Akida

Ključevi Dženneta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Šemsuddin Muhamed bin Ebi Bekr ibn Kajjim el-Dževzi, rahimehullah je rekao:

Buhari spominje u svom ‘Sahihu’ od Vehba ibn Munnebiha da mu je rečeno: „”Nije li “la ilahe illa Allah” ključ Dženneta?” On je odgovorio, “Jeste, ali svaki ključ ima zupce. Ako dođeš sa ključem koji ima odgovarajuće zupce, vrata će ti se otvoriti. A ako nema, vrata ti se neće otvoriti.“

Ibn Kajjim nastavlja: „Uzvišeni Allah je postavio ključeve za sve što je neophodno i oni otvaraju put, tako je Allah učinio čistoću ključem namaza, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Ključ namaza je čistoća“.

Poput toga:

– Ihram je ključ hadždža

– Iskrenost je ključ ispravnosti

– Tewhid je ključ Dženneta

– Postavljanje dobrih pitanja i pažljivost je ključ ka znanju

– Strpljenje je ključ pobjede i trijumfa

– Zahvalnost je ključ povećanja opskrbe

– Sjećanje Allaha je ključ ka odanosti Allahu i Njegovoj ljubavi

– Bogobojaznost je ključ uspjeha

– Jaka želja i strah od Allaha je ključ ka uspješnosti

– Dova je ključ ka odazivu

– Zuhd je ključ ka čežnji za ahiretom

– Razmišljanje o onome čemu Allah poziva Svoje robove je ključ ka imanu

– Činjenje srca da prihvati islam i učini ga sigurnim za Allaha i posjedovanje iskrenosti prema Njemu imajući ljubav i mržnju, ispunjavanje Njegovih naredbi i ostavljanje zabrana je ključ ka stajanju pred Allahom

– Razmišljanje o Kur’anu i dozivanje Allaha u praskozorje i negriješenje je ključ ka davanju života srcu

– Biti blag prema robovima Milostivog i žudnja da im se pomogne je ključ ka zadobivanju Allahove milosti

– Ustrajnost u traženju oprosta od Allaha i bogobojaznost je ključ ka opskrbi

– Pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku je ključ ka počasti

– Žudnja za ahiretom je ključ za pripremu za ahiretom

– Jaka želja za Allahom i ahiretom je ključ ka svakom dobru

– Ljubav prema dunjaluku, stalna žudnja za njim i okretanje od ahireta je ključ svakom zlu.

Ovo je velika stvar i od najkorisnijih poglavlja znanja, naime poznavanje ključeva ka dobru i zlu“.

Ibn Qajjim, rahimehullah…

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta