Tekstovi

Kako raditi na sebi? (III dio)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Jedan od najvećih problema sa kojim se suočavamo tokom rada na sebi jesu iskušenja, ali i utjecaji drugih ljudi i naša interakcija sa njima. Ovaj dio teksta ćemo posvetiti tome.

Uzvišeni Allah nas uglavnom iskušava sa onim što volimo. Ibrahim, alejhisselam, bio je iskušan žrtvovanjem sina Ismaila, alejhisselam, zbog svoje prevelike ljubavi prema njemu. Jakub, alejhisselam, je bio iskušan gubitkom sina, Jusufa, alejhisselam, zbog svoje velike vezanosti i ljubavi prema njemu. Zbog nedovoljnog poznavanja svoga Stvoritelja, ljudi često upadnu u sumnje: zašto me Bog iskušava ako me voli?

Dijete, koje roditelji često više vole od samih sebe, kada mu zabrane prilaz utičnici, dok ne razumije njenu opasnost po svoj život, osjeća da mu roditelji nešto brane i da ga možda ne vole mnogo.

Dijete kojem roditelji uskrate veliku količinu sladoleda, kojeg ono mnogo voli, osjeća da mu roditelji uskraćuju nešto što ono mnogo voli i zbog toga može sumnjati u njihovu ljubav.

Dijete kojem roditelji kažu: „Ne dam ti više novac, idi sam sebi zaradi!“, osjeća da ga roditelji odbacuju. Međutim, oni žele da ono nauči cijeniti ono što ima, da stekne radne navike, da se nauči boriti samostalno kroz život.
_______________

Isto tako, Uzvišeni Allah sve što nam daje- daje sa razlogom Njemu poznatim, koji mi, ili u datom trenutku ne možemo razumjeti pa ćemo kasnije shvatiti njihove razloge, ili ćemo tek na Sudnjem danu, ukoliko smo bili strpljivi i postupali onako kako je On zadovoljan, vidjeti da nam je Gospodar dao iskušenja kako bi nam povećao stepene na Ahiretu i višestruko nas nagradio.

Također, trebamo uvijek imati na umu da su Allahovi najbolji robovi, Njegovi poslanici, imala najveća i najteža iskušenja.

Kako da postupamo u trenucima iskušenja?

  • Ako smo iskušani gubitkom nečega, trebamo znati da je sve Allahovo i da On ima pravo uzeti nešto od nas. Rastanak i gubitak na ovom svijetu su neizbježan. Trebamo se osvrnuti na ono što nam je Allah podario od blagodati i znati da uvijek može biti teže i gore. Saburom osiguravamo sebi ulazak u Džennet, milošću Njegovom, bez polaganja računa.
  • Ako smo iskušani neuspjehom, možda nam Uzvišeni Allah time poručuje da trebamo više raditi, da imamo veće kapacitete, da trebamo više ulagati. Nikada ne smijemo okrivljivati Stvoritelja za naš neuspjeh, već raditi što je moguće više na sebi i potpuno se pouzdati u Njega.
  • Ako dovimo za nešto a to nam Gospodar nije darovao još, trebamo znati da On mnogo bolje zna šta je dobro za nas a šta nije. Sigurno nam neće uskratiti nešto, a da nam neće dati puno bolje i više od toga. Sjetimo se samo događaja iz sure El-Kehf, kada je Allahov rob obdaren posebnim znanjem, Hidr, ubio nevinog dječaka. Musau, alejhisselam je to bilo čudno, nepravedno, ali u tome se krila velika Allahova mudrost: Što se onoga dječaka tiče – roditelji njegovi su vjernici, pa smo se pobojali da ih on neće na nasilje i nevjerovanje navratiti, a mi želimo da im Gospodar njihov, umjesto njega, dâ boljeg i čestitijeg od njega, i milostivijeg.(sura El-Kehf, 80-81. ajet)
  • Ako nas je zadesilo neko iskušenje na prvom mjestu trebamo da budemo zahvalni Allahu, zadovoljni iskušenjem i strpljivi. Međutim, to ne znači da ćemo sjediti i pasivno čekati da iskušenja prođu. Pa tako, ako smo ostali bez posla, pored sabura, dove i pouzdanja u Allaha, tražit ćemo posao i činiti ono što je do nas, a ostalo prepustiti Allahu. Ako smo pali na ispitu, učiti ćemo bolje i predanije za sljedeći ispitni rok, i shvatit ćemo da Uzvišeni Allah želi da nas time nauči da budemo temeljitiji, ustrajniji i da dajemo više od sebe.
  • Kada nas zadesi bilo koje iskušenje a naročito iskušenje u ljubavi, braku ili gubitak supružnika, iskušenje emotivne prirode, nikada se ne trebamo povući u sebe i danonoćno razmišljati o iskušenju koje nas je zadesilo. Potrebno je da, pored gore navedenog sa aspekta vjere islama, nađemo sebi posao, hobi, studij, kako bismo skrenuli misli sa iskušenja koje nas je zadesilo i kako ne bismo imali vremena padati u očaj, jer je šejtanu, l.a., najdraže stanje vjernika očaj. Iz emotivnih iskušenja se treba najviše čupati, obzirom da smo u njima (uglavnom) najslabiji te da ona ponajviše utječu na naše samopouzdanje. Ukoliko im se predamo doživjet ćemo potpuni pad samopouzdanja. Ukoliko se budemo borili protiv njih i izborimo se, naše samopouzdanje će biti veće, jer smo Allahovom voljom uspjeli kada nam je bilo najteže.
  • Svako stanje, ma koliko bilo teško, treba iskoristiti za rad na sebi. Iz svake situacije izvući ono najbolje. I dobiti Uzvišenom Allahu da nas ne optereti preko naših mogućnosti i da nas sačuva iskušenja koja nećemo moći podnijeti.

Nastavit će se, inšallah.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta