Kur'an

Noćno putovanje iz Mekke u Mesdžidul Aksa / Sura Isra’

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Isra’ – putovanje u prvom dijelu noći, jer sura počinje spominjanjem mu’džize Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, koji je u dijelu noći prešao iz Mekke u Kuds (Jerusalim)

Beni Isra’il – jer spominje jevreje i njihov fesad na zemlji

Intencija sure:

Glavna intencija sure: uzdizanje ummeta Isra’a i Kur’ana nad ummetom Beni Isra’ila ako se bude pridržavao Kur’anskih zakona

Suru dijelimo u tri cjeline:

1. Uvod u kojem se spominje Isra’ i pojašnjenje Allahove odredbe da će pomoći ovaj ummet i uzdići ih nad jevrejima

2. Opis Kur’ana kojeg se ovaj ummet mora prodržavati uz osvrt na mušrike koji negiraju Kur’an, Iblisa koji zavodi ljude od objave imetkom i djecom da čine fesad na zemlji (u čemu su mu slični jevreji koji čine fesad na zemlji imetkom i djecom) zatim poređenje između jevreja i mušrika po pitanju vjerskih dogmi i činjenica

3. Zaključak koji povezuje prethodno spominjanjem akide, Allahove odredbe da će pomoći ovaj ummet na jevrejima, obaveznosti pridržavanja za Kur’an

Povezanost početka i kraja:

Sura počinje veličanjem Allaha a završava se spominjanjem namaza, zahvalom Allahu i tekbirom.

Povezanost teme sa imenom:

Od intencija sure jeste zasađivanje vjerskih dogmi u srcima te potvrda poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, mu’džizama od kojih je El-Isra’, te išaret da se ovaj ummet ne smije odnositi prema mu’džizama kao jevreji i prijašnji narodi koji su utjerivali mu’džize u laž.

Povezanost sure El-Isra’ i sure El-Kehf:

Sura El-Isra’ počinje tesbihom (Subhan) dok sura El-Kehf počinje hamdom (Elhamdulillah) spajanjem ove dvije sure dobijamo “Subhanallahu we bi hamdihi”.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta