Tekstovi
grayscale photo of wooden fence

Najbolji komšija kojeg sam poznavao

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Blago li se samo onima koji imaju za komšiju muslimana, koji iskreno robuje svome Gospodaru, koji je shvatio Njegove riječi :

“I Allahu robujte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte i roditeljima dobročinstvo činite i rođacima, siročadi, siromasima i komšijama bližnjim i komšijama daljnjim ….”

Da, musliman se ovim dobrim djelom približava Allahu, uzdiže na visoke stepene koje dosežu samo Allahu bliski robovi, a sve to zbog njegove pokornosti naredbi Uzvišenog Allaha!

Prenosi se da je sluga Abdullaha bin Amra ibn ‘Asa, radijallahu anhu, jednoga dana zaklao ovcu, pa mu je Abdullah rekao: “Počni prvo s komšijom Jevrejom!” Upita: “Zar od Jevreja da počenem dijeliti, Allah ti dao svako dobro?” Reče: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: Džibril mi je toliko puta preporučio dobročinstvo komšiji da sam pomislio da će komšija nasljeđivati komšiju!” (Tirmizija)
Ako je ovo dobročinstvo nemuslimanu, kakvo je onda tek prema muslimanu, koji pada Allahu ničice na sedždu, iskazujući jedinstvo Uzvišenog Allaha, potvrđujući poslanstvo Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda alejhis-selam.
Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, Ebu Zerru, radijallahu anhu: “O Ebu Zerre, kada budeš kuhao čorbu, dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama!” (Muslim)
Prenosi Ebu Zerr, radijallahu anhu: „Moj prijatelj, sallallahu alejhi ve sellem, mi je oporučio: “Kada budeš kuhao čorbu, naspi više vode pa pogledaj obitelji svojih komšija, te i njima podijeli jedan dio!”
Jednostavan gest, koji će pokazati brigu prema komšiji, a neće umanjiti tvoju opskrbu.

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjenik, tako mi Allaha, nije vjernik!” 
Neko reče: “Ko to, Allahov Poslaniče?” Reče: “Onaj čiji komšija nije siguran od njegovih zala!” (Muttefekun alejhi)
U drugoj predaji stoji:Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Neće ući u Džennet onaj od koga njegov komšija nije siguran (miran od njegovih zala).” (Muslim)
Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Buharija: Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “ Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka lijepo ugosti svoga gosta! Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ničim ne uznemirava komšiju! Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori hajr (korisno) ili neka šuti!” (Buharija)

Kako je samo lijep savjet našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Prenosi Abdullah ibn Amr, radijallahu ‘anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji prijatelji kod Allaha su oni koji su najbolji prema svome prijatelju, a najbolje komšije kod Allaha su oni koji su najbolji prema svome komšiji.” (Tirmizija)

Pročitali smo dokaze iz Kurana i sunneta o pravu komšije kod muslimana, uvidjeli smo da je ono zaista veliko, možda se čini nedostižno, ali znajte da su naši dobri preci tako veliko pravo ispunjavali, upitajte svoje starije članove porodice, vidjet će te da je itekako moguće.

Praktični prikaz dobročinstva prema komšiji:

 • Komšija musliman mora paziti da ne zaspe, a da mu je komšija gladan;
 • Mora paziti da fizički ne napadne i uvrijedi komšiju
 • Treba, ako ima mogućnost da ga dariva poklonom
 • Treba, ako ima mogućnost da ga počasti u čaršiji
 • Mora da pazi svoj pogled, da ga sklanja, da ne gleda u komšijinu kuću, da ne bi vidio ono što bi komšiji pričinjavalo neugodnost, naročito ako se radi o njegovoj ženi i ženskom evladu
 • Ne smije da narušava zidine kuće svoga komšije, ograde, šupe itd.
 • Ne smije da baca otpatke u dvorište svoga komšije
 • Treba da pazi djecu svoga komšije, ako ih vidi da su u lošem društvu da ih odvrati, ili ako su u nekom poroku da im zabrani, da ih štiti od zla
 • Treba se susretat sa komšijom vedrog lica i toplog osmijeha
 • Treba da u slučaju opravdane potrebe posudi komšiji novac, alat i sl.
 • Treba da u slučaju nevolje ili žalosti pomogne i razgovori komšiju
 • Treba da nadzire kuću svoga komšije kada je odsutan, da je ne bi lopovi napali
 • Ako prodaje kuću, treba prvo komšiji da je ponudi
 • Ako komšija ne bude kupac, onda treba da posluša njegovu preporuku, ili da dovede nekog ko je fin i uljudan na svoje mjesto
 • Treba dopustiti komšiji da koristi njegovu vodu za navodnjavanje bašte i slične potrebe
 • Treba da podnese strpljivo ezijet komšije, da nastoji to riješiti na uljudan način
 • Treba da voli komšiji ono što voli sebi i svome
 • Treba da ode na dženazu svoga komšije muslimana, bio on dobar ili loš komšija dok je bio živ,

Molim Allaha da budemo uzorne komšije i da nam podari uzorne komšije, na dunjaluku i Ahiretu!

Prof. Armin H. Jahić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta