Kur'an
person holding white printer paper

Najbolje je ljude pozivati Allahu Kur’anom / Sura Qaf

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Vrijednost sure:

1. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, bi učio na bajram-namazima suru Qaf i Iqterabetis-sa’atu wenšeqqal-qamer (suru El-Qamer) (Muslim)

2. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, bi držao hutbu učeći suru Qaf svakog petka, tako da ju je napamet naučila Ummu Hišam bint Hariseh ibn En-Nu’man (Muslim)

Imena sure:

Qaf – jer počinje ovom kraticom

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Proživljenje na Sudnjem danu

Suru možemo podijeliti u 3 cjeline:

1. Uvod koji potvrđuje činjenicu proživljenja jasnim racionalnim (razumskim) dokazima

2. Potvrda proživljenja kroz potvrdu Allahovog apsolutnog znanja i kroz događaje koji će se desiti na Sudnjem danu

3. Potvrda prethodno spomenutog

Povezanost početka i kraja:

Sura počinje zakletvom Uzvišenog Kur’anom, da bi se sura također završila spominjanjem Kur’ana.

Povezanost intencije i imena sure:

Kratica potvrđuje mu’džizu Kur’ana. Onaj koji je kadar objaviti Kur’an kadar je proživjeti stvorenja na Sudnjem danu. Također, ono što najbolje potvrđuje vjerovanje u ahiret i čime je najbolje pozivati ljude jeste Kur’an, pa kratica ukazuje na ove dvije stvari, a Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta