Fikh
men in assorted-color apparels

Koji su to ruknovi, vadžibi, sunneti namaza ?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pokušaj da upitaš bilo koju osobu koji su ruknovi namaza, nećeš naći odgovori osim kome se Allah smilovao. Možda si izostavio rukn i pokvaren ti je namaz a da nisi svjestan toga. Ako upitamo koji su šartovi, vadžibi, sunneti i stvari koje kvare namaz, budi iskren sa sobom, da li ih znaš… Allah da pomogne, koliko godina klanjaš a ne znaš ove stvari?!

Voljeni moj, samo proširi ovu poruku zbog hadisa “Dostavite od mene pa makar i jedan ajet”. I sa nijjetom trajne sadake proširi ovu poruku.

Devet je šartova namaza:

1- Islam (da je čovjek musliman)
2-Razum (da je čovejk normalan)
3-Razboritost (razlikovanje pojmova)
4- Čistoća tijela
5- Čista odjeća
6- Pokrivanje stidnih mjesta (pokriti dijelove tijela koji se moraju pokriti)
7-Nastupanje vremena (da je vrijeme namaza otpočelo
8- Okrenuti se ka Kibli
9- Odluka (nijjet).

Trinaest je ruknova namaza:

1- Stajanje u namazu(ukoliko je čovjek u mogućnosti)
2- Početni tekbir
3- Učenje fatihe
4- Ruku’u (pregibanje u namazu)
5- Vraćanje sa ruku’u(ispravljanje nakon ruku’u)
6- Činjenje sedžde na sedam udova(Čelo, dlanovi, koljena, vrhovi stopala)
7- Dizanje sa sedžde
8- Sjedenje između dvije sedžde
9- Smirenost tokom obavljanja svih ruknova
10- Redosljed između ruknova( da se svaki rukn obavlja po redosljedu)
11- Zadnji tešehhud ( zadnje sjedenje)
12- Sjedenje na zadnjem tešehhudu
13- Predaja selama

Osam je vadžiba u namazu:

1- Izgovaranje svih tekbira osim početnog tekbira(početni je rukn)
2- Izgovaranje riječi: Semiallahu limen hamideh (za imama i za sve klanjače)
3- Izgovaranje riječi Rabbena ve lekel-hamd
4- Izgovaranje riječi Subhane rabbijel-e’azim na ruku
5- Izgovaranje riječi Subhane rabbijel-e’alaa na sedždi
6- Izgovaranje riječi: rabbig-firlii (između dvije sedžde)
7- Prvi tešehhud
8- Sjedenje na prvom tešehhudu.

Osam je stvari koje kvare namaz:
1- Namjeran i svjestan govor u namazu, a onaj koji iz zaborava ili iz neznanja kaže nesto nije mu pokvaren namaz
2- Smijanje u namazu
3- Jedenje u namazu
4- Pijenje u namzu
5- Otkrivanje avreta(stidnog mjesta kod muslimana) tokom namaza
6- Okretanje od kible (da se čovjek mnogo okrene od kible)
7- Mnogo uzastopnih pokreta u namazu
8- Prekidanje čistoće (gubitak abdesta).

Iz poslanice Šejha Adbul-aziza b. Baza, rahimehullah.

Na nama je braćo da zapamtimo ove stvari, mnogo je neznalica po pitanju šartova, vadžiba i ruknova u namazu.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta