Feminizam ili islamofobija

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko živite u glavnom gradu i želite čuti „ glas naroda“, onda se to najbolje postiže ukoliko sjednete u jedan od javnih prevoznih sredstava, i vozite se nekoliko stanica. Popuni ugođaj i potpuni uvid u „glas naroda“, postiže se kada napravite puni krug tramvajem, od Baščaršije do Ilidže, još ako pri tom u svojoj nakani da saznate šta narod različitih uzrasnih skupina misli, doživite zastoj, pravi ste sretnik. Penelopa Kruz je došla u Sarajevo snimiti svoj novi film. Povodom tog događaja, saobraćaj je korigiran što rezultuje čestim zastojima. U jednom takvom zastoju, prije par dana sam se i sama našla, i to u  poprilično punom tramvaju. Nakon što je vozač na zahtjev građana objasnio da je zastoj zbog snimanja filma Penelope Kruz, građani koji su se igrom slučaja našli na istom mjestu počeli su sa zanimljivom temom, koja se obuhvata pojmom koji je između ostalih, obilježio XX stoljeće, feminizmom.  Sve je krenulo od šale mladih djevojaka koje su se pitale da li će se ikada tolika pometnja desiti zbog njih. Starija gospođa je iznijela jednu poprilično zanimljivu izjavu „ Pametna žena, ispunila je svrhu svog postojanja, pokazala je i dokazala sebe, a ne ko ove naše, umotane hodaju okolo i misle da će nego zbog njih nešto da uradi“. Ovakve izjave su me, kao muslimnaku ponosnu svojim hidžabom, davno prestale vrijeđati. Ali i dalje su ostale zanimljive. Gospođa je nastavljala svoj monolog, koji je prestavljao feministički pogled na Islam. Žene muslimanke su potlačene, obespravljenje, obeshrabrene, oduzeto im je dostojanstvo, zatvorene su u kući gdje tužne i usmaljne čekaju smrt. Također je dotična pričala i o tome kako sama sebe smatra islamofobom, jer ne zna šta je čudnije, da muslimanka sjedi u kući, ili da izađe u grad prestavljajući potencijalnu opasnost ukoliko se nađe u zatvorenim prostorima u kojima boravi više ljudi istovremeno.

Neznanje je izvor predrasuda

Gospođa je dugo pričala, sumornim i staračkim glasom, a publika je šutjela sve dok jedan srednovječni gospodin nije upitao da li gospođa smatra da je žena potlačena samo u Islamu i kakav je njen stav prema općenito položaju žene u društvu. Gospođa je ponosno ustvrdila da je ateista, i da je feministkinja koja se zalaže za potpunu ravnopravnost polova te da ne postoji religija, izuzev Islama, koja je ikada u svojoj historiji omalovažavala ženu. Većina građana u tramvaju, složila se sa njom. Kažu, nisu islamofobi, ali smatraju da se čovječanstvo treba okrenuti budućnosti, a ne vraćati se u prošlost. S obzirom na afekt koji je lagano rastao u meni, ne zbog islamofobije već zbog neznanja koje se sakriva ispod ovih modernih opasnih pojmova, htjela sam da dotičnu upitam par pitanja, ali sam ipak to ostavila za sebe. Pitam se koliko ljudi potanko zna neku disciplinu, ili neki pojam prije no što o njemu pričaju ili sude. Muslimanke su svakodnevno izloženo ovakvom neznaju, koje, ukoliko nemaju jasan stav i jasno znanje mogu da pokolebaju njihove stavove, i da ih dovode do nekih suvislih pitanja. Zato iznosim kratak pregled historije prava žene kod različitih religija, a zaključak će se navesti sam. Ne znam koliko, drage moje sestre znate, ali kod starih Grka žena je nazivana „prljavim đavolom“. Zakonski gledano, žena je bila poput predmeta, kupovali su je i prodavali po pijacama, oduzete su im slobode i živjele su  bez uživanja bilo kakvih građanskih prava. Kasnije se njen položaj promjenio, počele su da se miješaju sa muškarcima, po barovima, kafanama i sličnim mjestima te blud više nije bio ni osuđivan. Kod drevnih Rimljana je ista stvar, žena nije imala pravo na obrazovanje, samim tim nije imala društveni život. Običaj je bio da se žensko dijete stavi ocu pod noge pa ako ga on uzme, dijete je prihvaćeno a ako ne, dijete završava na ulici. Indijci su pak, veoma zanimljivi. Žena nije imala samostalnost, morala je nekome pripadati i taj neko je imao apsolutno pravo nad njom.

Islam je sa žene skinuo breme potlačenosti

Njoj čak nije ni dozvoljen život nakon smrti muža, bila je spaljivana na lomači zajedno sa njegovim tijelom. U zakonu Hindusa piše: „Strpljenje na teškoj sudbini, vjetar, smrt, pakao, otrov,zmije i vatra nisu ništa gori od žene.“ A ljudi, slijepo vođeni raznoraznim antislamskim propagandama tvrde kako Islam ponižava ženu! Židovi ženu pak smatraju prokletom, jer je zavela Adema i izvela ih iz Dženneta. Iako rijetko ko o tome priča, u 5 stoljeću Kršćani su raspravljali da li žena uopće ima dušu. Smatrali su je „tijelom bez duše“, prokletim stvorenjem. Jedina žena koja će, po njihovom vjerovanju u Raj, je Mesihova majka, najsvjetlija žena ikada. Islam stavlja tačku na ova ponižavanja. Žena je ljudski prirodno potpuno jednaka muškarcu. O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog čovjeka stvara“ (En- Nisa,1). Pojavom Islama, skinuto je teško breme prokletstva žene koje su svečenici nemilosrdno stavili na njihove pleći. Nije isključivo Hava kriva, što su Adem i ona izvedeni iz Dženneta. „I šejtan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili“( El- Beqara,36). Žena ima apsolutno istu mogućnost odlaska u Džennet na osnovu svojih dobrih dijela ili u Džehenem, na osnovu loših, baš kao i muškarac, po istim kriterijima! Žena ima pravo obrazovanja, koje je godinama bilo ukinuto i nespojivo sa ženom. Poslanik s.a.w.s kaže „ Traženje znanja je obaveza svakog muslimana“. Islam nastoji smanjiti pesimizam koji se često dešava kod roditelja kada dobiju žensku djecu, oštro osuđuje običaje prijašnjih naroda koji su zakopavali živu žensku djecu. U časnom Kur’anu su jasno definirana bračna prava žene, ali i prava prilikom razvoda braka koja, za razliku od običaja prijašnjih naroda, ne pripadaju samo muškarcu. Ono najvažnije je da je Islam ženu muslimanku, brižnu majku i ženu zadovoljnog supruga okarakterisao i prikazao kao buduću Džennetsku ženu. Pitam se da li građani ove države znaju nešto više mimo podataka koji im plasira televizija ili internet, da li znaju koliki je sevap osmijeh žene upućen mužu i kolika je nagrada za porođajne bolove žene. Da li znaju da se žena ne pati uzalud! Kako bi se ovo navedeno uklapalo u laičko poimanje feminizma, prožeto nerelevatnim informacijama različitih antiislamskih organizacijam ostaje misterija.

Aida Sadiković

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta