Brak i islamska porodica

Muslimanke su potlačene od strane svojih muževa ?! Da li je to istina..

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Mnogo je toga što se može reći o ovoj temi ali mi se želimo ovim člankom fokusirati na slijedeću temu. Preporuka je da poslušate raznorazna predavanja od našeg mr. Elvedina Pezića, koji je obradio gotovo sve vrste tema o braku: od odabira supružnika, prosidbe, ženidbe, odnosa međusobnih, rješavanja problema itd… To što neki neće da slušaju i prave se gluhi, to je već drugi problem ali je daleko od islamskih pricnipa.

Takve izjave nisu daleko od istine, ali pročitajmo slijedeće:

Islam štiti ženu kao nijedan sistem današnji. Slijedećih 7 Kur’anskih ajeta će nam pokazati činjenice:

#1. Muževi moraju dati ženama njihov mehr

I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte;” (Kur’an, Nisa:4)
U nekim kulturama žene moraju dati mužu svadbeni poklon nakon braka. Islam mijenja ovaj koncept, gdje muž mora dati ženi iznos kakav god ona zatraži.
Ne samo da je obavezan šerijatom da supruzi da ovaj mehr, nego i u Kur’anu stoji da to mora učiniti na lijep način, bez ispoljavanja bilo kakvog nezadovoljstva.

#2. Mužu nije dozvoljeno da uzima od ženinog imetka

Ako hoćete da jednu ženu pustite, a drugom se oženite, i jednoj od njih ste dali mnogo blaga, ne oduzimajte ništa od toga. Zar da joj to nasilno oduzmete, čineći očigledan grijeh? (Kur’an, Nisa:20)
Nakon što žena primi mehr, mužu je u potpunosti zabranjeno da dira u njen imetak. U Kur’anu se spominje, čak iako bi primila ogroman iznos novca, zabrana ostaje na snazi.

#3. Prema njoj se uvijek mora ophoditi lijepo

“… i da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite!” (Kur’an, Nisa:19)
Kur’an naređuje muškarcima da se prema ženama ponašaju lijepo prema ženama i s poštovanjem, čak i kad nastanu nesporazumi. Supružnici moraju kulturno razgovarati, lijepo se ophoditi jedno međusobno..

#4. Njeno je pravo da odabere svog supruga

O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove!” (Kur’an An-Nisa:19)
Prije islama, nakon smrti njenog muža, žena je postajala vlasništvo njegove porodice. Islam je došao da poništi ovaj ružan običaj i vrati ženi njeno pravo da sama odlučuje.
Poslanik sallallahu alejhi we sellem je rekao: “Djevojka (djevica) se pita, a njen pristanak je njena šutnja. “ (dio hadisa koji bilježi Muslim u Sahihu od Ibn Abbasa radijallahu ahnuma.).

#5. Muževi moraju trošiti na svoje supruge

Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete, prema svojim mogućnostima, i ne činite im teškoće zato da biste ih stijesnili. Ako su trudne, dajte im izdržavanje sve dok se ne porode, a ako vam djecu doje, onda im dajte zasluženu nagradu sporazumjevši se međusobno na lijep način. A ako nastanu razmirice, neka mu onda druga doji dijete. (6) Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a onaj koji je u oskudici – prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikoga ne zadužuje više nego što mu je dao; Allah će, sigurno, poslije tegobe, last dati. ” (Kur’an At-Talak:6-7)
U islamskom braku, muškarac je dužan da finansira svoju ženu. Dužan je da joj obezbijedi hranu, odjeću, mjesto stanovanja, lijekove i sve što joj je potrebno u skladu sa svojim mogućnostima. To podrazumijeva da joj omogući sve što bi i sebi omogućio.

#6. Nečinjenje nepravde i poteškoća nakon razvoda

Kada pustite žene, onda ih, prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ili na lijep način zadržite ili ih velikodušno otpremite. I ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilje; a onaj ko tako postupi – ogriješio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje, i Knjiga, i mudrost koju vam objavljuje, kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i da Allah sve zna – na umu imajte!  (Kur’an Bekara:231)
Na mnogim mjestima u Kur’anu, Allah savjetuje muslimanske supružnike da budu strpljivi i da izbjegavaju razvod. Allah u Kur’anu spominje da ako oboje supružnika zaista žele da riješe svoje bračne probleme, Allah će ih pomiriti.
Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!” (Kur’an, An-Nisa:35)
Pa ako se ipak razvod desi, Allah ih savjetuje da to urade na pristojan način, pravedan i častan način i da izbjegnu sve poteškoće i svađe jedni prema drugima.

#7. Pravo na nasljedstvo

“Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci, bilo toga malo ili mnogo, određeni dio.” (Kur’an, An-Nisa:7)
Prije islama, žene su bile veoma ograničene po pitanju šta mogu naslijediti nakon smrti svoga muža. Islam je došao sa određenim propisima koji ženi određuju sigurno nasljedstvo nakon smrti njenog muža. Iznos koji će žena primiti zavisi od raznih okolnosti (broj članova porodice itd…).

Zaključak

Nažalost, danas neke muslimanke su potlačene u svojim domovima, ali to nema veze sa islamom ali ima veze koliko taj njen muž drži do islama. Molimo Allaha da nas uputi da spoznamo i pridržavamo se islama na istinski način i da povrati mir i sreću u naše domove.

Sestro muslimanko, koja nisi udata, dobro obrati pažnju za koga ćeš se udati, dobro se raspitaj o njegovom ahlaku, njegovim vrlinama i osloni se na Allaha u traženju čestitog muža koji će biti bogobojazan.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta