Kur'an
gray curtain building during daytime

U Allahovoj ruci je vlast dunjaluka i ahireta / Sura Mulk (Vlast)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

🔹Vrijednost sure:

1. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Sura Tebarak sprečava kabursku kaznu”. (Hakim)

2. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Uistinu postoji jedna sura u Kur’anu, koja ima 30 ajeta, koja će se zauzimati za njenog učača sve dok mu ne bude oprošteno. Ona je: Tebarake’llezi bijedihi’l-mulk”. (Ebu Davud, Tirmizi)

🔹Imena sure:

El-Mulk – vlast, jer govori o Allahovom upravljanju i vlasti

Tebarak – veliko dobro, jer sura počinje ovim glagolom

El-Mani’atu we’l-Mundžujetu – ona koja sprečava i ona koja spašava, jer spašava od kazne u kaburu

🔹Intencije sure:

Glavna intencija sure:
U Allahovoj ruci je vlast dunjaluka i ahireta

Suru dijelimo u 4 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah spominje dokaze Njegove moći koji ukazuju na Njegovu apsolutnu vlast

2. Opis određenih događaja na ahiretu koji ukazuju na Allahovu apsolutnu vlast na ahiretu

3. Potvrda Allahove moći i znanja preko opažanja dunjaluka

4. Zaključak koji potvrđuje prethodno

🔹Povezanost početka i kraja:

Sura počinje potvrdom da je u Allahovoj ruci vlast dunjaluka i ahireta, a završava se istom intencijom.

🔹Povezanost imena i intencije:

Pošto sura govori o potvrdi Allahove vlasti na dunjaluku i ahiretu, nosi naziv El-Mulk.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta