Kur'an
person in white hijab and black long sleeve shirt

Ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha / Sura Mumtehaneh

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Mumtehaneh – ispitana, jer govori o testiranju vjernica muhadžirki

El-Mumtehineh – ona koja testira tj. ova sura

Intencije sure:

El-Wela’ we’l-Bera’ (ljubav u ime Allaha i mržnja i odricanje u ime Allaha) što predstavlja test i ispit za vjernike

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah pojašnjava načela El’Wela we’l-Bera

2. Poziv u slijeđenje Ibrahima, kao najljepšeg primjera, u načelu El-Wela we’l-Bera, i pojašnjenje nekih propisa koji se vezuju za ovu temu

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno

Povezanost početka i kraja sure:

Sura u prvom ajetu zabranjuje uzimanje nevjernika za prisne prijatelje i završava se istom intencijom

Povezanost imena i intencije:

Allah u ovoj suri pojašnjava jedan od temelja imanske zajednice, ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha. Ovaj temelj je izuzetan test vjernicima, pa sura dobija naziv po njemu.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta