Odgovori o sihru

Hodže i hadžije koji “poznaju” tajne stvari

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Esselamu-allejkum! Procitala sam toliko ovih primjera na vasem sajtu.. i podsjetilo me na sve sto sam prozivjela vezano za sihre i trazenje pomoci. Htjela sam pitati: Tokom mog lijecenja upoznavala sam razne hodze, hadzije i ostale koji su nudili pomoc i sigurali mi ozdravljenje. Upoznala sam tu jednu osobu koja mi je…

govorila o mojoj proslosti koga sam upoznavala kakve su namjere tih ljudi bile sa mnom .. Moje mahane i vrline.. Te savjete islamske.. Zaprepastilo me je to da mi je govoreno o mojoj buducnosti .. takodjer koje prava osoba za mene.. koga czu upoznavati ko ce mi se javljati..kakve su moje veze sa nekim osobama… Trazeno je od mene da se zakolje zivotinja(ovca). Govoreno je koliko dzinna u mene zivi .. Te neko ime .. Takodjer znacenje moga imena.. al sve je tu u sustini islo da me ubjedi da trebam vjerovati..Bila sam zaprepascena i zacudo mi je bilo..da neko poput mene od krvi i  mesa ..koji zavisi od Allaha Milostivog zna cak moje potajne misli i moja djela.. Govoreno je da nije potrebno da se uci rukju pred menom to ce biti odradjeno..Pitana sam dal sam nesto osjetila posle toga.. Slali su me da salijevam strave sebi gdje su dobre pare placene.. I mnogo mnogo toga.. Mada je se o toj osobi govorilo jako dobro i kako pomaze.. Neko vrijeme bila sam jako uplasena zbog toga.. cak sam pratila dal ce mi se to sve desiti sto je pricano.. i poredila svoje dozivljaje i dogadjaj..Pa vas molim za procjenu ovog ispricanog.

Odgovor:

We alejkumusselam we rahmetullahi we berekatuhu.

Slava i zahvala pripadaju samo Allahu swt. Nekada je teško ljudima objasniti kakvi su pristupi sihirbaza i kako im šejtani u takvim rabotama stoje na usluzi. Teško je čak i ako se objasne znakovi prepoznavanja sihirbaza. Zato ću se poslužiti vašim pitanjem; kako bih objasnio vama, ali i kako bih, Allahovom milošću, ukazao na opasnosti drugima.

U svakom traženju istine, obaveza je vraćati se na onu temeljnu, u koju nema sumnje. Jedina takva istina je u Allahovim swt. riječima. Ne ostavlja traga sumnji niti manipulaciji. Stoga ću spomenuti nekoliko kur`anskih priča, a u kojima nam Allah swt. ukazuje na stvarnu ulogu sihirbaza na ovome svijetu, ma kako oni sebi nazivali.

“Ta-sin-mim. Ovo su ajeti Knjige jasne! Mi ćemo ti kazati neke vijesti o Musau i Faraonu, onako kako je bilo, i to za one ljude koji vjeruju. Faraon se u zemlji bio, uzdigao, i stanovnike njezine na stranke izdijelio; jedne je tlačio, mušku im djecu klao, a žensku u životu ostavljao, doista je smutljivac bio. A Mi smo htjeli da one koji su na Zemlji tlačeni, milošću obaspemo i da ih vođama i nasljednicima učinimo. I da im na Zemlji vlast darujemo, a da Faraonu i Hamanu i vojskama njihovim damo da dožive baš ono zbog čega su od njih strahovali.” (El-Kasas, 1-6)

Na pojavu ubijanja muške djece u ovome ajetu, faraona su nagovorili njegovi svećenici, astrolozi i magovi/sihirbazi. Naime, faraon je usnio san koji su mu oni protumačili kao opasnost od uništenja njegovog, zajedno sa sljedbenicima, a od strane djeteta koje će doći od Izraelćana. Znamo da je to dijete Musa a.s., koji je došao sa Istinom. Oni su htjeli spriječiti istinu i prije nego je došla.
“A kad dođoše, čarobnjaci faraona upitaše: “Da li će nama, doista, pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici? Hoće – odgovori on -“bićete tada sigurno meni najbliži.” (AS-Su`ara, 41-42)

Događaj opisan u ovome ajetu je onaj koji je prethodio susretu sihirbaza i Musaa a.s.. Suprotstavili su se Istini, a samo zbog nagrade i bliskosti jednog od najvećih zalima svih vremena. Znači, uspostavljanje potpunog kufra na dunjaluku je cilj sihirbaza – dunjaluk za ahiret. Sihirbazi iz ove priče su oni koji su odustali od svoje namjere, ali cilj nam je ukazati na pravilo.

“I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onome svijetu imati. A doista je jadno ono za što su se prodali, kada bi samo znali!“

U ovome kur`anskom ajetu, Allah swt. nas obavještava da su sihirbazi u potpunosti svjesni onoga što rade. Kao takvi, učinili su sebe jadnicima, i uradili su najlošiju trgovinu: prodali su ahiret za dunjaluk. A ovo su njihovi prijatelji i pomagači:“A na Dan kada On sve sakupi: “O skupe šejtanski, vi ste mnoge ljude zaveli!” – “Gospodaru naš,” – reći će ljudi, štićenici njihovi – “mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka našeg koji si nam odredio Ti!” – “Vatra će biti prebivalište vaše” – reći će On – “u njoj ćete vječno ostati, osim ako Allah drugačije ne odredi.” Gospodar tvoj je zaista Mudri i Sveznajući.“ (Al-An`am, 128)

Osobe s kojima si stupala u kontakt, a koji su postupali kako si prethodno spomenula, sigurno su sihirbazi. Isti oni na čije nas zlo Allah swt. usmjerava i objašnjava nam, a kako bi ih se čuvali. Njihov jedini cilj na dunjaluku je širenje kufra/nevjerovanja i bespoštedna borba protiv svakog vjernika. Pristup kakav su imali prema tebi je klasični pristup šejtanovih sljedbenika.

Oni pod plaštom vjere žele širiti nevjerovanje. Ako vam govore dobre stvari i upućuju vam `savjete islamske` to nije zbog toga da ih zaista prihvatite nego da uz njih prihvatite ono što je očiti kufr, a kojeg vi nećete biti svjesni jer nećete ni pomisliti da vas osoba koja vam govori dobro želi vidjeti kao navjernika.

Spomenut ću vam stvari koje ste vi kazali u pitanju, a koje se nalaze samo kod sihirbaza i šejtanovih sljedbenika:

Upoznala sam tu jednu osobu..koja mi je govorila o mojoj proslosti koga sam upoznavala kakve su namjere tih ljudi bile sa mnom – Niko o vama ne može znati ništa osim onoga što mu vi kažete. Ako tvrdi drugačije tvrdi da ima suradnju s džinnima koji ga obavještavaju o tome. Drugim riječima, tvrdi vam da je sihirbaz.

Zaprepastilo me je to da mi je govoreno o mojoj buducnosti – Samo Allah swt. zna budućnost. Ako povjerujete da može biti drugačije, iskreno se pokajte Allahu swt. jer vaša vjera je već počela napuštati vaše srce. Sihirbaze o budućim događajima obavještavaju džinni, ali ni oni budućnost ne znaju. “A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štap njegov – upozorio ih je da je umro, i kad se on srušio, džini shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali da su budućnost prozreti mogli.“ (Saba`, 14)

…koje prava osoba za mene – Sve prethodno kazano odnosi se i na ovu tvrdnju.

Govoreno je koliko dzinna u mene zivi – Broj džinna koji borave u tijelu je jako diskutabilna i teško ustanovljiva činjenica, ali nikako nije moguća ukoliko se iskazuje bez učenja nad bolesnikom.
da neko poput mene od krvi i  mesa ..koji zavisi od Allaha Milostivog zna cak moje potajne misli i moja djela – “Ima ljudi čije te riječi o životu na ovome svijetu oduševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovim, a najljući su protivnici.“ (Al-Bekare, 204); “I bojte se Allaha, jer Allah zna svačije misli.“ (Al-Ma`ide, 7); “On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, a i ono što grudi kriju.“ (Al-Mu`min, 19)… Niko, sem Allaha swt., ne zna tvoje tajne misli i djela.

Govoreno je da nije potrebno da se uci rukju pred menom to ce biti odradjeno – Rukja se uči nad osobom koja je bolesna, nikako u njenom odsustvu.

Slali su me da salijevam strave sebi – Saljevanje strave sam spomenuo u nekim od prethodnih odgovora, pa se potruditi pročitati. Kako kaže šejh Bin Baz: “Poslanik, s.a.v.s., je zabranio odlazak njima i postavljati im pitanja ili im vjerovati zato što je to veliko zlo, ozbiljna opasnost koja vodi lošim posljedicama, i zato što su oni nemoralni lažljivci. Ovi hadisi su također indikator da su proricatelji i sahiri kafiri, zato što tvrde da znaju neviđeno, što je kufr, i zato što oni mogu postići svoje ciljeve služeći džinima i pokoravajuči im se umjesto Allahu, dž.š., što je kufr ili nevjerovanje u Njega i pridruživanje nekoga Njemu.

Oni su, koji im vjeruju i tvrde da imaju znanje o neviđenom, kao i oni. Svako ko ih posjećuje i druži se s njima, odbačen je od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Nije dozvoljeno muslimanima da prihvataju ono što oni tvrde kao način liječenja, neko njihovo mrmljanje (mambo-jambo), ili sipanje olova ili druge gluposti koje čine. Ovo je vrsta čarobnjaštva i varanja naroda. Ko god ovo prihvata, taj im pomaže u neistini i kufru.“

Na kraju, nemojte da vam zdravlje bude cilj. Zdravlje je sredstvo kojim možete ispoljavati svoju vjeru i činiti dobro kako bi se približili svome Gospodaru, Allahu swt. Vjeru možete živjeti i u bolesti, a zbog strpljivosti zaslužiti Džennet. S druge strane, ako vam zdravlje postane cilj, kroz liječenje možete izgubiti vjeru, ako se ne budete obazirali na uslove ispravnog liječenja. Tad iako ozdravite, uzalud je. Srce bez vjere, nikad neće biti zdravo.

Tražite lijeka dozvoljenim u dozvoljenom, ali budite svjesni da lijek daje samo Allah swt., Onaj koji se dovama odaziva: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.“ (Al-Bekare, 186)

Na pitanje odgovorio Almin Omerasevic!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, možete je prijaviti tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter.

NA VRH

Prijava gramaticke greke

Slijedeci tekst ce biti poslat administratorima stranice: