Brak i islamska porodica
macro photography of bonfire

Koktel “poganluka” razbijanja bračnog života, porodice i kućnost praga

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Grijesi sa strane supružnika.

2. Obostrano nepoštivanje tuđih prava, dužnosti i obaveza.

3. Maloumnosti i gluposti.

4. Iznošenje privatnosti izvan kućnog praga.

5. Nevođenje računa o ličnom izgledu, ponašanju i stanju doma.

6. Siromaštvo, bolest i razni musibeti i iskušenja.

7. Uticaj šejtana od ljudi i džina.

8. Miješanje svih i svakoga i zabijanje noseva u tuđi privatni život.

9. Izabir pogrešnih savjetnika koji još samo doljevaju ulje na vatru.

10. Širenje bračnih privatnosti i sramota na javnim mrežama i javne debate oko toga.

11. Međusobno nerazumijevanje.

12. Mržnja i netrpeljivost.

13. Dužina jezika kod žena kao “kolut pite” i “kafanski” mentalitet kod muškaraca.

14. Slabost vjere i ibadeta.

15. Neiskrenost u očuvanju braka.

16. Proklinjanja i dove protiv supružnika.

17. Riješavanje sporova, bez ikakve potrebe na tagutskim sudovima.

18. Svjesno sakrivanje mahana i slabosti na početku sklapanja bračnog ugovora.

19. Razvrat i zinaluk.

20. Napad inteligencije, inata i oholosti.

21. Razne vrste zuluma.

22. Egoizam, sažaljevanje samog sebe i konentracija na mizerne stvari.

A bračni sporovi se rješavaju, kao i svi ostali, pa ako se baš nikako ne može; završava se rastavljanjem, a i to je ipak rješenje, ako već drugog nema, ali se bračnim drugovima prije toga postavlja samo jedno pitanje:

Da li želite sami sebi da pomognete ili šejtanu protiv vas i vaše porodice i djece ?!

I to je poenta i krucijalno pitanje u svim ovim odnosima.

Pripremio: Jasmin Fehim

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta