Hadž

Hadžije dovršavaju hadžske obrede

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Jedanaesti dan zul-hidždžeta hadžija će izaći da baca kamenčiće poslije podne–namaza, a najkasnije do akšama što je bolje, mada se može bacati čak nekada i po noći.

Bacanje kamenčića je na sva tri džemreta i to po sedam kamenčića na svaki, tj. ukupno 21 kamenčić za taj dan. Kada hadžija bude bacao kamenčiće treba da bude okrenut prema Kabi, a kada završi bacanje sklonit će se ustranu te podići ruke i uputiti dovu Allahu Uzvišenom. Zatim će se hadžija pomjeriti unaprijed do sljedećeg džemreta te baciti sedam kamenčića na isti način, te će se pomjeriti u lijevu stranu i podići ruke i doviti.

Nakon toga će i treći put bacati kamenčiće na posljednje džemre i to da hadžiji Kaba bude s lijeve, a Mina s desne strane. A ako ne bude u mogućnosti, onda će baciti s bilo koje strane.
Nakon trećeg bacanja kamenčića hadžija neće podizati ruke i doviti, nego će samo nastaviti dalje sa hodanjem.

Dvanaesti i trinaesti dan zul-hidždžeta hadžija će ponoviti sve radnje koje je obavio prethodnog dana.

Dozvoljeno je da hadžija napusti Minu 12. zul-hidždžeta, nakon što baci kamenčiće, ali mora napustiti Minu do zalaska sunca, a ako ne bi napustio do tada, morao bi ostati i 13. zul-hidždžeta.

Posljednje što se obavlja u vezi obreda hadždža jeste Tavaful-veda (Oproštajni tavaf) koji se obavlja kao zadnja radnja prije polaska iz Mekke prema kući. Obavlja se bez sa’ja.

Ovog tavafa su oslobođeni žena koja je u hajzu ili nifasu, stanovnici Mekke i onaj čovjek koji hoće da ostane boraviti u Mekki, jer je Oproštajni tavaf za one koji izlaze iz Mekke.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko obavi hadždž ne čineći pri tome grijehe i prijestupe, vratit će se čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.“

Na Mini boravi cca 2 miliona muslimana osim bosanskih muslimana i jedne skupine Turskih (koliko nam je poznato) i čime prave prekršaj za koji je potreban iskup u vidu kurbana.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta