Akida

Značenje riječi Allah

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kur’an Uzvišenog Allaha naziva Gospodarom svih svjetova. Mi poznajemo i razumijemo Allaha kroz Njegova imena i svojstva.  Neka od njih su: Stvoritelj, Jedan i Jedini, Sveznajući, Najmilostiviji.. Dva Allahova najvažnija imena pojavljuju se u frazi koja prethodi svim osim jednom poglavlju Kur’ana, a to je: Bismillahi Er-Rahman Er-Rahim (U ime Allaha, Najmilostivijeg, Najsamilosnijeg). Ipak, najveće i najuzvišenije ime je ime Allah.

Definicija riječi Allah je Bog, Jedini Bog. Kada oni kojima je arapski materinji jezik koriste riječ Allah oni misle na Boga, bez obzira na njihovu vjersku pripadnost. To je detalj koji mnogi ne znaju, npr. arapski Židovi i kršćani Boga nazivaju Allahom, a također se služe i frazama poput „mašallah“ i „inšallah“, na potpuno isti način na koji oni čiji je jezik talijanski Boga nazivaju Dio ili amerikanci God. Međutim, arapska riječ Allah sadrži dublji i širi opis onoga što Bog jest.

Allah je Bog, Stvoritelj i Uzdržavatelj svijeta. Ništa Mu nije slično i ništa Njemu nije usporedivo. Kada su poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem njegovi ashabi pitali o Allahu, odgovor je došao direktno od samog Njega. Otkriveno je 112. poglavlje: Reci: ‘On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije i niko Mu ravan nije!’ (En-Nas, 1.-4.)

I kroz čitav Kur’an, Uzvišeni Allah, opisuje nam Sebe. „Stvoritelj nebesa i Zemlje! On vas kao parove stvara – a stvara parove i od stoke – da vas tako razmnožava. Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi. (Eš-Šura, 11.)

On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On zna sve! (El-Hadid, 3.)

U arapskom jeziku riječ Allah stoji sama. Dok se engleska riječ Bog može napraviti u množini, kao u bogovima, arapska riječ ne može. Engleska riječ Bog može promijeniti spol, kao npr. (neuzubillah) božica, ali riječ Allah je bez spola.

Allah je jedinstven i takvo je i Njegovo ime

On kaže: Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio! (Ta-Ha, 14.)

Stoga korištenje riječi Allah ukazuje na to da je samo On onaj koji je obožavan i onaj koji zaslužuje da bude obožavan od strane Njegovih stvorenja. Ime Allah spominje se u Kur’anu češće nego bilo koje drugo ime kojim Allah sebe naziva. Spominje se 2602 puta. Usporedimo ovo s drugim imenima koja se često spominju u Kur’anu i koriste ih vjernici u svojim dovama.

Er Rahim (Najmilostiviji) se spominje 114 puta, a Er Rahman (Najmilosrdniji) se spominje pedeset sedam puta. Postoji razlika i očito je da je Allah ovom imenu posebno dao poseban status.

Korištenje Božjih imena u svim našim dovama jača našu vjeru jer što više razumijemo Allaha, to Mu se osjećamo bliže. Posljedično, osjećaj bliskosti s Allahom čini nas odlučnima da Ga obožavamo na način koji Njemu dolikuje.

Jedan od najuglednijih islamskih učenjaka, Ibn al-Qayyim, rekao je: “Ključ poziva poslanika, te suština njihove poruke, je poznavanje Allaha kroz Njegova imena, Njegove osobine i Njegova djela, jer je to temelj na kojem je ostatak poruke, od početka do kraja izgrađen.”

 Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni! (El-A’raf, 180.)

Izvor: Discovering Islam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta