Akida

Obaveza vjerovanja u Allaha

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Allah, subhanehu ve te’ala, stvorio je sve ljude da samo Njega obožavaju, kao što kaže Uzvišeni:
”Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Mi ibadet čine.” ( Ez-Zarijat, ajet 56 )

Zbog toga je Uzvišeni sve što je stvorio potčinio čovjeku da se time koristi. Iz Svoje milosti prema čovjeku, Uzvišeni ga nije ostavio bez Upute i ukazivanja na Pravi put; zato je slao poslanike i objavljivao knjige, od Nuha, a.s., do posljednjeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s..

Ibadet se ne može činiti osim sa jasnim dokazima, a ovi dokazi dolaze jedino od Allaha, dž.š., koje je objavio Svojim poslanicima i vjerovijesnicima, neka je na sve njih salavat i selam.
Veliki islamski učenjak Ibn Tejmijje, rahimehullah, ovako je opisao ibadet: “Ibadet je opći naziv za sve ono što voli Allah, dž.š., i čime je On zadovoljan od riječi i djela, bila vidljiva ili tajna. Tu spada namaz, zekat, post, hadž, istinit govor, dostavljanje emaneta, činjenje dobra prema roditeljima, obilaženje rodbine, ispunjavanje obaveza, naređivanje dobra, odvraćanje od zla, džihad protiv kafira i munafika, dobročinistvo prema komšiji, jetimima, nemoćnim, putniku, prema robu i životinjama. Ibadet je i učenje dove, zikr (spominjanje Allaha), učenje Kur’ana, izučavanje korisne nauke i dr. Takođe, ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku, strahopoštovanje (prema Allahu), iskrenost u vjeri, strpljenje (sabur) na Allahovoj odredbi, zahvalnost na Njegovim blagodatima i zadovoljstvo sa onim što je On odredio. Ibadet je i tevekkul (oslanjanje na Allaha) i traženje Njegove milosti i strahovanje od Njegove kazne.”
“Risale el-ubudije” od Šejhul-islama Ibn Tejmijje, str. 38.

Ako bi čovjek ostao bez vjere u Allaha, dž.š., osakatio bi svoj razum, i spustio bi se na nivo životinje, kao što kaže Uzvišeni:
“Mi smo za Džehennem mnoge džinne i ljude pripremili; oni srca imaju – ali ne uviđaju njima; oni oči imaju ali ne vide njima; oni uši imaju ali ne čuju njima; oni su poput stoke, čak i gori. Zaista su nemarni (gafilun).” (El-E’araf, ajet 179.)

Kaže Uzvišeni:
”Znaj da osim Allaha nema drugog boga, zato moli oprost za grijehe svoje.” (Muhammed, ajet, 19.)
– “O vjernici vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u Drugi svijet – daleko je zalutao”. (En-Nisa, ajet, 136.)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta