Hadisi

Lažan hadisi-kudsi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Nemojmo nipošto biti jedni od onih što prenose predanja u čiju vjerodostojnost nismo sigurni, jer bismo mogli biti jedni od onih što lažu na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Brojni su hadisi koji govore o pogubnosti laganja na Poslanika islama, a ovdje ćemo navesti samo neke. Na internetu se može naći sljedeći hadisi-kudsi:

“Čovječe, stvorio sam te za ibadet, pa se ne igraj! I odredio sam ti opskrbu, pa se ne umaraj! Ako budeš zadovoljan onim što ti dadnem, srce i tijelo ću ti odmornim učiniti, a kod Mene ćeš biti upisan kao zahvalan! A ako ne budeš zadovoljan Mojom odredbom, tako mi Moje veličine, sručit ću na tebe dunjaluk, trčat ćeš po njemu kao životinja u divljini i steći ćeš isključivo ono što ti je propisano, a kod Mene ćeš kao nezahvalan biti upisan! Čovječe, stvorio sam nebesa i Zemlju i nisam se umorio tim stvaranjem, pa zar će Me umoriti briga o tvom životu? Čovječe, ne zaboravljam opskrbiti onoga ko mi je nepokoran, pa kako da zaboravim opskrbiti Meni odanog roba? Čovječe, ne traži od Mene sutrašnju nafaku, jer Ja od tebe ne tražim sutrašnje djelo!”

Treba znati da ovo nisu Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi, nego su israilijat (pripovijesti koje se prenose od sljedbenikā Knjige). To tvrde, između ostalih, sljedeći učenjaci: Ibn Tejmijja, u djelu “Medžmuul-fetava”, 8/52, Ibnul-Kajjim, u djelu “el-Dževabul-kafi”, str. 141, i Ibn Kesir, u djelu “Tefsirul-kur’anil-azim”, 7/426. Šejh Ibn Usejmin, u djelu “Medžumuu fetava” 3/63, kaže da ovaj hadis nisu prenijeli pouzdani prenosioci.
_____________________________

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko na mene hotimično slaže neka sebi pripremi mjesto u Vatri.” (El-Buhari i Muslim)

El-Mugira b. Šu‘ba, radijallahu anhu, pripovijedao je da je čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da govori: “Laganje na mene nije isto što i laganje na nekoga od vas. Ko na mene hotimično slaže neka sebi pripremi mjesto u Vatri.” (Muslim)

Semura b. Džundub, radijallahu anhu, prenio je sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi upozorenja: “Ko prenese apokrifan hadis znajući da je lažan, tretira se kao ostali lažljivci.” (Muslim)

Abdurrahman Kuduzović, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta