Humanitarni kutak

Konačni spisak uplata za ramazansku akciju (127 uplata)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Draga braco i cjenjene sestre, ovdje cemo, inshaAllah, upisivati pristigle uplate za mjesec ramazan, odnosno za ramazansku akciju:

1. Brat S. L. iz Svedske….600 kruna za socijalno ugrozene arapske porodice (SUAP)
2. Sestra Z. Dz. iz Svedske (banka)…500 kruna za fond NUM stranice
3. Brat S. K. iz Svedske (pismo)…10 eura za fond
4. Brat M. Z. iz svedske (pismo)…10 eura za fond
5. Brat ili sestra A. C. iz Njemacke (pismo)…60 eura – po 20 eura za SUAP, fond NUM stranice i dawu

6. Brat N. K. iz Svedske (banka)…100 kruna za dawu
7. Brat A. H. iz Svedske (banka)…500 kruna – po 200 kruna za fond i SUAP, te 100 kruna za dawu
8. Brat R. H. iz svedske (pismo)…500 kruna za SUAP
9. Brat E. S. iz Svedske….200 kruna – po 100 kruna za SUAP i fond
10. Brat V. E. iz Svicarske (pismo)….50 franaka za fond

11. Brat A. C. iz BiH (pismo)….20 eura – 10 eura za SUAP i po 5 eura za fond i dawu
12. Brat F. R. iz Austrije (banka)….60 eura – po 30 eura za fond i dawu
13. Sestra S. S. iz USA (pismo)….50 dolara – 40 dolara za fond i 10 za dawu
14. Brat ili sestra F. S. iz Svicarske (pismo)…300 franaka – po 100 franaka za svaku kategoriju
15. Sestra Z. S. iz USA (pismo)…100 dolara – po 40 dolara za SUAP i fond, te 20 dolara za dawu

16. Sestra A. I. iz Svedske (banka)…300 kruna – po 100 kruna za sve tri kategorije
17. Sestra B. A. iz Svedske (banka)…35 kruna za dawu
18. Brat M. K. iz Svedske…50 kruna za fond
19. Brat M. Z. iz Finske….5 eura za fond
20. Dz. Z. i I. Z. iz Svedske (pismo)…200 kruna – po 100 kruna za SUAP i fond

21. Sestra S. S. iz Njemacke (pismo)…70 eura – 60 eura za SUAP i 10 za dawu
22. Familija K. iz Njemacke (pismo)…60 eura – po 20 eura za svaku kategoriju
23. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…100 eura – po 40 eura za fond i SUAP, te 20 eura za dawu
24. Brat I. S. iz USA (pismo)…40 dolara za dawu
25. Brat M. D. iz Francuske (pismo)….50 eura – po 25 eura za fond i dawu

26. Brat F. S. iz Svicarske (pismo)…100 franaka za dawu
27. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…20 eura – 10 eura za SUAP i po 5 eura za fond i dawu
28. R. M. iz Svicarske (pismo)….300 franaka – po 100 franaka za svaku kategoriju
29. Sestra L. L. iz Svedske (banka)….1000 kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije
30. Sestra S. S. iz Holandije (pismo)….50 eura – po 25 eura za SUAP i fond

31. Brat i sestra A. A. iz Svicarske (pismo)….400 franaka – 200 franaka za fond i po 100 franaka za SUAP i dawu
32. Sestra B. R. iz Njemacke (pismo)….85 eura za fond
33. Brat ili sestra iz Finske (pismo)….10 eura – po 5 eura za SUAP i fond
34. J. , Z. i D. G. iz Njemacke (pismo)…20 eura – podjednako na sve tri kategorije
35. Brat R. R. iz Njemacke (pismo)….20 eura za SUAP

36. Brat A. H. iz Njemacke (banka)…50 eura za dawu
37. Sestra E. D. iz Njemacke (banka)….400 eura – po 200 eura za SUAP i fond
38. Sestra S. K. iz Svedske (banka)…2700 kruna – po 1250 kruna za SUAP i fond, te 200 kruna za dawu
39. Brat A. H. iz Svedske (banka)…500 kruna – 200 kruna za dawu i po 150 kruna za ostale dvije kategorije
40. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…20 eura za sve tri kategorije

41. Brat S. A. iz USA (banka)…490 dolara – 300 dolara za SUAP, 100 za fond i 90 za dawu
42. Brat M. A. I. iz Svedske (banka)…300 kruna za SUAP
43. Sestra Dz. D. iz Svedske (banka)….250 kruna za fond
44. Brat S. D. iz Svedske (banka)…250 kruna za fond
45. Familija P. iz Svedske (pismo)….50 eura – 20 eura za dawu i po 15 za ostale kategorije

46. Brat E. K. iz Svedske (pismo)…1050 kruna – po 350 kruna za svaku kategoriju
47. Brat ili sestra iz Holandije (pismo)…20 eura – po 10 eura za SUAP i fond
48. Brat K. E. iz Luksemburga (pismo)….50 eura za dawu
49. Brat F. M. iz Austrije (banka)…60 eura- po 20 eura za svaku kategoriju
50. Sestra I. K. iz Danske (banka)…70 eura – 30 eura za SUAP, za fond 25 eura i 15 eura za dawu

51. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…200 kruna – po 100 kruna za SUAP i fond
52. Sestra M. Z. iz Svedske (banka)…250 kruna – 150 kruna za SUAP i 100 za fond
53. Brat A. D. iz Austrije (banka)…30 eura – po 10 eura za sve tri kategorije
54. Brat A. H. iz Njemacke (banka)…50 eura za SUAP
55. Brat F. R. iz Austrije (banka)…100 eura – po 50 eura za SUAP i fond

56. Brat C. E. iz Svedske (banka)….600 kruna – po 200 kruna za svaku kategoriju
57. Familija M. iz Francuske (Western Union)…50 eura za dawu
58. Familija C. iz USA (Money Gram)…381 dolar – 150 dolara za jedan raniji slucaj, 75 dolara je za dawu, i po 78 dolara za SUAP i fond
59. Porodica A. iz Slovenije (pismo)…10 dolara i 15 eura za fond
60. Sestra G. J. iz BiH (pismo)….20 eura – ravnomjerno na sve tri kategorije

61. Od porodica B. i D. iz Svicarske (pismo)…250 franaka – po 100 franak za SUAP i fond, te 50 franaka za dawu
62. Sestra E. D. iz BiH (pismo)…..20 bosanskih KM – po 10 KM za SUAP i dawu
63. Brat ili sestra iz Njemacke – Minhena (pismo)…100 eura za fond
64. Brat ili sestra iz Svicarske (pismo)….200 franaka – 100 franaka za SAUP i po 50 franaka za fond i dawu
65. Sestra H. E. iz USA (pismo)…40 dolara za fond

66. Brat M. iz Francuske (banka)….175 eura – 100 eura za fond, 50 za SUAP I 25 za dawu
67. Sestra P. M. iz Francuske (banka)….200 eura – 120 eura za fond, 50 za SUAP i 30 eura za dawu
68. Brat ili sestra H. Z. iz USA (pismo)….20 dolara za dawu
69. Brat ili sestra J. M. H. iz Svedske (pismo)…200 kruna – po 100 kruna za SUAP i dawu
70. Brat J. O. iz Francuske (pismo)….50 eura – 20 eura za SUAP, i po 15 eura za ostale dvije kategorije

71. Sestra B. R. iz Njemacke (pismo)….325 eura – Sestra nije navela za sta je ova uplata, pa cemo je ravnomjerno rasporediti na sve tri kategorije
72. Brat B. A. iz Njemacke (pismo)….150 eura – 100 eura za fond i 50 za dawu
73. Brat M. A. iz Njemacke (banka)….40 eura – po 20 eura za dawu i fond
74. Brat M. C. iz Svedske (banka)….2000 kruna – ravnomjerno na sve tri kategorije
75. Sestra A. I. iz Svedske (banka)….200 kruna – po 100 kruna za SUAP i fond

76. Brat V. S. iz Finske (banka)….600 eura – 300 eura za SUAP, 200 za dawu i 100 za fond
77. Sestra R. A. iz Svicarske (pismo)…20 eura – po 10 eura za SUAP i fond
78. S. M. i S. A. iz Svedske (pismo)….200 kruna – po 100 kruna za SUAP i fond
79. A. H. i K. H. iz Svedske (pismo)…800 kruna- po 400 kruna za SUAP i fond
80. Sestra S. S. iz Njemacke (pismo)…50 eura za dawu

81. Sestra A. M. B. iz Hrvatske (pismo)….200 kuna – 100 kuna za fond i po 50 kuna za preostale dvije kategorije
82. Brat ili sestra M. P. iz USA (dva pisma)….200 dolara – ravnomjerno na sve tri kategorije
83. Brat M. S. iz Austrije (pismo)….10 eura za fond
84. Sestra V. M. iz Austrije (pismo)….30 eura – po 10 eura za svaku kategoriju
85. Sestra Z. S. iz USA (pismo)…100 dolara – po 50 dolara za SUAP i fond

86. Sestra D. S. iz Njemacke (banka)….600 eura – po 200 eura za svaku kategoriju
87. Sestra R. C. C. iz Norveske (banka)….232 krune za SUAP
88. Brat ili sestra iz Svedske (pismo)…500 kruna – po 250 kruna za SUAP i fond
89. Sestra iz Danske (pismo)…..200 dnaskih kruna i 25 eura za SUAP, 10 KM za fond i nesto zlata za dawu
90. Sestra A. J. iz Holandije (pismo)….50 eura – po 20 eura za dawu i fond, te 10 eura SUAP

91. Brat S. A. iz Svedske (banka)…7500 kruna – 4000 kruna za dawu i 3500 za fond
92. Brat N. H. iz Austrije (banka)…20 eura za fond
93. Brat E. T. iz Njemacke (banka)….210 eura – po 70 eura za svaku kategoriju
94. A. G. iz Svedske (banka)…400 kruna za fond
95. Sestra B. D. iz Svedske (banka)…200 kruna za fond

96. Familija Z. iz Svedske (pismo)….500 kruna za SUAP
97. Brat E. J. iz Svedske (pismo)…500 kruna – po 200 kruna za SUAP i fond, te 100 kruna za dawu
98. Sestra S. E. iz USA (pismo)….200 dolara – 100 dolara za SUAP i po 50 eura za fond i dawu
99. Brat H. J. iz USA (pismo)….200 dolara – podjednako na sve tri kategorije
100. Brat R. R. iz Njemacke (dva pisma)….40 eura – 20 eura za SUAP i 20 za iftare

101. Brat ili sestra (banka)…2100 kruna za SUAP
102. P. L. i P. V. iz Svedske (banka)…500 kruna – po 200 kruna za SUAP i fond, te 100 kruna za dawu
103.. Brat J. C. iz Svedske (banka)….500 kruna za fond
104. Brat A. N. iz Svedske (banka)….600 kruna – po 200 kruna za svaku kategoriju
105. Brat A. K. iz Svedske (banka)….50 kruna za fond

106. Sestra A. I. iz Svedske (banka)…200 kruna – po 100 kruna za SUAP i fond
107. Brat M. H. iz Svedske (banka)….300 kruna za fond
108. Brat D. H. iz Svedske (banka)….500 kruna za dawu
109. Sestra E. P. iz Svedske (banka)….500 kruna – po 200 kruna za SUAP i fond te 100 za dawu
110. Brat S. C. iz Svedske (banka)…300 kruna – po 100 kruna za svaku kategoriju

111. Sestra Z. D. iz Svedske (banka)….1500 kruna – po 500 kruna za svaku kategoriju
112. Sestra C. F. iz Austrije (banka)….40 eura za fond
113. Brat M. A. iz Njemacke (banka)….40 eura za fond
114. Sestra M. K. iz Austrije (banka)….90 eura – podjednako na sve tri kategorije
115. Brat A. K. iz Svedske (banka)….2500 kruna – 1500 kruna za SUAP, 800 za fond i 200 za dawu

116. Brat H. J. iz USA (pismo)….55 dolara za dawu
117. Brat H. I. sa porodicom iz Francuske (pismo)….50 eura – 20 eura za SUAP i po 15 eura za preostale kategorije
118. Familija D. iz Njemacke (pismo)…90 eura – 50 eura za SUAP i po 20 eura za preostale dvije kategorije
119. Brat ili sestra iz Svedske (pismo)….500 kruna za SUAP, 40 eura za fond i 20 dolara za dawu
120. Brat ili sestra iz Svedske (pismo)…100 kruna – neodredjeno

121. Brat A. H. iz Njemacke (banka)….50 eura za dawu
122. Sestra E. H. iz USA (pismo)….100 eura – podjednako na sve tri kategorije
123. Sestra A. O. iz USA (pismo)…150 dolara – po 75 dolara za SUAP i fond
124. Brat E. K. iz USA (pismo)….30 eura – po 10 eura za svaku kategoriju
125. Familija C. iz Njemacke (pismo)….20 eura – po 10 eura za SUAP i fond

126. Brat N. T. iz USA (Western Union)…700 dolara – podjednako na sve tri kategorije
127. Sestra Dz. iz Njemacke (pismo)…20 eura za fond

NAPOMENA: Ima jos jedna uplata preko Western Uniona koja treba da se podigne, inshaAllah

Neka se Uzviseni Allah smiluje svima onima koji, udjeljujuci svoj imetak bolesnim i siromasnim muslimanima, zele da steknu Njegovu milost i Njegovu naklonost!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta