Smrt i sudnji dan

Kako čovjek može izbjeći kabursku kaznu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Da bi čovjek poslije smrti izbjegao kabursku kaznu, on se prije svega na ovom svijetu mora čuvati onoga što do nje dovodi. Najbolje je da čovjek, dok je još na ovom svijetu, svako veče prije spavanja sjedne i dobro se preispita šta je taj dan zaradio, a šta izgubio, te da se ponovo, iskreno pokaje Uzvišenom Allahu i tako legne u postelju, čvrsto odlučan da, kada se sutra probudi, više neće griješiti kao što je do tada griješio.

I tako redom svako veče, kako bi bio siguran da će smrt, ako ga to veče zadesi, dočekati unaprijed pokajan od grijeha, a ako se živ i zdrav probudi, novi dan i obaveze koje ga čekaju, dočekati spreman za nove poslove, u iščekivanju smrti i susreta sa svojim Gospodarom, pokušavajući da, eventualno, nadoknadi ono što je ranije propustio.

Evo nekoliko hadisa Allahova Poslanika, salallahu alejhi ve selem, koji konkretno govore o tome šta sve čovjeka može spasiti od kaburske kazne:

– Selman, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem., rekao: Bolje je kao borac jedan dan i noć provesti u pograničnom utvrđenju, nego mjesec dana postiti i klanjati kod kuće. Onome ko tako umre i dalje mu teče nagrada, za djela koja je činio, i njegova opskrba i biće pošteđen od kaburskog iskušenja. “

– Od Fudale b. ‘Ubejda se prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem., rekao: Svakom umrlom se zapečaćuju njegova djela, osim onome ko umre kao borac na Allahovu putu u nekoj od pograničnih tvrđava. Njegova dobra djela se uvećavaju sve do Sudnjeg dana i biće pošteđen kaburske patnje.

– Od el-Mikdama b. Ma’di Keriba se prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao: “Šehid će kod Allaha imati šest prednosti: biće mu oprošteni grijesi sa prvim šikljajem krvi i ugledaće svoje mjesto u Džennetu, biće pošteđen kaburske kazne, biće pošteđen strahota na Sudnjem danu, na njegovu glavu staviće se kruna dostojanstva čiji je jedan dragi kamen vrijedniji od cijelog ovog svijeta sa svim što je na njemu, daće mu se sedamdeset i dvije žene krupnih crnih očiju i daće mu se mogućnost zauzimanja za sedamdeset osoba od svoje rodbine.“

– Ibn el-Kajim, Allah mu se smilovao, kaže: Ebu Omer b. Abdulberr je rekao: ‘Vjerodostojno je da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao da u jednom poglavlju (Kur’ana) ima trideset ajeta koji se zauzimaju za onoga ko ih uči sve dok mu ne bude oprošteno. To je poglavlje koje počinje sa: Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast, tj sura El-Mulk

– Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: Sura Mulk sprečava kabursku kaznu. (Hakim)
___________________

I konačno, od kaburske kazne čuva i izbjegavanje uzroka (grijeha) koji dovode do kažnjavanja u kaburu a za koje smo već ranije rekli da su vjerodostojno preneseni od Allahova Poslanika, salallahu alejhi ve selem.

Iz knjige “Bistro more pobožnosti i suptilnosti”
Autor: Ahmed Ferid
Menhedž

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta