Tekstovi

Islam ukratko

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Etimologija, značenje riječi

„Islam“(arap. Islām): pokornost Božjoj volji

Allah (ar. الله Allah) arapski je naziv za Boga. Istu riječ za Boga koriste i arapski kršćani i židovi.

Istina o islamu je da je on jedina čista vjera, vjera Jednog i Jedinog Boga. Od samog početka ljudskog postojanja na Zemlji, Allah je usmjeravao čovječanstvo preko Svojih poslanika i pokazivao im put do uspjeha na ovom i na onom svijetu. Osnovna vjera koju su podučavali svi Božji poslanici bila je ista.

To se može sažeti ovako u Isusove riječi dane u Markovim evanđeljima: I Isus mu odgovori: Prva od svih zapovijedi je: Gospodin Bog naš je jedan Gospodin; i ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim svojim umom, i svom snagom svojom…

Nema druge zapovijedi veće od ove. Najiskrenije se pokorite jednom Bogu i činite dobro svojim bližnjima. Moramo razumjeti da postoji globalni medijski rat protiv islama, koji provode nažalost i kršćani, a i mnoge druge religije. Načelo Jednog Boga i jednog čistog puta koje podučava islam i koje je Bog oporučio preko svih Njegovih poslanika potkopava inherentnu netrpeljivost.

Za neke kršćane beskompromisni stav islama protiv politeističkog trojstvenog koncepta Boga u kršćanstvu razlog za borbu protiv islama, vrijeđanje, omalovažavanje itd. Kršćani govore da je Bog „3 u 1“, te da je to jednostavno tako. Uz trojednog Boga, mole se raznim svecima, muškarcima i ženama, ovisno o tradiciji i frakciji kršćanstva kojoj pripadaju.

Oni znaju da je u islamu vjerovanje u samo Jednog Boga neosporno, a ipak pokušavaju potkopati muslimansku vjeru iznoseći laži i neutemeljene argumente koji se kose sa zdravim razumom. Jedan od takvih „argumenata“ naime je da Allah nije Bog, već samo jedno od preostalih božanstava koje su obožavali drevni pagani Arabije. Ovo je potpuno iskrivljavanje istine.

To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato Njemu robujte; On nad svim bdi! Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire; On je milostiv i upućen u sve. ‘Od Gospodara vašeg dolaze vam dokazi, pa onaj ko ih usvaja – u svoju korist to čini, a onaj ko je slijep – na svoju štetu je slijep… ” (Kur’an; El-Enam, 102.-104.)

A vaš Bog – jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog!..“ (El-Bekare, 163.)

Hvaljen neka je Allah, koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju – druge s Gospodarom svojim izjednačavaju! On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo On zna do kada će svijeta biti, a vi opet sumnjate. On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite.“ (El-Enam, 1-3)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta