko sebe svaki dan, lako je vidjeti da su ona pokazatelji Allahove ljubavi. Nalazi se u zraku koji udišemo i hrani koju jedemo. Iako svakodnevno činimo grijehe, Allah nam iznova oprašta, a to je zato što nas voli. Ono kako mi volimo Allaha tj., način na koji trebamo pokazivati tu ljubav je da izvršavamo ibadete koje nam je naredio, kao i dobrovoljne ibadete, da se kajemo i često Mu se obraćamo.

Njegova su vrata uvijek otvorena

Bog nam olakšava da idemo k Njemu i budemo blizu Njega, a približavamo se svojim djelima. Njegova su vrata uvijek otvorena i On će nastaviti pokazivati ​​svoju ljubav prema nama koliko god daleko odlutali, do kad god On to želi. On je Onaj koji voli i koji je izvor sve ljubavi i dobrote.

Kada razmišljamo o ljubavi koju nam Uzvišeni Allah pokazuje, trebali bismo pokušati razmisliti o našim načinima uzvraćanja te ljubavi. Allahu nije potrebna naša dobrota i naklonost, ne treba mu naša ljubav, ali On je također Najzahvalniji i voli kada pokazujemo svoju ljubav prema Njemu i kada volimo ono što On voli.

Upamtite uvijek da vjernik treba htjeti za druge upravo ono što želi za sebe, u tom cilju ljubav i poštovanje prema drugima su od velike važnosti. Ljubav i poštovanje prema Allahu trebali bi biti dio naše svakodnevne rutine, a nadilaženje naših obveznih djela ojačat će vezu između nas.

Sljedeće Allahove riječi, koje nam je prenio Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, daju nam vrlo duboku definiciju ljubavi koju Bog ima prema nama. Uzvišeni Allah kaže: Ja sam onakav kakvim Me smatra Moj rob, i sa njim sam gdje god Me spomene. Ako Me spomene u sebi, i Ja njega u sebi spomenem, ako Me spomene u društvu, Ja njega spomenem u boljem. Ako mi se primakne pedalj, primičem mu se aršin, ako Mi se primakne aršin, primaknem mu se hvat, ako Mi dođe običnim hodom, dolazim mu hrleći. (Buhari)

Izvor: Discovering islam

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta