Aktuelno

Nestanak vjere

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Prenosi se od Huzejfe da je uzeo bijele kamenčiće i stavio ih u svoju ruku a zatim rekao: „Uistinu, ova vjera svijetli poput ovih kamenčića“, a zatim je uzeo šaku zemlje i njome posuo po kamenčićima sve dok ih nije prekrila a potom je rekao: „Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, doći će narod koji će zatrpavati vjeru kao što sam zatrpao ove kamenčiće“.

Obavijestio nas je Muhammed b. Seid sa svojim lancem prenosilaca od Ebu Derda’a rekavši: „Da vam danas dođe Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi prepoznao ništa od onoga na čemu je bio on i njegovi ashabi osim namaza“. Evzai je rekao: „Šta tek da je Ebu Derda dočekao ovo vrijeme“?

Obavijestio nas je Sulejman b. Muhammed sa svojim lancem prenosilaca od Alije da je rekao:“ Naučite znanje bićete poznati po njemu, radite po njemu bićete njegovi sljedbenici, uistinu će poslije vas doći vrijeme u kojem će istinu poricati devet desetina njih“.

Obavijestio nas je Jahja sa svojim lancem od Ebu Sehla b. Malika od njegovog oca da je rekao: „Od vas ne znam ništa od onoga što sam vidio od ljudi, osim ezana za namaz“.

Pričao mi je Ibrahim b. Muhammed sa svojim lancem prenosilaca od Enesa, rekao je: „Od vas ništa ne znam od onoga što sam znao u vrijeme Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, osim vaših riječi la ilahe illallah“.

Obavijestio nas je Esed sa svojim lancem prenosilaca od El-Hasana, da je rekao: „Da čovjek dostigne prvu generaciju, a potom bude proživljen na Sudnjem danu, od islama ništa ne bi prepoznao. Rekao je: Svoju ruku je stavio na svoj obraz a potom rekao: “Osim ovog namaza. Zatim je rekao: Tako mi Allaha, onaj ko bude živio u ovom neznanju ili ne dostigne ovu generaciju ispravnih prethodnika pa vidi novotara da poziva u svoju novotariju i vidi druga da poziva u ovaj svijet pa ga Allah, dželle šanuhu, sačuva od toga i njegovo srce učini da osjeća simpatiju prema generaciji ispravnih prethodnika, pripovijeda njihova predanja i slijedi njihov put, imat će veliku nagradu za to. Zato, budite ovakvi, ako Allah, dželle šanuhu, bude htio“.

Pričao mi je Muhammed b. Abdullah sa svojim lancem prenosilaca od Mejmuna b. Mihrana, rekao je:“Da među vama bude proživljen čovjek od prethodnika (selefa) kod vas ne bi prepoznao osim ove kible“.

Obavijestio nas je Muhamed b. Kudama sa svojim lancem prenosilaca od Ummu Derda, da je rekla: „Kod mene je ušao Ebu Derda srdit pa sam mu rekla: Šta te rasrdilo? Rekao je: Tako mi Allaha, kod njih od vjere Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, ne vidim ništa osim što svi klanjaju“.

U drugoj verziji: „Da je čovjek naučio islam i o njemu se pobrinuo a zatim ga izgubio, ništa od njega ne bi prepoznao“.

Pričao nam je Ibrahim sa svojim lancem prenosilaca od Abdullaha b. Amra, rekao je: „Da dva čovjeka od prvih generacija ovog ummeta ostanu sa svojim mushafima u nekoj od ovih dolina, ljudima bi danas došli i ništa ne bi prepoznali od onoga na čemu su bili“.

Malik je rekao: Do mene je došlo da je Ebu Hurejra, radijallahu anhu, proučio:
اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا„Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze“, (An-Nasr,1-2) a potom je rekao: „Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, uistinu, ljudi danas iz vjere izlaze u skupinama kao što su u nju ulazili u skupinama“.

Stani i razmisli, Allah ti se smilovao. Ako je ovako bilo u vrijeme tabi’ina u prisustvu posljednjih ashaba, kako da se tek musliman obmane mnoštvom, kako ga ono zbunjuje ili njime ne dokazuje protiv laži.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta