Rekaik

Nahraniti gladnog je dio islama

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Prenosi se od Abdullah b. Amra, radijallahu anhu, da je neki čovjek upitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem:
“Šta je po islamu najbolje činiti ?” Rekao je:
” Da nahraniš gladnog i da nazivaš selam onome koga poznaješ i ne poznaješ.”

Hadis je vjerodostojan i bilježi ga imam Buharija

PORUKE HADISA

1. Na pitanje: “Šta je po islamu najbolje činiti?” odgovor se daje zavisno o onome ko pita. Kao što je Poslanik sallallahu alejhi we sellem upitan na više mjesta i davao je različite odgovore. Na primjer, ako primijetimo da kod čovjeka da ne obraća pažnju na siromahe, tj. one koji su gladni i vidimo da ne naziva selam onima koje ne poznaje, njemu ćemo odgovoriti i reći ovaj hadis.

Ako vidimo čovjek da ne dolazi redovno na namaz ili ga ostavlja za kasnije tj. pred istek namaskog vremena, reći ćemo hadis u kojem se navodi da je Poslanik salllallahu alejhi we sellem, pa je odgovorio: “Namaz u njegovo vrijeme.”

Isto tako ako čovjek ne vodi pažnju o svojim roditeljima, navest ćemo mu hadis: “Dobročinstvo prema roditeljima.”. 

Dakle, dajemo odgovoro zavisno o stanju onoga koji pita, jer je Poslanika, sallallahu alejhi we sellem tako radio, ne bi li se taj čovjek popravio u onome što mu manjka od njegove vjere.

2. Kada su ljudi potrebni hrane tada je još veći sevap da nahraniš gladnog, tj. kada si i ti sam potreban treba da nastojiš da nahraniš onoga ko je gladan, a ne da i to malo što imaš zadržiš za sebe.

3. Za pitanja koja ne znaš trebaš pitati učene ljude i tražiti koja su djela najbolja, tako da se čovjek što više okoristi od sevapa.

4. Treba podsticati ljude da čine dobročinstvo i da imaju lijepo ponašanje prema ljudima koje poznaju i prema onima koje ne poznaju.

5. U lijepo odnos prema ljudima spada da uvijek budeš prvi u pomoći. Ako se trudiš nazvati prvi selam, što je neobavezno, znaj da je obaveza veća da mu pomogneš kada ima neku potrebu.

6. Ako nazoveš selam onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ to znači da čuvaš i sprovodiš sunnet i nada je se tebi velikom hajru.

Širenje selama koga poznaješ i koga ne poznaješ je od potpunosti imana-vjerovanja, a iman je sebeb ulaska u džennet, tj. nastojmo da povećamo naš iman, a povećat ćemo ga sprovođenjem onoga što nam je naređeno i ostavljanjem onoga što nam je zabranjeno.

7. Treba biti ponizan prema muslimanima, treba gledati na prava muslimana.

Preuzeto iz knjige “Objava, vjerovanje i znanje u svjetlu vjerodostojnih hadisa Buharine zbirke”, Izudin Alajbegović

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta