Savjeti

Nekoliko savjeta onome ko želi savjetovati druge

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Priredio: Abdullah Nasup

Uzmi u obzir da su ljudi, po prirodi svoga stvaranja, griješna bića, kao i to da nije svaka greška ili propust grijeh. Tako nećeš trčati da reagiraš na svaku grešku i propust koji vidiš kod nekoga

Od Ebu-Rukajje Temima ibn Evsa Ed-Darijje, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjera je savjet,” ponovivši to tri puta. A potom je rekao: “Od Allaha, Njegove Knjige, Njegova Poslanika, vođama muslimana i običnim ljudima!” (Sahih-Muslim)Džerir ibn Abdullah, radijallahu anhu, kaže: “Položio sam prisegu Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ću obavljati namaz, udjeljivati zekat i savjetovati svakog muslimana!” (Sahihul-Buhari i Sahih-Muslim)

Ebu-Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Šest je obaveza koje mumin treba ispuniti prema drugom muminu…” (pa je od njih spomenuo) “…ako od tebe zatraži savjet, da ga posavjetuješ!” (Sahih-Muslim) Ebu-Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallhu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je zadovoljan kada vi prakticitare troje: da Ga obožavate ne pripisujući Mu ništa; da se Njegovog užeta držite i mežusobno se ne podvajate; i da savjetujete one kojima je Allah dao vlast nad vama.” (Sahih-Muslim)

Na osnovu navedenih hadisa možemo zaključiti da je savjetovanje u našoj vjeri od izuzetne važnosti. Stoga, da bi ono bilo uspješnije, nastoj se pridržavati sljedećih normi:

1. Budi iskren prema Allahu.

2. Preispitaj svoje stanje prije nego što savjetuješ druge.

3. Ne govori ni o čemu bez znanja.

4. Uzmi u obzir da su ljudi, po prirodi svoga stvaranja, griješna bića, kao i to da nije svaka greška ili propust grijeh. Tako nećeš trčati da reagiraš na svaku grešku i propust koji vidiš kod nekoga.

5. Imaj lijepo mišljenje i nastoj naći opravdanja onome kojeg želiš savjetovati.

6. Dobro ispitaj i provjeri.

7. Neka tvome savjetu prethodi kratki uvod s lijepim riječima i pohvalom na račun onoga kojeg
želiš savjetovati.

8. Savjetuj u tajnosti, a ne javno. Javno savjetovanje je sramoćenje. Ono izaziva mržnju, neprijateljstvo, inat.

9. Odaberi pogodno vrijeme i mjesto.

10. Upoznaj karakter onoga kome želiš uputiti savjet.

11. Preferiraj blagost i nježnost nad grubošću i osornošću.

12. Ne napadaj, ne drži pridike.

13. Objasni propis i ne ulazi u raspravu.

14. Uzmi u obzir prioritete. Ponekad je nekim ljudima potrebno prijeći preko nekih grešašaka jer postoji ono što je važnije.

15. Ne optužuj ljude za namjere, jer ne znaš šta je neko mislio i kakvu je namjeru imao.

16. Najbolje je na grešku ukazati indirektno.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta