Akida
text

Koristi i blagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Piše: dr. Hajrudin Tahir Ahmetović

Znanje o Allahovim lijepim imenima imenima i uzvišenim svojstvima i njihovo razumijevanje osnova je svakog znanja, jer, postoje dvije vrste šerijatskog znanja: znanje o Uzvišenom Allahu i znanje o Njegovim naredbama i zabranama, odnosno znanje o Allahovom Šerijatu. Ova druga vrsta znanja vraća se prvoj, tj. proizilazi iz nje, upravo kao što sva stvorenja-ljudi, koji bi trebali praktikovati Allahove naredbe i zabrane – vraćaju se Svevišnjem Allahu i ovise o Njemu.

Onaj koji se upozna s Allahovim imenima i svojstvima, bude razmišljao o njima i postupao po njima, spoznat će ogromno znanje, velike mudrosti i osjetit će lijepe rezultate, plodove tog znanja, ono će na njega ostaviti velikog traga.

  1. Od plodova, koristi i blagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava jeste i to što vjernik upoznavanjem svoga Gospodara ispunjava time svoje srce. Svo svoje srce ispunjava spoznajom Uzvišenog Allaha, pa takvo srce uslijedi sa prelijepim rezultatima od: lijepog ponašanja prema Allahu, slijeđenja Njegovih naredbi i zabrana, davanja prednosti Uzvišenom Allahu u svemu, čestog spominjanja Allaha, činjenja svega onog što će ga približiti njegovom Gospodaru i čime će zadobiti Njegovo zadovoljstvo.
  2. Od blagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava jeste i činjenica da je vjernik kod Svevišnjeg Allaha na onom stepenu kako i koliko poznaje Allaha, tj. vjernikov položaj kod Allaha zavisi od njegovog poznavanja Uzvišenog Allaha.

Razmisli zajedno sa mnom zašto je Ajetul-Kursi najveličanstveniji i najvrijedniji ajet u Allahovoj Knjizi, Kur’anu?

Zbog čega sura El-Ihlas odgovara jednoj trećini Kur’ana?

Ajetul-Kursi najuzvišeniji je ajet zbog toga što govori samo o Uzvišenom Allahu od početka do kraja.

Sura El-Ihlas jednaka je jednoj trećini Kur’ana zato što govori samo o Allahu od početka do kraja. Pa, kako se Allahov govor vrijednuje jedan nad drugim – zbog toga što jedan govori samo o Allahu dok drugi govori o nečemu drugom, isto tako kod Uzvišenog Allaha se vrednuju i ljudi, oni koji Ga više poznaju na visočijem i uzvišenijem su stepenu od onih koji Ga manje poznaju.

Zar nas ova činjenica neće podstaknuti da što više i bolje upoznamo svoga Gospodara, ne bismo li Mu bili što bliži?

  1. Od blagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava jeste i po-stizanje sretnog života. Čovjek neće postići sreću, sigurnost i spokojnost osim sa spoznajom svoga Gospodara – Onoga Koji ga je stvorio nakon što nije bio vrijedan spomena, mnoge mu blagodati svoje ukazao – srazmjerno spoznaji Svevišnjeg Allaha i slijeđenju Njegove upute – Kur’ana čovjek će i postići sreću i sigurnost. Uzvišeni Allah rekao je: “A oni koji budu slijedili Moju uputu, oni ni od čega neće strahovati i ni za čim neće tugovati.” (El-Bekara, 38.)
  2. Onaj koji se upozna sa Allahovim imenima i svojstvima, i bude ih volio, često spominjao svoga Gospodara po njima i radio po njima, takav će zadobiti Allahovu ljubav.

Poslušaj zajedno sa mnom hadis Aiše, radijallahu anha, u  kojem kaže: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je poslao jednog čovjeka da predvodi izvidnicu. On je svoje drugove predvodio u namazu i uvijek bi završavao namaz učeći suru Kul huvallahu ehad. Kada su se vratili, to su spomenuli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je on rekao: “Upitajte ga, zbog čega to čini.” – Upitali su ga, a on je odgovorio: “Zbog toga što ta sura opisuje Milostivog i ja volim da je učim zbog toga.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je na to rekao: “Obavijestite ga da i Allah njega voli.” (Buhari, br. 7375; Muslim, br. 813.)

U drugoj predaji stoji da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tvoja ljubav prema njoj uvela te je u Džennet.” (Buhari mualleken, br. 774; Tirmizi br. 2901. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.)

  1. Allahova imena i svojstva razlog su ulaska u Džennet onoga koji ih spozna, vjeruje u njih i radi po njima. U hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anh, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Doista, kod Allaha, subhanehu ve te’ala, postoji devedest i devet imena, stotinu manje jedno, ko ih nauči, vjeruje i radi po njima ući će u Džennet.” (Buhari br. 2736., 6410; Muslim, br. 2677.)
  2. Onaj koji spozna Uzvišenog Allaha, spozna Njegova imena, svojstva, radnje, takav će biti siguran i spokojan od svakog zla.

U hadisu Osmana b. Affana, radijallahu anh, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema ni jednog čovjeka da ujutro svakog dana i naveče svake noći kaže: ‘U ime Allaha, Onoga s Čijim imenom ništa ne može nauditi na Zemlji a ni na nebesima, On je Onaj Koji sve čuje i Onaj Koji sve zna’; tri puta, a da mu nešto naudi.” (Ebu Davud br. 5088., Tirmizi br. 3388., Ibn Madže br. 3869. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.)

  1. Blagodat poznavanja Allahovih imena i svojstava ne zadržava se samo životu ljudskih srca, postizanju zaštite i otklanjanju nedaća, već rezultati poznavanja Allahovih imena i svojstava javljaju se i u fikhu-pravu, jer Svevišnji Allah voli Svoja lijepa imena i uzvišena svojstva i voli da se tragovi Njegovih imena i svojstava vide i na Njegovim stvorenjima. Tako ćete naći da spomen Allahovog imena rastavlja halal od harama. Svevišnji Allah dozvoljava da se jede ono meso pri čijem je klanju spomenuto Allahovo ime. Svevišnji kaže: “I jedite ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime ako u Njegove riječi vjerujete.” (El-Bekara, 38.) Dok je na drugoj strani, zabranio da se jede ono meso pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. Rekao je: “I ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. Doista je to grijeh!” (El-En’am, 121.)
  2. Od bereketa Allahovih imena i svojstava jeste i zaštita od šejtana, odnosno šejtan se ne približava kući i jelu gdje se spominje Allahovo ime.

U hadisu Džabira, radijallahu anh, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada čovjek uđe u svoju kuću pa spomene Allaha kod svog ulaska i kod svoje hrane, šejtan kaže: ‘Nema konaka niti večere.’” (Muslim, br. 2018.)

Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iblis je rekao: ‘Gospodaru, nema nijednog Tvog stvorenja a da Mu Ti nisi odredio nafaku-opskrbu i život, pa u čemu je moja opskrba?’ Allah, subhanehu ve te’ala, je rekao: ‘Ono pri čemu nije spomenuto Moje ime!’” (Ebu Nu‘ajm, Hiljetul-Evlija, br. 8126.)

  1. Svjesnost Allahova nadzora i nadgledanja u tajnosti i javnosti, iskrenost u riječima i djelima, lijepo mišljenje o Allahu i onome što je Uzvišeni Allah naredio i zabranio, o onome što je odredio i dozvolio da se dogodi, iskreni oslanac na Uzvišenog Allaha Allaha, ispravno obožavanje Allaha srcem, jezikom i djelom, sve su to koristi i blagodati poznavanja Svevišnjeg Allaha, Njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava.

Stoga je poznavanje Allahovih lijepih imena i uzvišenih svojstava najuspješnija trgovina.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta