Humanitarni kutak

FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM ARAPSKIM PORODICAMA

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

SVIMA KOJI MOGU I ŽELE POMOĆI

Predmet: PRVI Apel za učešće u akciji prikupljanja novčane pomoći za 47 socijalno ugroženih arapskih porodica, za april 2010. godine

Od maja 2009. godine Fond za pomoć socijalno ugroženim arapskim porodicama, sa sjedištem u Sarajevu pruža redovnu finansijsku pomoć:
– u maju i junu 2009. godine: ………………………………………………6 porodica;
– u julu i avgustu 2009. godine: ……………………………………………7 porodica;
– u septembru 2009. godine: …………………………………………….11 porodica;
– u oktobru 2009. godine: ………………………………………………….20 porodica;
– u novembru 2009. godine: ……………………………………………..22 porodice;
– u decembru 2009. godine: ……………………………………………..23 porodice;
– u januaru 2010. godine: …………………………………………………34 porodice;
– u februaru 2010. godine: ………………………………….41 porodica (38 + 3) i
– u martu 2010. godine: …………………………………………………….45 porodica

U aprilu 2010. godine Fond će inša-Allah uključiiti i porodice: Suada Varzo (5 djece) iz Zenice i Fatima Zlatić (4 djece) iz Zavidovića.
Tako je ukupan broj arapskih porodica kojima je za april 2010. godine potrebna i planirana pomoć, 47 porodica.
Pomenute porodice imaju 137 djece, a to znači da su sva ta djeca naš emanet i da ćemo za njih biti pitani na Sudnjem danu!!!

Principi podjele novca:

– Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.
– Porodice koje dobijaju bilo kakvu vanrednu pomoć, dužne su istu prijaviti Fondu, kako bi im se to umanjilo od pripadajućeg iznosa.

Za april 2010. godine je za 47 porodica potrebno prikupiti i
podijeliti oko
32.090,00 (trideset i dvije hiljade i devedeset) KM

Do sada su elhamdu lillah obezbijeđena sredstva
za april 2010. godine:

1) Braća iz Švedske, preko brata Halima Mihaljevića: ………………………………….. …………………………………………….19.000,0 SEK + 120,00 EURA = 3.768,00 KM
2) A.S.R., Austrija: ………………………………………………500,00 EURA = 975,00 KM
3) Medžlis IZ-e Jajce:……………………………………………………………………680,00 KM
4) Hafiz i zeničani: ……………………………………………………………………….300,00 KM
5) Džemat Al-Furqan, Melburn, Australija: ……………………………………..300,00 KM
6) N.N, Mostarac, Libija: 150,00 KM; Suad Bajramović, Belmont, Amerika: 100,00 $ = 135,00 KM; N.N., Švajcarska: 100,00 SFC = 130,00 KM; Isko O., Kiseljak: 100,00 KM; H.T.: 100,00 KM; Elvir Graho, Konjic: 100,00 KM; Halilović Nedžad, Belmont, Amerika: 50,00 $ = 67,50 KM; K.M., Njemačka: 50,00 KM; Tobudić Rejsudin: Kakanj: 50,00 KM; H.E., Kakanj: 50,00 KM; N.N, Belmont, Amerika: 20,00 $ = 27,00 KM = ………………………..1.259,50 KM
Ukupno: 7.282,50 KM
REKAPITULACIJA:
1. Potrebno za podjelu za april 2010. godine: ………………………………….32.090,00 KM
2. U kasi Fonda na današnji dan (11.04.2010.god.): …………………………..7.282,50 KM
Potrebno još prikupiti za podjelu, do 30. aprila: 24.807,50 KM

BRAĆO I SESTRE, OČEKUJEMO I VAŠE AKTIVNO UČEŠĆE!

Porodice će inša-Allah pomoć za mjesec april 2010. godine, dobiti putem računa ili u kešu, u periodu 30. april – 04. maj 2010. godine.

Obzirom da Fond još uvijek nije sudski registriran i samim time nema svojstvo pravnog lica niti žiro-račun, učešće u akciji možete ostvariti na jedan od četiri načina:

1. izravnom uplatom pomoći na žiro-račun neke od familija, uz obavještenje Fondu kako bi se pomenuti iznos umanjio od pripadajućeg;
2. izravnim uručnjem pomoći nekoj od familija, uz upoznavanje Fonda o tome, od strane donatora ili porodice;
3. davanjem pomoći u kutiju džamije K.F.:, Sarajevo, u periodu 23. – 30. april 2010. godine ili
4. slanjem novca iz inostranstva, nekome od familije ili koordinatoru Fonda (Western union, Money gram ili preporučena pošiljka), a da isti pomoć dostave u Fond.

Mnogo je načina za pomoć, samo treba imati mogućnost i želju…

Upišite se i Vi na listu redovnih dobročinitelja!!!

U dijelovima naših imetaka ima hakk (pravo) i za ove porodice!!!

PRUŽANJEM POMOĆI NJIMA, MI PRVENSTVENO POMAŽEMO SAMI SEBI,
A KOD ALLAHA, SUBHANEHU WE TE’ALA, SU VELIKE RIZNICE NEBESA I ZEMLJE!?

MI MOŽEMO, HOĆEMO I TREBAMO POMOĆI OVIM I SVIM
DRUGIM SOCIJALNO UGROŽENIM!!!

ALLAH, SUBHANEHU VE TE’ALA, NAGRADIO NAJBOLJOM NAGRADOM
SVE ONE KOJI UČESTVUJU U OVOM HAIRLI PROJEKTU!!!

Kontakt osoba: Nezim Halilović Muderris, ul. Semira Frašte 12a, Sarajevo,
tel.: 00-387/61-893-036
e-mail: nezimhalilovic@gmail.com
U periodu odsutnosti: 15. – 19. april, kontakt osoba i osoba kojoj se moće uručiti pomoć je Rizvić Elvir: tel.: 061/554-573

Sarajevo, 26. rebiu-l-ahir 1431.H. / 11. april 2010. godine
FOND ZA POMOĆ S.U.A.P.

Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi i On najbolje opskrbljuje! (Suretu Sebe’, 39)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Rekao je Uzvišeni Allah: „Udijeli čovječe, udijeliću ti!“ (Buharija)

Es-selamu ‘alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta