Akida
a crowd of people standing around a golden shrine

Koja je definicija širka i koje vrste postoje?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Jezička definicija:
Pridruživanje jednog ili više nečemu.

Šerijatska definicija:
Obožavati nekoga sa Allahom.
– To je najveći vid zuluma jer se postavlja neko ili nešto na mjesto Allaha a to mu ne pripada.
– Najveći grijeh

“Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehe od toga, kome On hoće.” (En–Nisa, 48)

Prvi širk na zemlji:
Kada je pet dobrih ljudi umrlo iz vremena Nuha, alejhis–selam: Ved , Suva’ , Jegus , Jeuk i Nesr (imali su visok stepen dobročinstva među ljudima), kada su preselili došao je šejtan njihovim nasljednicima koji su bili još uvijek pod utjecajem žalosti zbog njihovog preseljenja, pa ih je pozvao u dvoje:

1. da dugo borave pored njihovih kaburova kako bi ih podsjetili ovi dobri robovi na pobožnost (“Ne priliči vam da se zabavite svojim dunjalukom i obavezama a da zaboravite svoje dobre prethodnike nego im dajte dio svog vremena boraveći pored njihovih kaburova kako bi vas podsjetili na dobročinstvo, da’vu i sl.”)

2. da naprave kipove u njihovom liku sa istim ciljem podsticanja na dobročinstvo, jer ponekad se dešava da ljudi ne mogu zbog obaveza redovno dolaziti na kaburove pa da imaju u svojim kućama, radnjama, putovanju i sl.

Ovu generaciju je šejtan napustio i zadovoljio se time, ali kada su oni umrli došao je njihovim nasljednjicima (to je dokaz da šejtan ima dugoročne ciljeve i nije uslov u zavođenju čovjeka da se korist desi ubrzo), pa im je rekao da su ti kipovi napravili njihovi očevi pa kada zatraže pomoć oni bi im pomogli, kada ih zamole nešto udovolje im, pa ih je uveo time u ŠIRK (mnogoboštvo).

Tako da možemo primjetiti da i u današnje vrijeme isti su uzroci ulaska u širk.

Dvije vrste širka: Veliki širk i Mali širk

1. Veliki širk je ubjeđenje da pored Allaha postoji drugi bog. Kada se u Kur’anu spomene širk misli se na Veliki širk, a Mali širk je spomenut u mutevatir hadisima.

Postoje tri vrste Velikog širka:
1. Širk u Allahovom gospodarstvu (rububijjetu),

“Ja sam gospodar vaš najveći!” – on je rekao (Nazijat, 24) – misli se na faraona.

2. Širk u obožavanju (uluhijjetu) Činiti ibadet nekome drugom mimo Allaha.

“A onima koji pored Njega uzimaju zaštitnike: “Mi im se klanjamo samo zato da bi nas što više Allahu približili” – Allah će njima, zaista, presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik.“ (Zumer, 3) i

3. Širk u Allahovim imenima i osobinama.

„ Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreći Njegova imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni!“ (E’araf, 180)
Katade, veliki islamski učenjak iz generacije tabiina, kaže da riječ „iskreću“ znači „da širk čine“.

Primjeri Velikog širka:

1. Dova nekome drugom, mimo Allahu

Dova je srž ibadeta, pa ko uputi dovu nekome drugom mimo Allahu učinio je širk.

“i ne molite se, pored Allaha, nikome!” (Džin, 18)

Nije dozvoljeno upućivati dovu ni Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, niti bilo kome drugom od stvorenja.

2. Zavjet nekome drugom, mimo Allahu – da se čovjek obaveže nečim što mu je šerijatski obavezno ili neobavezno.

Osnova za zavjet je nepoželjnost.
3. Prinošenje žrtve nekome drugom, mimo Allahu jer je prinošenje žrtve ili klanje životinje (zebh) u osnovi ibadet, pa je prinošenje žrtve nekome drugom od vrsta Velikog širka.

“Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji , i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova’” (El-En’am, 162)
” Obredi moji ” ( nusukii ) spomenuti u ajetu odnosi se na prinošenje žrtve (zebh).

4. Oslanjanje na nekog drugog mimo Allaha u onome što može samo On, kao oslanjanje na mrtvaca, na odsutne da mogu donijeti korist ili otkloniti štetu.

“a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!” (El–Maide, 23)

5. Pokoravanje učenjacima, vladarima, vođama i sl. u dozvoljavanju onoga što je zabranjeno i zabranjivanju onoga što je dozvoljeno, pa ko im se pokori uzeo ih je za suparnika Allahu u propisivanju propisa.

“Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje i Mesiha, sina Merjemina, a naređeno im je da se samo jednom Bogu klanjaju, – nema boga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih koje oni Njemu ravnim smatraju. (Et–Tevbe, 31)

Vrste malog širka

Mali širk je sredstvo do Velikog širka koji je spomenut u šerijatskim tekstovima. Može da bude u srcu, riječima i djelima. Mali širk je manje opasan od Velikog širka.

1. Rija – to je pretvaranje ili da čovjek radi dobra djela da bi ga neko pohvalio .
– A čak i da te pohvale ljudi nemaš od toga nikakve koristi.
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Najviše čega se bojim za svoj ummet je mali širk.” Upitaše: “A šta je to Allahov poslaniče?” Reče: “To je rija. ”

2. Zaklinjati se nečim mimo Allahom

Zabranjeno je zaklinjati se bilo čim mimo Allahom, bilo da je Poslanikom ili sl.
Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko se zaklete nečim mimo Allahom, počinio je kufr ili širk.” (Ebu Davud i Tirmizi)

Zabranjeno se zaklinjati Kabom.

3. Da čovjek kaže: “Kako hoće Allah i ti” a treba reći: “Kako hoće Allah a zatim ti” ili “Da nije bilo Allaha i tebe…” a treba: “Da nije bilo Allaha a zatim tebe.”

Razlike između Velikog i Malog širka:

– Veliki širk izvodi počinioca iz vjere, dok mali širk ne izvodi, – Ko umre čineći Veliki širk biće vječno u Vatri, dok ko umre čineći Mali širk neće, ako Allah Uzvišeni bude htio oprostit će mu,
– Veliki širk poništava sva djela, a Mali širk poništava samo djelo u kojem je učinjen Mali širk. Npr. Ko počini Mali širk u namazu , biće mu poništen namaz, ali ne i njegov post, zekat i sl.

———————————

Iz skripte “islamsko vjerovanje” – minber.ba

Skriptu pripremio: Nermin Avdić
Recenzija: mr. Elvedin Huseinbašić

Preuzmite skriptu u pdf formatu:
https://pitajucene.com/wp-content/uploads/2019/06/Skripta-iz-islamskog-vjerovanja-ispravljena-verzija-minber-ba.pdf

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta