Kur'an
blue and black page of a book

Kazna za one koji zakidaju prilikom mjerenja na dunjaluku / Sura El-Mutaffifin

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Mutaffifin – oni koji zakidaju

Wejlun lilmutaffifin – teško se onima koji zakidaju, jer počinje ovom rečenicom.

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Upozoravanje na Allahov mizan pravde na Sudnjem danu kojeg poriču oni koji zakidaju u mizanu (mjerenju) na dunjaluku.

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Uzvišeni upozorava one koji zakidaju prilikom mjerenja na dunjaluku time da će biti proživljeni i obračunavani na Sudnjem danu, danu apsolutne pravde.

2. Nagrada dobrih robova i kazna loših.

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje pojašnjenjem da je ono što je natjeralo nevjernike da zakidaju na mizanu njihovo nevjerstvo u pogledu Sudnjeg dana, dana pravednih mizana. Sura završava podsmijavanjem vjernika nevjernicima kao vid uspostavljanja pravde na Sudnjem danu, jer su se nevjernici podsmijavali njima na dunjaluku.

Povezanost imena i intencija:

Sura upozorava na zakidanje i poricanje Sudnjeg dana, dana potpune pravde, pa nosi ime po onima koji objedinjuju oba ova šerra.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta