Kur'an
people walking on park during daytime

I uistinu će naša vojska jedina pobjediti / Sura Sad

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

Sad – jer Allah počinje suru ovom kraticom

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Odgajanje Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, koji je na istini, da sabura jer će Allahovo obećanje sa kraja prethodne sure sigurno doći (I uistinu će naša vojska jedina pobjediti)

Suru dijelimo u 4 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah odgaja Poslanika, sallallahu alejhu we sellem, da sabura i da opominje Kur’anom, jer je preči da sabura od mušrika koji saburaju na zabludi

2. Kazivanja o poslanicima koje je Allah odgojio da saburaju

3. Osvrt na prethodna kazivanja spominjanjem konačnice na Sudnjem danu onih koji su saburali na tevhidu i onih koji su saburali na zabludi

4. Zaključak koji potvrđuje prethodno

Povezanost početka i kraja:

Sura počinje govorom o Kur’anu, da bi se završila govorom o Kur’anu

Povezanost imena i intencija:

Kratica ukazuje na mu’džizu Kur’ana. Onaj koji je kadar objaviti Kur’an, uistinu je kadar pomoći Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta