Brak i islamska porodica

Da li je muž dužan izdržavati suprugu koja je zaposlena?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Da li se muž može pravdati za neizdržavanje žene time što je ona zaposlena? I da li je može natjerati da se radi njega zaduži, a u suprotnom bit će ponižavana i maltretirana?

Muž je obavezan izdržavati ženu u svakom slučaju, bila ona bogata ili siromašna, zaposlena ili domaćica, naslijedila veliku količinu imetka ili ne. To joj je zagarantovao Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg prenosi Džabir: ”Njihovo je pravo kod muževa da se skrbe o njima i da ih odijevaju, u skladu sa običajem.” (Muslim, 1218.) Poslaniku, sallalahu alejhi ve sellem, je došla Hinda, radijallahu anha, i požalila mu se na Ebu Sufjanovu škrtost, zbog koje njoj i djeci ne daje dovoljno imetka. Rekla mu je da ona iz tog razloga prinuđena uzimati imetak bez njegovog znanja. Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, je na to rekao: ”Uzmi onoliko koliko je dovoljno tebi i tvojoj djeci, u skladu sa običajem.” (Buharija, 5364; Muslim, 1714).

Poslanikove riječi su eksplicitne, u njima se ne pravi izuzetak ako je žena bogata, ili zarađuje vlastiti imetak i sl. Izbjegavnje obaveze izdržavanja, koju je tvoj muž preuzeo na sebe samim sklapanjem bračnog ugovora i tvojim prelaskom u njegovu kuću, je šerijatski prijestup kojeg on čini, a gore od toga je maltretiranje i ponižavanje kojeg ti priređuje ukoliko mu ne daš svoj imetak, ili se radi njegovog interesa ne zadužiš. To je jasna nepravda i bespravno uzimanje tuđeg imetka. Rekao je Allah Uzvišeni: I ne prisvajajte imetke jedni drugih na nepravedan način. (Prijevod značenja El-Bekare, 188.)

Mr. Semir Imamović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta