Ramazan

Lejletu-l-kadr – noć bolja od dugog života!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ima li većeg nesrećnika i gubitnika od onoga kome ova noć prođe a on bude nemaran i ne okoristi se njome, pa ne zaradi njenu ogromnu blagodat?

Koliko ljudi od nas želi da poživi, da mu život traje hiljadu mjeseci, radeći dobra djela. Mnogi žele da nakon djetinjstva i mladosti prožive 83 godine, pa kada se tome dodaju godine djetinjstva i mladosti, to bude 100 godina, a to je dug život. Međutim, taj život kojeg čovjek želi da proživi i moli Allaha da mu ga podari kako bi ga proživio u činjenju korisnih i dobrih djela, Allah je u jednoj noći podario sljedbenicima Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Taj dugi život savijen je u noći – lejletu-l-kadra.

A kadr je počast i uzvišen položaj. To je noć moći! U njoj je objavljena Knjiga moći, preko moćnog Poslanika, za moćnu zajednicu (ummet). Ima li veće vrijednosti od one da djela u toj noći budu bolja od djela koja se nepretrgnuto čine hiljadu mjeseci u kojima nema lejletu-l-kadra.

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, primijetio da je život predislamskih naroda prosječno dugo trajao. Vidio je da ljudi ovog ummeta prosječno žive šezdeset, sedamdeset ili osamdeset godina, pa ga je to rastužilo. Jer, želio je da njegovi sljedbenici dosegnu puno dobrih djela kao što su protekli narodi činili, pa mu je Allah, iz počasti prema Božijem Poslaniku i njegovom ummetu, dao ovu noć. Dao mu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Ta noć se ponavlja svake godine u mubareć mjesecu ramazanu. Da li ste negdje drugo vidjeli takvu mnogostrukost?! Ona nije sto posto, niti dvije satotine posto niti hiljadu posto mnogostruka, već jedna noć je bolja od trideset hiljada noći od drugih noći.

Uskraćeni nesrećnik

Kakvog li gubitka za onog kome ta noć prođe a on se ne okoristi njome! Kakvog li gubitka za onog koji uopće ne mari za nju! Kakvog li gubitka za onog koji nije zainteresovan za njeno tačno nastupanje! Zar nije šteta i gubitak da ova noć, čija je vrijednost umnogostručena i čiji su sevapi ogromni, ne zaslužuje pažnju od strane nemarnih i nezainteresovanih ljudi. Jer ko isklanja tu noć bit će mu oprošteni svi raniji grijesi. Koja je blagodat veća od ove?! Koja vrijednost je veća i uzvišenija od ove?! Zato je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu naglasio: „Ko bude uskraćen od njenih blagodati, istinski je uskraćen“.

U drugom hadisu se kaže: „Ko bude uskraćen njenog dobra, uskraćen je svog dobra, a neće biti uskraćen osim onoga koji je istinski uskraćen“. Ima li većeg nesrećnika i gubitnika od onoga kome ova noć prođe a on bude nemaran i ne okoristi se njome, pa ne zaradi njenu ogromnu blagodat?

Allah u njoj spušta milost i velike sevape; spušta meleke koji ispunjavaju površinu Zemlje. Meleki su odraz milosti i zadovoljstva, te berićeta od strane Allaha Uzvišenog. Tako da spuštanje meleka jednako je spuštanju zadovoljstva, milosti i sevapa… Zato je kuća uskraćena od dobra kada u nju ne ulaze meleki, poput kuće u kojoj je pas bez potrebe, ili u kojoj je kip.

To je noć mira i smirenosti. Sva je u miru od njenog početka pa sve dok zora ne svane: „Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane“ (El-Kadr: 5).
_______________________________________

KAKO PROVESTI LEJLETU-L-KADR?

Skrušeno i smireno klanjati namaz

Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju“ (El-Mu’minun: 1-2). Bilježe imam Ahmed i Ibn Madže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “ZNAJTE DA JE VAŠE NAJBOLJE DJELO NAMAZ.” – Pa stoga da čovjek provede cijelu Lejletu-Kadr klanjajući, ne bi pogriješio.

Kod kuće, poslije teravije, može se sam klanjati noćni namaz učeći polahko one sure koje znaš da bi tvoj kijam bio duži, potom, isto tako dugo i polahko, obavi ostale ruknove namaza, posebno se zadrži na sedždi i upućuj Allahu dove na njoj tražeći na svome jeziku Njegove blagodati, zdravlje, ustrajnost na Pravom putu, milost, oprost, i svako drugo dobro.
____________________

Učiti Kur’an

Kada musliman prouči jedno slovo Kur’ana (harf) imat će desetostruku nagradu za to, kako se navodi u hadisu: „Ne kažem da je Elif, Lam, Mim, jedan hafr. Nego, elif je jedan, lam, je drugi, mim, je treći harf.“

Zatim, čitati prijevod na naš jezik i razmišljati o onome što se čita kako bi uzela pouku, jer je i razmišljanje o Allahovim ajetima ibadet. Rekao je Uvišeni Allah: „Mi tebi objavljujemo Knjiga koja je blagoslovljena, da bi oni razmislili o njenim ajetima, i da bi razmislili oni koji pameti imaju.“ (Sad, 29)
____________________

DOVA

Prenosi se od Nu’mana ibn Bešira, radijallahu anhu, da je rekao: „Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Dova, to je ibadet.’

Prenosi se od Džabira, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „U svakoj noći ima jedno određeno vrijeme, ako ga rob musliman potrefi učeći u njemu dovu i tražeći od Allaha neko dobro, sigurno će mu ga podariti.“ (Sahih Muslim, 6/36)

Hazreti Aiša, radijallahu anha, je upitala Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, šta ako sazna koja je noć lejletu-l-kadr, šta da u njoj govori? On joj je rekao: „Reci: „Allahumme inneke Afuvvun, Kerimun, tuhibbu-l-afve, fa’fu ‘anni“ (Moj Allahu, Ti opraštaš, Ti si plemenit – voliš oprostiti, pa oprosti meni!“)
_______________________

Zikr

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: „Čovjek za sebe ne može učiniti posao korisniji od zikra da bi se spasio Allahove kazne.“ (Musnedu Ahmed) NA OVOM LINKU MOZETE NAĆI PREDIVNE VIDOVE ZIKRA KOJI DONOSE OGROMNU NAGRADU: https://www.n-um.com/?q=node/6026)
_______________________

Istigfar

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: „Ko želi da se obraduje listovima svojih djela na Sudnjem danu neka što više čini istigfar.“ (Sunenul-Bejheki)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta