Lijepi islam

Ispunjavanje ugovora i obećanja

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Priredio: mr. Osman Smajlović

Ispunjavanje ugovora i obećanja je etika i ahlak koji je spomenut u plemenitom Kur’anu, odlika svih Božijih poslanika, salavatullahi alejhim edžmein, i obilježje imana i islama. Uzvišeni Allah naredio nam je da ispunjavamo naše ugovore i podsjetio nas da ćemo na Sudnjem danu biti pitani za njih pred Njim: ”…<strong” (El-Isra’, 34) Onaj koji upotpuni i ispuni svoje ugovore, obaveze i obećanje, bit će nagrađen, a onaj koji ih iznevjeri, bit će izložen Allahovoj kazni.

Stanovnike Dženneta i one koji će naslijediti Džennetul-Firdevs, Uzvišeni Allah opisao je kao one koji ispunjavaju svoje ugovore i obećanja: “I oni koji povjerene im emanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali” (El-Me`aridž, 32), a od obilježja iskrenih i bogobojaznih Allahovih robova jeste i ispunjavanje ugovora i obećanja: “I koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju.” (El-Bekare, 177)

Božiji poslanici i vjerovjesnici, salavatullahi alejhim edžmein, ispunjavali su svoje ugovore, obaveze i obećanja : “…i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao” (En-Nedžm, 37), “I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik” (Merjem, 54), i ispunio je obećanje dato svom ocu Ibrahimu , alejhis-selam, da će biti strpljiv dok ga bude prinosio kao žrtvu, ali Allah ga je iskupio predivnim kurbanom.

Huzejfe ibn Jeman, Allah bio zadovoljan njime, obavijestio nas je o povodu svog izostanka iz Bitke na Bedru. Naime, on se zajedno sa Ebu Suhejlom, Allah bio zadovoljan njime, zaputio iz Mekke u Medinu, gdje su ga kurejšijski mušrici presreli i upitali da li to ide Muhammedu, tj. da se bori sa njim protiv Kurejšija. Huzejfe im je odgovorio da ide u Medinu, a ne kod Muhammeda, pa su kurejšijski mušrici od njih uzeli obećanje da neće učestvovati u bitki sa Muhammedom.

Nakon tog obećanja, dozvolili su im da idu u Medinu. Kada su Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestili o tom događaju, rekao im je: ”Idite, ispunit ćemo njihov ugovor, a Allah će nam pomoći protiv njih.’’ (Hadis bilježi imam Muslim) Muslimani, sa svojim plemenitim ahlakom i ispunjavanjem ugovora, obaveza i obećanja, dostavili su islam u različite dijelove svijeta, naročito u mjesta u kojima nije bilo džihada.

Sejjid Kutb, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, pobijedio je onda kada je postigao da mushaf ima mnogo primjeraka. Ne kažem primjerke odštampane na papiru, već raspoređene u srcima ljudi, koji su hodili ovom zemljom sa ovim Kur’anom, sve dok Allah nije dao pobjedu na njihovim rukama i dok islam nije stigao tamo dokle je stigao.”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta