Tekstovi

Kako čuvati svoj jezik

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Jezik je Allahova blagodat i sredstvo komunikacije. Životinje ne mogu govoriti na način poput nas ljudi. Kako možemo Stvoritelju pokazati zahvalnost za to šta nismo nijemi i što imamo mogućnost govoriti?  Zahvalnost možemo iskazati korištenjem jezika i govora na pravi način.

Pogledajmo najprije neke nedostatke kako bismo ih mogli prepoznati u našim životima i riješiti se loših navika.

Jedan od najvećih grijeha je gibet, ogovaranje. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Znate li šta je to gibet? Prisutni rekoše: Allah i Poslanik najbolje znaju. Poslanik onda reče: ”Kad spomeneš svoga brata onako kako on ne voli, ogibetio si ga.” Neko je upitao :”Šta misliš, Allahov poslaniče, ako je tačno to šta kažem o svome bratu”? Poslanik odgovori: ”Ako je tačno šta si o njemu rekao, ogibetio si ga, a ako nije, onda si slagao na njega”! (Ebu Hurejre)

Uzvišeni Allah kaže: O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, nekā sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.“ (El-Hudžurat, 12.)
________________

Četiri savjeta o tome kako prevladati ovu zlu i štetnu naviku:

  1. Sjetite se Allahove kazne i razmislite o ajetima koji govore o lošem govoru.
  2. Sjetite se da bi vaši vlastiti grijesi mogu biti otkriveni.
  3. Znajte da svoja dobra djela dajete nekom drugom kad god ih ogovarate.
  4. Najvažnija stvar je da je velika nagrada ako se klonite ogovaranja.

 Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Ko čuva čast svoga brata u njegovom odsustvu, Allah će njegovo lice zaštititi od vatre na Sudnjem danu.“ (Tirmizi)

Još neki načini na koje koristimo jezik u loše svrhe:

– Laž

– Verbalno zlostavljanje

– Psovke

Da zaključimo, sa svojim govorom možemo učiniti jednu od dvije stvari kako bismo postali uspješni: 1. koristiti ga za poticanje na dobro i čineći dobro (npr. zikr) ili 2. šutjeti.

Naš govor može biti dobar, zao ili uzaludan.

Što možemo učiniti za jezik:

-Čitati Kur’an

-Podučiti nekoga korisnom znanju.

-Naređivati dobro, a odvraćati od zla.

-Reći drugima da ih volite radi Allaha, utješiti ih kada im je potrebno

-Ne pričati previše (pretjeran govor otvrdnjava srce čak i ako to nije loš govor).

Domaća zadaća: Nije se teško riješiti navike psovki. Zamijenite ga zikrom. Kad god možete, počnite zamjenjivati ​​svoje psovke sa Elhamdulillah, ili Subhanallah ili drugim riječima zikra. Na ovaj način dobivate nagradu spominjanja Allaha, plus čistite svoje srce i jezik od psovki, jer Allah mrzi psovke.

A one koji budu vjerovali i dobra djela činili – Allah će sigurno uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti. Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na Put Onoga koji je hvale dostojan.“ (Kur’an, El-Hadždž, 23.-24.)

Izvor: www.aboutislam.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta