Kur'an
close-up photography of purple petaled flower

”I Mi rekosmo: “O Ademe, živite, ti i žena tvoja, u džennetu…”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

CIKLUS KRATKIH KOMENTARA POJEDINIH AJETA IZ GOVORA SAVREMENE ULEME

Upitan je šejh Muhammed ibn Salih El-Usejmin, na koji se Džennet misli u kojem  je Allah nastanio Adema i Havu ?

Šejh je na to odgovorio: “ Ispravno je, da je Džennet u kojem je nastanio Allah Adema i Havu, Džennet koji je obećan vjernicima, zato što Allah Kaže u Kuranu:

I Mi rekosmo: “O Ademe, živite, ti i žena tvoja, u džennetu i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete, ali se ovom drvetu ne približujte pa da sami sebi nepravdu nanesete!” 1

A Džennet kad se spomene uopštenim izrazom,misli se na vječni Džennet koji je pripremljen za vjernike, kao što je došlo u hadisu Allahovog poslanika ;

”Prepirali su se Adem i Musa, pa je Musa prigovorio Ademu ; “Zašto si nas i sebe istjerao iz Dženneta!” 2

Cijenjeni brate i cijenjena sestro, Allah vam se smilovao, ispravno ubjeđenje koje nosimo u našim srcima je glavni sebeb ispravnosti naših postupaka. Od ispravnog ubjeđenja jeste da je džennet već stvoren i nagizdan isčekuje svoje stanovnike koji će ga nastaniti. Džennet je vječno prebivalište vjernika, u njemu nema tuge, žalosti, očaja, niti bilo kakvih iskušenja. Njegovi užici neće prestajati niti će se radost u njemu smanjivati.

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Allah je kazao: ‘’Pripremio sam Mojim dobrim robovima, ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo i što čovjeku ne može ni naumpasti.’’ (Buharija i Muslim)

Sa’d ibn Ebi Vekas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

‘’Kada bi se stanovnik dženneta pojavio na dunjaluku i pokazao svoju zlatnu narukvicu, njen sjaj bi zasjenio sunčevu svjetlost kao što sunce zasjeni sjaj zvijezda.’’ (Tirmizi)

Bera ibn Azib prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na poklon dobio svileni ogrtač, pa su ga ashabi dodirivali i divili se njegovoj nježnosti. Nakon toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

‘’Divite se ovom svilenom ogrtaču?! Tako mi Allaha, maramice Sa’d ibn Muaza u džennetu, bolje su i nježnije.’’ (Buharija i Muslim)

Međutim, ove blagodati će naslijediti samo oni koji su proveli svoj dunjalučki život u pokornosti Allahu, kajući se za svoje pogrešne postupke koje su činili, nadajući se Allahovom oprostu.

Znajte dobro da je Džennet skupa roba, za njeg treba pripremiti mnogo dobrih dijela. istrpiti mnogobrojna iskušenja, ne posustati pred pozivom strasti, ustrajan biti i pravo hoditi ka Allahovom zadovoljstvu.                                          

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:

‘’Kad je Allah stvorio džennet poslao je meleka Džibrila u džennet i rekao mu:
‘’Idi pogledaj šta sam sve pripremio u džennetu za one koji ga nastane.’’
“Melek Džibril je otišao i vidio sve džennetske užitke i blagodati, pa kad se vratio, rekao je:
‘’Tako mi Tvoje Uzvišenosti, neće niko čuti za džennet i njegove ljepote, a da neće ući u njega.’’
Nakon toga Allah je pokrio džennet i put do njega, iskušenjima i poteškoćama, i poslao je Džibrila da ponovo vidi džennet.
Nakon što je Džibril vidio da je put do dženneta popločan iskušenjima i nedaćama, kad se vratio rekao je:
‘’Tako mi Tvoje Uzvišenosti, bojim se da niko od ljudi neće ući u džennet.’’

(Ebu Davud i Tirmizi)

Prof. Armin H. Jahić

  1. Kuran; ajet El-Bekara; ajet br. 35
  2. Sahihu-l-Buharij: br. hadisa 4738
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta