Problem i devijacije u društvu

Grijeh zbog kojeg će insan biti zadržan i kažnjavan na Sirat-ćupriji

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Grijeh koji je toliko velik da je ogavniji nego da insan ima odnos sa nekom osobom koja mu je najbliža po krvnoj vezi, a tako lahko mnogi od nas upadamo u njega

Jeste li primijetili, kada sjedite sa ljudima (rodbinom, prijateljima, poznanicima, radnim ili školskim kolegama) koji se ne pridržavaju vjere, kako su im veoma česta tema drugi ljudi, tj. tračaju druge i sa omalovažavanjem pričaju o njima. Za ne povjerovati je koliko su se ljudi zabavili drugima, kao da nemaju ništa preče i pametnije da pričaju i kao da im je svrha postojanja na ovom svijetu da raspravljaju o tudjim životima. Međutim, obratite pažnju na to kada sjedite i sa vjernicima-praktičarima i uvidjet ćete koliko se i na takvim sijelima gibete drugi. Zar mnogima od nas nisu poznata ova dva hadisa od kojih čovjeku treba da se od straha diže kosa na glavi od same pomisli da se nešto loše izgovori o nekom drugom, a pogotovo o drugom vjerniku ili vjernici:

Imam Taberani zabilježio je da je Bera b. Azib, radijallahu anhu, prenio sljedeće Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Kamata ima sedamdeset dva ogranka, najmanji je ogranak ravan bludu s vlastitom majkom, a najveći vid kamate jeste skrnavljenje časti drugog muslimana.” Zastanimo malo kod ovog hadisa i razmislimo o tome kolika je vrijednost časti jednog muslimana ili muslimanke!

U drugom hadisu se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko optuži muslimana, želeći umanjiti njegovu vrijednost i želeći ga omalovažiti, Allah će takvog zadržati na mostu iznad Džehennema, sve dok se ne oslobodi od onoga što je rekao (tj. dok mu ovaj ne oprosti ili dok ne odgori u Vatri za svoj postupak).” (Ebu Davud)

Kada čovjek onoga koji gibeti upozori na pokudnost tog čina zna se desiti da ta osoba odgovori da je istina sve što je rečeno o onome koga gibeti i da to opravdava čin gibeta. Živ bio, zar ne znaš da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovako definirao gibet: Prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: “Znate li šta je to gibet?” Prisutni ashabi rekoše: “Allah i Poslanik najbolje znaju.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Da spomeneš svoga brata po onome što mu je odvratno.” Prisutni ga upitaše: “A ako je tačno to što kažem o svome bratu?” Poslanik odgovori: “Ako je tačno to što si o njemu rekao, ogibetio (ogovorio) si ga, a ako nije, onda si ga potvorio.” (Hadis bilježi imam Muslim)

Zbog toga, poštovani brate i cijenjena sestro, dobro čuvajte svoj jezik i vodite računa o onome što pišete po društvenim mrežama, jer dovoljan je trenutak da “mozak ode na pašu”, ili da ljudski nefs ili zavist i neprijateljstvo koje osjećamo prema nekom nadvladaju čovjeka i da u tim trenucima izgovorimo / napišemo nekoliko rečenica ili samo nekoliko riječi koje nas mogu odvesti u propast i zbog kojih ćemo se žestoko kajati.
___________________________________

Imajmo često na umu ove predivne hadise:

Istinski je musliman onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni ostali muslimani.” (Buhari i Muslim)

Ne uhodite jedni druge, ne špijunirajte, ne prekidajte odnose i ne zavađajte se, nego, Allahovi robovi, budite braća!” (Buhari i Muslim)

Musliman je brat muslimanu: ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Čovjeku je dovoljno zla to što nipodaštava brata muslimana.” (Muslim)

Uzvišeni Allah objavio mi je da budete ponizni i da se niko ni nad kim ne uznosi.” (Muslim)

Nema čovjeka muslimana koji će stati u odbranu časti svoga brata, a da Allah neće uzeti Sebi u obavezu da ga zaštiti od džehennemske vatre na Kijametskom danu.” (Ahmed)

I na kraju, dobro razmislimo o ovim riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ne ogovarajte muslimane i ne istražujte njihove negativnosti, jer onaj ko bude istraživao mahane brata muslimana, Allah će istraživati njegove, a kome Allah bude istraživao mahane, razotkrit će ga i osramotiti makar i u njegovoj kući.” (Tirmizi i Ebu Davud)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta