Kur'an

Kako da omilimo djeci učenje Kur’ana napamet

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pripremio: Kurra hfz. Sead Kumro, prof.

Djeca su emanet, odgovornost, od Svemogućeg Allaha, Koji djecu daje kome hoće i kad On hoće, a uskraćuje iz Svoje mudrosti onome kome On hoće. Djeca kao odgovornost od Allaha zahtijevaju stalnu brigu i odgoj i obrazovanje koji će biti zasnovani na zdravim temeljima. Otuda bi svaki odgajatelj trebao da nauči kako da ovom emanetu dā njegovo pravo, učeći i koristeći sredstva i načine pomoću kojih će ostvariti svoju obavezu, a sve s ciljem da postigne najbolji rezultat.


Shodno ovome, najzahtjevniji zadatak i najveća briga svakog odgajatelja treba da bude iznalaženje najboljih načina za podučavanje djece Kur’anu. Učenje Kur’ana jedan je od temelja islama, pa se djeca posredstvom Kur’ana odgajaju da žive u skladu sa Allahovim smjernicama i onako kako je On zadovoljan, dok svjetla njegove mudrosti ulaze u njihova srca prije nego što strasti i grijesi preuzmu kontrolu nad njim.

Ashabi su znali koliko je važno učenje Kur’ana napamet i koliki je njegov utjecaj na srca djece, pa su, kao odgovor na uputstva Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svoju djecu podučavali Kur’anu. Osman b. Affan, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur’an i druge njemu podučava.” (Buhari)

Kada čovjek druge podučava časnom Kur’anu, to ga svrstava u kategoriju dobročinitelja, pogotovo ako podučava one za koje ima obavezu pred Gospodarom, a naročito ako to čini na način da svojoj djeci omili i poveća ljubav prema Kur’anu.

Podučavanje zasnovano na zdravim osnovama podstaći će djecu da vole časni Kur’an, što će imati za posljedicu povećanje sposobnosti pamćenja, razumijevanja i percepcije.

U tom smislu, učenje napamet časnog Kur’ana jedno je od najvažnijih djela, ali pod uvjetom da njegovom učenju napamet prethodi ljubav prema Kur’anu, jer učenje Kur’ana napamet bez ljubavi neće biti od koristi niti će uroditi zdravim plodovima.

Međutim, ljubav prema Kur’anu uz učenje napamet onoga što su djeca u mogućnosti usvojiti, omogućit će djeci da usvoje i mnoge pozitivne vrijednosti i moralne osobine.

Učenje napamet plemenitog Kur’ana i njegovo izučavanje jedan je od najvažnijih zadataka u životu svakog odgajatelja, ali pod uvjetom da odgajatelj posjeduje odgojno-obrazovno znanje i metode koje će mu pomoći u realizaciji ove misije na najbolji mogući način. Također, odgajatelj bi trebao da se ukrasi vještinama koje će mu olakšati postizanje cilja bez nanošenja štete i ugrožavanja dječije ličnosti ili društva općenito.

U nastavku ćemo spomenuti najvažnije vještine, osobine i stanja koja će olakšati odgajatelju da omili djetetu učenje Kur’ana.

Uzoran dom

Dom je prva stanica u kojoj dijete raste, hrani se i odrasta, i ako se ovaj proces odvija dobro i po pravilima, za očekivati je slatke plodove, čak i ako je okruženje u kojem živimo štetno ili zatrovano.

Stoga, ako želite da omilite svom djetetu učenje Kur’ana, izgradite svoj dom takvim da bude primjer u odnosu prema Kur’anu.

Neka se u vašem domu uči Kur’an lijepim glasom, tiho, dovoljno da se čuje, a ne previše glasno kako njegovo učenje ne bi uznemirilo druge ukućane.

Zatim, ukoliko se desi da se neko od ukućana ponaša suprotno od onoga što je spomenuto u Kur’anu, takav će se na jedan lijep, primjeran i tih način posavjetovati, bez galame i ishitrenosti, kako bi se izbjegli određeni problemi i buduće posljedice po djecu. Ovakvim postupkom dječija ljubav prema časnom Kur’anu bit će usko povezana s prirodom i načinom života u kući u kojoj živi, a da li je kuća uzoran dom ili u njoj vladaju potpuno drugačija pravila od onih koja su prisutna u teoriji, svako treba da procijeni na osnovu narednih modela.

Prvi model: To je kuća čiji su ukućani nemarni u pogledu časnog Kur’ana. Iako su roditelji sami nemarni u pogledu učenja Kur’ana i ne čitaju ga, imaju princip po kojem žele i trude se da djeca uče napamet časni Kur’an, i imaju želju da svoju djecu upisuju na halke Kur’ana, da ga pamte i uče. Ovakva kuća nije pravi primjer i uzor doma u kojem će dijete zavoljeti Kur’an i vezati se za njega.

Drugi model: To je kuća čiji ukućani slijede upute islama s mukom, a ne s lahkoćom. Roditelji se zalažu za neka pitanja s nervozom, galamom, ljutnjom, a sve to rezultira napetošću i uzbuđenjem. Ova napetost širi se u kući i među djecom, a roditelji su žestoki u svojoj želji da podučavaju svoju djecu Kur’anu, i to na način koji nije u skladu s njihovim uzrastom, osobinama, sposobnostima i sklonostima. Rezultat toga su mnogi problemi koji predstavljaju prepreku kod djece za ljubav prema Kur’anu.

Treći model: To je kuća čiji su ukućani zaboravili Kur’an, pa je i on njih zaboravio. Izabrali su kao alternativu pjesme i muziku, pa, namjerno ili nenamjerno, usađuju ljubav prema muzici kod svoje djece, što kasnije dovodi do toga da djeca šire ovu ideju među svojim prijateljima i društvom. Ovo je primjer lošeg modela koji ometa uspostavljanje i širenje ljubavi prema Kur’anu u srcima drugih.

Četvrti model: To je dobra i umjerena kuća čiji ukućani vole Kur’an i vladaju se po njemu, a tu ljubav prevode u svoje ponašanje, tako da su kur’anske upute stvarnost koju žive. Takva kuća ispunjena je milošću, ljubaznosti i spokojem, pa djeca smatraju da Kur’an ima veliku zaslugu za lijepo ponašanje i ljubav koji vladaju među njima. U ovakvoj kući djeca rastu u okrilju ljubavi prema časnom Kur’anu.

Odgajatelj kao uzor

Mnogo je sredstava i metoda u odgoju i obrazovanju, ali je neophodno spomenuti da su studije i iskustva pokazali da je najbolji način za prenošenje i usvajanje informacija praktični primjer. Stoga, ako odgajatelj želi da u srca svoje djece usadi ljubav prema časnom Kur’anu, neophodno je da im on bude praktični primjer onoga što zagovara. Kada odluči da počne da ih podučava Kur’anu, reći će im: “Kur’an časni je knjiga Uzvišenog Allaha. Ko je nauči napamet, Allah će ga čuvati. Ko se bude držao njegovih propisa, Allah će ga pomoći. Ova knjiga će, onome ko je uči, podariti lijepe osobine i ponašanje.”

Najznačajniji faktor koji utječe na ljubav djece prema Kur’anu jeste ponašanje i moral odgajatelja, koji predstavljaju indirektan način za usađivanje ljubavi prema Kur’anu u srcima djece. Ako njegovo ponašanje nije u skladu s onim što naređuje svojoj djeci da rade, kada im kaže: “Učite Kur’an napamet jer on doprinosi lijepom ponašanju i moralu”, tada će djeca osjećati odbojnost ili možda čak zamrziti sve ono što im naređuje, pa tako i učenje Kur’ana napamet.

Zato odgajatelj treba da bude lijep i čestit primjer svojim ponašanjem, a ne samo riječima, a sve s ciljem da ga djeca zavole, a kada ga djeca zavole, onda će zavoljeti ono što on voli, pa ako odgajatelj voli časni Kur’an, i djeca će da vole časni Kur’an.

Kako da vas djeca zavole

Roditelji bi trebali znati da oni svoju djecu vole instinktivno, ali nije nužno da i njih djeca vole instinktivno, ali su u većini slučajeva njihove emocije reakcija na ophođenje roditelja prema njima. Stoga, kako biste pomogli svojoj djeci da zavole Kur’an, neophodno je da vas djeca zavole, pa ako vi volite Kur’an, i djeca će voljeti ono što vi volite.

U narednim redovima navest ćemo nekoliko savjeta kako da vas djeca zavole.

• Poboljšajte svoj odnos prema Allahu i upućujte dove za njih, pa će Uzvišeni Allah podariti ljubav među vama i zbližit će vaša srca.

• Slijedite princip: “Ophodite se prema ljudima shodno njihovom razumu”, tako ćete na lagan način pridobiti njihova srca.

• Ophodite se prema djeci prema principu individualnih razlika, da ne biste opteretili dijete preko njegovih mogućnosti.

• Prilikom savjetovanja i usmjeravanja koristite različite metode i pristupe kako se djeca ne bi zamorila od odgoja i obrazovanja.

• Bolje je kao vid kazne koristiti uskraćivanje ili odgađanje nagrade umjesto lažnih obećanja i prevare, tako će djeca izgraditi samopoštovanje, pa će i vas na taj način poštovati.

• Potrudite se da razumijete prirodu njihovih sklonosti i talenata, kako biste svakom od njih pristupili na ispravan način.

• Budite im istinski prijatelj, i ophodite se prema njima shodno odgojnim principima, a ne na osnovu toga da ste vi taj koji im je obezbijedio hranu i piće, smještaj i odjeću, a što će ih u konačnici indirektno obavezati na poslušnosti vama.

• Usadite u njih samopouzdanje kako bi bili psihički jake ličnosti.

• Otkrijte prepreke za sreću i stabilnost vas i vaše djece, jer bi vaš životni moto trebao da bude: Bolje spriječiti nego liječiti. Trudite se da otklonite uzroke koji bi mogli da naprave probleme vašoj djeci i zaštite ih od eventualnih negativnih posljedica.

• Vaša djeca treba da osjete vašu ljubav prema njima, bilo da im to pokažete praktično ili verbalno, tako što ćete im reći da ih volite više od jedanput dnevno.

Autor: Dr. Sad Rijad

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta