Tekstovi

Neka ti dunjaluk ne bude najveća briga

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Uvaženi šejh, ja sam mladić koji je u više porodica tražio sebi ženu, ali sam uvijek odbijen, nekada iz nekog razloga, a nekada bez razloga, tako da mi se zemlja stijesnila, pa bih Vas zamolio da uputite Allahu dovu za mene, da mi Allah olakša u ovome.

ODGOVOR: Brate moj, nemoj da te ovo žalosti, jer možda tražiš ženu, posao, auto ili kuću, ali možda te Onaj koji sve zna i Onaj koji je mudar okrene od toga iz Svoga znanja i mudrosti. “Allah zna, a vi ne znate.” (2:216) Možda želiš neku ženu ali sa njom su belaji, sa njom je nesreća, možda vidiš ženu koja je u tvojim očima najljepša od svih, ali ona bude od onih koja nema sreće u porodu. Možda vidiš neku ženu i svidi ti se, ali bi te zadesile teškoće i mizerije zbog nje, tako da te Allah okrene od zla za kojeg nisi znao da je sa njom, od onoga što znaš i onoga što ne znaš.

Stoga, imaj lijepo mišljenje o Allahu, a pobožna osoba je uvijek pobožna, pa i kada želi neko dobro dunjaluka ali joj to bude otežano. Allahova naknada i velika dobra često ne dođu osim nakon što se osoba dobro zamori. Osoba traži posao, i traži, i traži… i sve tako dok ne kaže: “Zemlja mi se stijesnila uprkos svojoj širini.” Ali mu je Allah nakon toga učini prostranom. Olakšanje može doći kada očekuješ i kada ne očekuješ. Čovjek može tražiti ženu pa se pritom namuči i premori, pa izabere neku a ona odustane, zatim se predstavi kod druge ali se ona povuče, a onda mu neko dođe i ponudi pobožnu ženu, dobru i čednu, blagoslovljena po sebi i u porodu.

I zato, imaj lijepo mišljenje o Allahu, i pripazi se frustracije! Dunjalučke stvari su lahke, dok su stvari koje se tiču ahireta one koje su bitne! Dunjalučke stvari su sve lahke, a u sljedećoj dovi se kaže: “Nemoj da nam dunjaluk bude najveća briga.” Ako tražiš posao i ne uspiješ ga naći, ako tražiš ženu i ne nalaziš je, ako tražiš auto i druge stvari, nemoj da ti dunjalučke stvari budu najveća briga, i nemoj govoriti kako su ti vrata zatvorena, jer ima ljudi koji ni ne klanjaju, pa nemoj dozvoliti da ti ova dunjalučka briga bude konačnica i zadnja destinacija, pa da se oko toga vrtiš.

Neki studenti tragaju za znanjem, pa im Allah otvori vrata znanja, a nekim pobožnjacima Allah otvori vrata ibadeta, zikra i zahvale Njemu, te ih nakon toga iskuša dunjalučkim potrebama, tako da im njihov svijet stane zbog te dunjalučke potrebe, a sve ovo je zapravo jedna od šejtanskih spletki. Pa neka se uspješni vjernik pričuva! Neka ti ahiret bude najveća briga, tvoj cilj i ono čemu težiš. Ovo ne znači zapostavljanje dunjalučkih potreba, već kažemo: nemoj da dunjaluk bude naša najveća briga, a sve zato što šejtan manipuliše osobom, tako da neki ljudi, Allah da sačuva, izgube skrušenost u namazu, srčanu budnost, misli mu budu razbijene zbog dunjalučkih ruševina ili zbog dunjalučkih interesa. Pa se pripazi! Nakon što preduzmeš sve uzroke, boriš se i u tome umoriš, imaj lijepo mišljenje o Allahu, jer Allah je stvorenja s mudrošću stvorio.

Među ljudima ima onih kojima je Allah olakšao dunjaluk, pa Mu je on zahvalan i hvali Ga, lijepo postupa s tim što mu je Allah dao i pokoran Mu je time, a to je Allahova blagodat koju On daje kome On hoće! A među ljudima ima i onih kojima Allah dunjaluk učini teškim, ali im poteškoće učini rasterećenjem za njihovu vjeru, te njihova sreća bude u pokornosti i ustrajnosti. Malo ćete naći dunjalučkih poteškoća, osim da će ti Allah to učiniti nečim dobrim za tebe na dunjaluku i ahiretu.

Teži, ali se pripazi da ti šejtan ne priđe sa ove strane, jer to je nešto sa čim šejtan ljude zavara. Ti si tragao i potrudio se u tome, pa zar možeš nadvladati Allahovu odredbu? Ti nemaš druge opcije osim da saburaš, pa ako nađeš nešto na dunjaluku što nisi kadar postići, tada se pripazi da šejtan ne počne manipulisati tobom. Neki ljudi tragaju za ženom mjesec, a neki godinu dana, a šejtan kuje svoju spletku, on će mu doći jer je ekspert, ekspert u zlu a ne dobru. Dođe mu i kaže: Ti da stičeš islamsko znanje, a zapadaš u iskušenja i strasti, gledaš ovo i ono? Počne dramatizovati situaciju. A Allaha mi, ako svoje srce okreneš svome Gospodaru, okrenut će se i situacija na dobro, a ako sebe preokupiraš ovim stvarima, pa tome pridaš pažnje više nego što zaslužuje, tada počneš govoriti: “Zemlja mi se stijesnila uprkos njenoj prostranosti!” Zašto? Samo zato što ne možeš naći sebi ženu? A gdje si bio sav život prije nego si se oženio?

Nemoj dozvoliti da ti se zemlja stijesni, osim onda kada gubiš svoju vjeru! Zemlja se stijesni Allahovom prijatelju, vjerniku, samo ako mu promakne sabah namaz u džematu, samo ako mu promakne prvi saff, samo ako obavi namaz a u njemu nema poniznosti, samo ako pada Allahu na sedždu a šejtan mu okreće misli od svoga Gospodara. Zemlja mu se stijesni ako vidi siromaha u poteškoći, nevolji, oskudici, ali ne nalazi nešto što će mu u tome biti utjeha. Zemlja će mu se stijesniti ako vidi pokornost i proticanje dobrih djela koje vjernici i vjernice čine, a meleki im sve to zapisuju, od njihovog posta i noćnog namaza, pa tada zaplače od tuge i bola jer je njemu prolazila ahiretska trgovina (Džennet) dok su drugi radili. Samo u spomenutim situacijama zemlja ti se može stijesniti!

Neka ti ahiret bude najveća briga i cilj zbog kojeg stičeš znanje. Zemlja ti se može stijesniti uprkos njenoj prostranosti samo onda kada te prođe nešto što približava Allahu! A što se tiče dunjaluka, briga, žal, tuga i okupacija svojih misli sa tim je najpokuđenija stvar ako te to odvoji od tvoga Gospodara, ibadeta, sticanja znanja i dobrih djela. Nemoj dozvoliti da te šejtan obmane, da ti se zemlja stijesni,sa svojim iskušenjima, brigama i strastima, već budi čvrsto optimističan, iskren i odlučan, i uvijek imaj lijepo mišljenje o Allahu!

Muhammed Muhtar eš-Šenkiti

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta