Tekstovi

Svjesnost srca Allahovog nadzora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pronicljivi, istinski vjernici svjesni su Allahovog nadzora, ubijeđeni su da ih Uzvišeni Allah nadgleda i prati; njihove riječi čuje, djela vidi i za sve ono što se nalazi u njihovim srcima On Svevišnji zna!

Svjesni su Allahovih riječi i njihovih značenja:

“I znajte da Allah doista zna šta se nalazi u vašim dušama, pa Ga se pazite!” (El-Bekara, 235)

“On zna poglede kriomice i sve što grudi kriju!” (Gafir, 19)

“On zaista zna tajnu i ono što je skrivenije od nje!” (Ta-Ha, 7)

On zna ono što skrivaju i ono što pokazuju – On, uistinu, zna misli svačije.” (Hud, 5)

Islamski učenjak, komentator Kur’ana, El-Emin Eš-Šenkiti u komentaru ovog ajeta kaže: “Znaj da Uzvišeni Allah nije spustio s nebesa na Zemlju većeg vaiza/savjetnika i opominjača od onog koji se spominje u ovim i sličnim plemenitim kur’anskim ajetima! Taj vaiz je svjesnost da Svevišnji Allah zna sve što stvorenja rade, On ih prati i nadzire, i ništa Mu od onoga što oni rade ne promiče.”

Uzvišeni Allah je upravo iz ove mudrosti stvorio ljude: kako bi ih provjerio i ispitao ko će od njih ljepše činiti djela. Rekao je: “(Neka je uzvišen Allah) koji je stvorio smrt i život da bi vas ispitao ko će od vas ljepše činiti djela!” (El-Mulk, 2)

Nema sumnje da istinski vjernik, pronicljivi, onaj koji želi sebi spas i uspjeh, kada sazna zbog čega je stvoren da će se time i najviše pozabaviti, te nastojati na najljepši način ispuniti cilj svoga stvaranja!

Zato je Džibril, alejhis-selam, u prisustvu ashaba zatražio od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga obavijesti o ihsanu, lijepom činjenju djela, onome zbog čega smo stvoreni i u čemu ćemo biti provjeravani! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je da se do ihsana dolazi putem ovog najvećeg i najboljeg vaiza: svjesnosti Allahovog nadzora, čvrstog znanja da Njemu Uzvišenom ništa od onoga što stvorenja rade ne promiče! Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ihsan je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš! Ako ne možeš tako, onda Ga obožavaj znajući da On tebe vidi!” (Muslim)

A Svevišnji Allah je rekao: “Gospodaru tvome ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan, a ni manje ni veće od toga!” (Junus, 61)

O vjerniče! Ne budi nemaran spram nadzora Onoga kojem ni manje od jednog truna ne promiče, Onoga koji sve vidi i za sve zna! “On zna tajnu i ono što je skrivenije od nje!” (Ta-Ha, 7)

Ne budi nemaran spram Allahovog nadzora, neprestano ga budi svjestan jer i Allah ne prestaje da gleda u tebe, tvoja djela, tvoje srce! Kada se osamiš, pa radiš neko djelo, ukoliko ti dijete tvoje uđe u sobu, ti sa svojim djelom prestaneš iz stida od svog djeteta! Šta misliš koliko bi se stidio da ti umjesto djeteta nenajavljeno uđe u sobu tvoj supružnik, ili tvoj roditelj, ili neki uglednik, načelnik, vladar koji se sluša i čiji se zahtjevi ispunjavaju?! Koliko bi se njih stidio i svoga djela ostavljao?!

Čovječe! Tebe nadgleda Vladar svih vladara, Onaj koji upravlja cijelim kosmosom kako On hoće!

Budi svjestan Allahovog nadzora, da te On gleda u svim tvojim situacijama: dok se krećeš i činiš djela, dok miruješ i razmišljaš – za sva tvoja stanja On zna!

Imam Šafija, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Ko se lijepo strpi, neka zna da mu je izlaz iz tegobe blizu! Ko bude svjestan Allahovog nadzora, taj se i spasio! Onaj koji bude iskren sa Allahom, neprijatnosti ga neće dotaknuti! A ko se Njemu iskreno nada, pa i dobiće ono čemu se nada!

Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Ko bude svjestan Allahovog nadzora u tajnosti, Allah će ga sačuvati loših djela i u tajnosti i u javnosti!

Neki čovjek je zatražio savjet od Abdullaha b. el-Mubareka, rahimehullahu te‘ala, pa mu je rekao: “Budi svjestan Allahovog nadzora.” Na pitanje: “Kako?”, Ibnul-Mubarek je odgovorio: “Stidi se Allaha i imaj stalno osjećaj da te On gleda!
____________

O vjerniče! Znaj da je svjesnost tvoga srca da ga Uzvišeni Allah nadgleda jedno od tvojih najboljih djela! To je jedno od djela koje najviše približava Allahu! I to je jedno od djela koje te najbolje udaljava od grijeha i podstiče na pokajanje!

Uzvišenog Allaha molim da naša srca učini svjesnim Njegova nadzora! Allahu naš, molim Te da nas učiniš svjesnim Tvoga pogleda u svim našim stanjima!

Sva hvala pripada samo Allahu, neka su Allahovi salavati i selami na Njegova poslanika, Muhammeda!

Dr Hajrudin Ahmetović

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta