Kur'an

Impresije o nekim kur’anskim ajetima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Često puta čujemo riječi Uzvišenog Allaha: „Pojavio se nered na kopnu i na moru zbog onoga što rade ruke ljudske da bi Allah dao da okuse kaznu za dio onoga što rade ne bi li se povratili.“ (Sura er-Rum, 41) Zastanimo kod ovog ajeta i razmislimo o ponašanju ljudi i njihovim djelima koja uzrokuju nered na Zemlji, na njenom kopnu i moru! Razmislimo o upozorenju Uzvišenog Allaha da će ljudi još na ovome svijetu osjetiti kobnost barem jednog dijela svojih postupaka – „da bi Allah dao da okuse kaznu za dio onoga što rade“.

Zatim dobro razmisli o ovim Njegovim riječima „za dio onoga što rade“ i zapitaj se šta bi bilo s nama kada bi nas Allah, dželle šanhu, kaznio za sve ono što uradimo. Potom, ajet završava objašnjenjem mudrosti te kazne: kaže Uzvišeni Allah: „ne bi li se povratili.“

Allahu dragi, kako Si blag i milostiv prema Svojim slabašnim robovima! Gospodaru naš, učini nas od onih koji se Tebi kaju!

Dok sam učila napamet suru el-Enfal često sam bila pod dojmom riječi Uzvišenog Allaha: „O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu i Poslaniku kad vas pozove onom šta vas oživljava, i znajte da Allah djeluje između čovjeka i srca njegovog, i da je On Taj kojem ćete biti sabrani.“ (el-Enfal, 24) Ovaj ajet postao mi je mjera po kojoj se ravnam jer tako na lahak i brz način razlučujem postupam li ispravno ili se udaljavam s Pravog puta.

Apelirajući na iman, ajet naređuje vjerniku da se žurno odazove svakoj naredbi Allaha, dželle šanuhu, i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upozorovajući da bi neodazivanje ili kolebljivost za posljedicu moglo imati to da se Allah, dželle šanuhu, uplete između vjernika i njegovog srca udaljavajući ga od Pravog puta.

Allahu moj, o Ti Koji okrećeš srca, učvrsti naša srca na Pravom putu!

Iz knjige Hakeza ašu me’al-Kur’an, dr. Esme er-Ruvejšid
Preveo: Abdullah Nasup

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta