Tekstovi

Kako da kao muslimani vašoj djeci objasnite Božić i Isusa Krista?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Svake godine, za vrijeme Božića, mnogi Muslimani koji žive na zapadu susreću se sa istim problemima. Obično razmišljamo šta da radimo za vrijeme praznika, šta da kažemo našoj djeci o Božiću i Isusu (Isa,a.s) i zašto smo mi drugačiji?

Šta ćeš ove godine odgovoriti kada te tvoje dijete pita: “Zašto mi muslimani ne slavimo Božić?”

Važno da je muslimani svoju djecu uče da poštuju vjersku obredijeljenost drugih ljudi. Važno je da mi kao muslimani ne prihvatamo ono sa čime Allah nije zadovoljan, ali ne da preziremo ljude drugačijih uvjerenja.  Allah u Kur’anu kaže: Vama vaša vjera, a meni moja.” (109:6) Učite vašu djecu da budu udaljeni od ismijavanja i vrijeđanja ljudi drugačijih uvjerenja. Uzvišeni Allah kaže: “Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, da ne bi i oni nepravedno i ne misleći šta govore Allaha grdili. – Kao i ovima, tako smo svakom narodu lijepim postupke njihove predstavljali. Oni će se, na kraju, Gospodaru svome vratiti, pa će ih On o onom što su radili obavijestiti.” (6:108)

Podijelite sa vašom djecom informaciju da Božić dolazi od riječi christ – naziv za Isusa Krista (Isa a.s) što znači Božiji izaslanik i mass – religijska ceremonija.  Isus je kod muslimana poznat kao Isa a.s. i mi ga kao muslimani priznajemo kao Allahovog poslanika. Svaki put kada spomenemo njegovo ime iz poštovanja prema njemu dodajemo i “neka je Allahov mir i spas na njega” i on je u Kur’anu spomenut 5x više nego Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.  Neka vaša djeca nauče da Isa a.s. (Isus) važan i u islamu i u kršćanstvu, međutim postoji velika razlika u načinu vjerovanja u ono što se njemu desilo, ali jedno je isto – i Kur’an i Biblija potvrđuju da je on rođen bez oca i da je njegovo rođenje bilo čudo.

A kada meleki rekoše: “O Merjema (Marija), Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa (Isus), sin Merjemin, biće viđen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih; on će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i biće čestit”- ona reče: “Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?” – “Eto tako” – reče – “Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: ’Budi!’ – i ono bude.” (3:45,46,47)

Muslimani vjeruju da Isa a.s. progovorio kao novorođenče kako bi odbranio svoju majku od optužbi koje su stizale sa svih strana. Zbog čuda njegovog rođenja kršćani vjeruju da je on Božiji sin, dok muslimani vjeruju da je on Božiji poslanik.

Uzvišeni u Kur’anu kaže: I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. “O Merjemo,” – rekoše oni – “učinila si nešto nečuveno! Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica.” A ona im na njega pokaza. “Kako da govorimo djetetu u bešici?” – rekoše. “Ja sam Allahov rob” – ono reče – “meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem, i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!” To je Isa, sin Merjemin – to je prava istina o njemu – onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: “Budi!” – i ono bude.” (19:27-35)

 Jedan od način da pomognete vašoj djeci da budu ponosni što su muslimani jeste da im pomognete da shvate da nema ništa loše u tome da budu drugačiji. Zbog Božića djeca koja ga ne slave mogu se osjećati odbačeno, ali ukoliko im njihovi roditelji pruže dovoljno informacija i znanja o islamskom viđenju Isa a.s. i njegovoj važnosti za sve nas, oni će postati svjesniji svog identita i svoje vjere. Podučavanje djece o ovome, u njihovim ranim godinama, pomoći će im da sa samopozdanjem govori o razlikama i svojim uvjerenjima i da ponosno govore “Ja sam musliman/ka.”

Izvor: aboutislam.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta