Kur'an

Gdje će biti naš stepen u Džennetu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn ‘Asa, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Reći će se onom koji se družio sa Kur’anom…” Kada će mu ovo biti rečeno? Kada uđe u Džennet. Kaže se u hadisu: “Onom ko se družio s Kur’anom”. Ko zaslužuje ovu počast da bude nazvan “onaj ko se družio s Kur’anom”? Da li to može biti onaj koji je učio Kur’an, a nije radio po njemu? Da li se ubraja u takve? Ulema je pojasnila da se na druženje s Kur’anom nužno podrazumijeva učenje Kur’ana i rad po Kur’anu. Pa druženje s Kur’anom biva učenjem i radom po Plemenitom Kur’anu, a ne samo učenje bez rada po njemu, jer onaj ko uči Kur’an, a ne radi po njemu, Kur’an biva dokazom protiv njega, a ne za njega. Kao što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kur’an je dokaz za tebe ili protiv tebe.”   

“Reći će se onome ko se družio s Kur’anom na Sudnjem danu: Uči i penji se, uči lijepo i pravilno kao što si i na dunjaluku učio.” Znači penji se uz džennetske stepene, i nemoj da požuruješ učenje Kur’ana u Džennetu, nego uči lijepo i pravilno. Učenje Kur’ana u Džennetu je učenje slasti i uživanja, a ne iz ibadeta, ibadet i rad su na dunjaluku. Ovo učenje je učenje slasti i uživanja sa podizanjem džennetskih stepena. “Jer uistinu je tvoje mjesto..” tj. tvoj stepen u Džennetu “… kod poslednjeg ajeta kojeg proučiš”. Kraj nagrade biva kod kraja učenja Kur’ana i posljednji stepen biva kod zadnjeg ajeta koji proučiš.   

U neki hadisima se prenosi da je broj dženneteskih stepena podudaran s brojem ajeta u Kur’anu, ali to se ne prenosi vjerodostojno od našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što su učenjaci pojasnili. Penjanje uz džennetske stepene se postiže mnoštvom učenja Kur’ana. Pa što se poveća učenje, povećaju se i stepeni.  

  Šejh Abdurrezzak el-Bedr  
___________________________

Zamisli da si sada na Sudnjem danu i da ti se kaže: “Uči i penji se! Uči kao što si učio na dunjaluku, jer će tvoje mjesto u Džennetu biti kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš”, i zapitaj se na kojem bi stepenu završio?  (Prof. Senad Muhić)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta