Za sestre

O zaposlenju muslimanke?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Da li je muslimanki, koja je propisno pokrivena i koja redovno klanja namaze, dozvoljeno da obavlja posao koji je halal u smislu vrste djelatnosti, ali u prostoriji u kojoj radni prostor dijeli šest žena i tri muškarca. Dakle, problem je što zbog nedostatka prostora u firmi, pokrivenoj sestri nije omogućen boravak u kancelariji samo sa ženama. S druge strane, ta sestra ima mogućnost izaći na namaz kad god treba, a uključena je i u da’vetske aktivnosti prema ostalim kolegicama na poslu. Ta sestra je udata, ali joj muž nema stalni posao pa je prinuđena da radi. Kakav je status ove sestre, je li grješna iako minimalno komunicira sa ovim kolegama? Da li je njen ostanak na ovom poslu u miješanom okruženju veća šteta od koristi? Da vas Allah nagradi na odgovoru!

ODGOVOR: Pitanje radnog angažiranja žene muslimanke izvan njene kuće jedno je od kompleksnih, savremenih i  osjetljivih pitanja. Pitanje je još komplikovanije ako govorimo o zapošljavanju žene u našim uvjetima. Ovo pitanje zahtijeva mnogo više prostora i vremena, ali ovom prilikom odgovorit ćemo samo na konkretno postavljeno pitanje i navesti ukratko najvažnija mišljenja i njihove argumente.

Postavljeno pitanje dotiče se samo jednog aspekta zapošljavanja žene, a to je zapošljavanje u firmama i javnim ustanovama gdje dolazi do kontakta i miješanja sa muškarcima.

Naime, poznato je da islam uvažava i poštuje ženu, štiti njena prava, čednost i dostojanstvo. Na taj način islam štiti i društvo u cijelosti, jer žena ima vrlo značajne uloge i zadaće u društvu. Ona je majka, dojilja, dadilja i odgajatelj, i ako ona bude čestita, vrijedna i odgovorna, podići će čestitu i uspješnu novu generaciju. U osnovi, kuća i dom su ženino kraljevstvo i njena osnovna zadaća i uloga je briga o djeci i kućnim poslovima i obavezama. Uzvišeni Allah je između muškarca i žene podijelio obaveze i odgovornosti u pogledu porodice i društva, pa je tako muškarce obavezao da rade fizičke poslove, da privređuju i zarađuju za izdržavanje porodice, a ženama je ostavljeno da se brinu o djeci, njihovom odrastanju i odgoju, te o kućnim obavezama i poslovima, čije bi zapostavljanje značilo rastakanje porodice i u praktičnom i u moralnom smislu.

Ključno pitanje je: Da li žena treba da radi (da se zaposli) i pod kojim uvjetima?

Žena je pola društva i čovjekov saputnik i saučesnik u životu. Radno angažiranje žene na određenim poljima rada nekada je potreba društva i ljudske zajednice. Nekada to može biti potreba i nužda vezana lično za ženu. Islamski učenjaci su postavili određene uvjete za radno angažiranje žene izvan njene kuće. Ti uvjeti su:

1. Da društvo ima potrebu za radnim angažiranjem žene ili da sama žena ima potrebu za poslom, kao u slučaju da je samohrana majka ili da u njenoj porodici nema nikoga od muškaraca, ili ima, ali zbog određenih razloga (bolest i sl.) nisu u stanju da privređuju;

2. Da je posao koji obavlja dozvoljen sa stanovišta islama;

3. Da žena ima dozvolu muža ili staratelja za rad, jer muž i staratelj su pred Allahom odgovorni za žene koje su pod njihovim starateljstvom;

4. Da njen izlazak na posao ne povlači zapostavljanje obaveza prije svega prema Allahu, a zatim prema mužu i djeci;

5. Da posao koji radi bude u skladu sa njenim prirodnim karakteristikama i sposobnostima;

6. Da se pridržava islamskih propisa o odijevanju i ukrašavanju;

7. Da se na javnom mjestu kreće pristojno i dostojanstveno;

8. Da se ne miješa sa muškarcima bez nužde ili potrebe.

Ako se ispune ovi uvjeti, žena može da aktivno radi na poljima rada kao što su: zdravstvo, odgoj i obrazovanje, humanitarni rad i zanati koji su prije svega svojstveni ženama, kao što su tkanje, krojenje i kuhanje, kao i drugim poslovima u čijem obavljanju društvo ima potrebu za radnim angažiranjem žene. Rad i zapošljavanje žene izvan njene kuće je poput lijeka koji se uzima samo u nuždi. Žena je pola društva i njen posao u vlastitoj kući garantira spas i druge polovine. Ženin posao unutar kuće i mužev posao izvan kuće, poput su čovjekovog udisanja i izdisanja, bez kojih život nije moguć. Islamsko poimanje radnog angažmana žene mnogo je šire i sveobuhvatnije od poimanja onih koji pozivaju “emancipaciji žene”, a koji pod radom žene podrazumijevaju samo plaćeni rad.

Majčinstvo je posao, odgajanje djece je posao, kućne obaveze i zadaci su posao i očuvanje društvenih vrijednosti je posao. Žena treba da bude ponosna što je domaćica i što upravlja kućom, jer dom ili porodica je apsolutno najvažnija društvena institucija koju dušmani po svaku cijenu žele razoriti. Nadamo se da će ovaj odgovor razriješiti  vaše nedoumice u vezi sa situacijom u kojoj se nalazite. Allah, opet, najbolje zna.

Odgovorio: Abdulvaris Ribo
Minber.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta